Ildikó Dr. Fehérné Dr. Mérey bejegyzései

A magyar fiatalok egészségközpontú fittségének változása 1985-2014-ig

Őszinte vélemények az iskolai  testnevelésről

Jelenlegi helyzet
A diákok utálják a tornaórákat,
Az eredeti cikk az Abcúg.hu-n jelent meg, Fődi Kitti írása:
A diákok utálják a tornaórákat, folyamatosak a megaláztatások, és teljesíthetetlenek a követelmények. Ahelyett, hogy a heti öt órával megszerettetnék a mozgást a gyerekekkel, begyógyíthatatlan sebeket ejtenek rajtuk, amik egész életükben végigkísérhetik őket. Ötven éve ugyanazokat a gyakorlatokat ugyanazokkal a sokszor szadista módszerekkel oktatják, pedig olykor csak a tanáron vagy az iskolán múlik, hogy motiválttá tegye a diákokat.
A diákok felmentésekkel próbálnak menekülni az elől, hogy egyest kapjanak a tesiórán, amiért ők nem olyan ügyesek vagy gyorsak, mint a társaik. Azok a diákok, akik nem kapnak felmentést, sokszor állandó gyomorgörccsel küzdenek, ha csak a torna szóba kerül, az iskola befejezte után pedig kerülik a mozgást, ahogy csak lehet. Az órákon nincs differenciális, hiába beszélünk egy olyan készségtárgyról, ahol a fizikai adottságok számítanak, az is megbukik, aki erőn felül próbál teljesíteni. A jelenlegi kerettanterv már nem releváns, a diákok és a tanárok is unják, hogy minden évben kötelet mászni és futni kell. A szakértők szerint alapvetően az egész oktatási rendszerrel van probléma, de szemmel láthatóan ez leginkább a testnevelésben mutatkozik meg.
60 métert 10,5 másodperc alatt futottam le. Erre hármast kaptam úgy, hogy ez volt a maximumteljesítményem. Mit kellene tennem az ötösért?

Az igazság olyan, mint a Nap.
Kizárhatod egy időre, de attól még nem tűnik el. (Elvis Presley)

Feladat: tudatos egészségfejlesztés „minőségi” testnevelés oktatással  
Az Emberi Erőforrások Minisztériuma a testnevelés új stratégiájában a tudatos egészségfejlesztő, „minőségi” testnevelés oktatást helyezi előtérbe, de a szakértői által elkészített szakmai módszertani fejlesztésekben ez nem köszön vissza.

HOGYAN???? (A teljesség igénye nélkül.)

A tanár  fiataljaink egészségközpontú fittségének megbízható, objektív, hiteles mérési eredményei alapján tud, a gyakorlati életben – a tanuló pillanatnyi edzettségi állapotának megfelelő képesség szerinti differenciált terhelés kialakításához – jól hasznosítható szakmai módszertani segítséget adni.

Az új NAT -ban életkoronkénti és nemenkénti bontásban jól definiálhatóan meg kell jeleníteni, hogy mit kell teljesíteni a gyermeknek ahhoz, hogy az oktatásban eltöltött évek alatt elérje/megtartsa a könnyű fizikai munka és a hatékony szellemi munkavégzéshez szükséges fittség szintet,
A gyenge fizikuma miatt kiszűrt tanulók számára „fejlődés-centrikussá” kell tenni az egészségközpontú fittség mérésére alkalmazott motorikus próbákban, (aerob állóképesség és a mindennapi tevékenység során leginkább igénybe vett izomsorok erő-állóképessége) egy tanéven belül elért, önfejlődés mértékének – országosan egységes szemléletben történő – objektív, igazságos értékelését, érdemjegyben való kifejezését.

Az Emberi Erőforrások Minisztériuma a testnevelés új stratégiájában a tudatos egészségfejlesztő, „minőségi” testnevelés oktatást helyezi előtérbe.

Kormányunk a mindennapos testnevelés bevezetésével az oktatásban eltöltött évek alatt, valamennyi fiatal számára szervezett formában, térítésmentesen „mennyiségében” biztosítja a tanulók egészségközpontú fittségének tudatos fejlesztéséhez szükséges heti mozgásmennyiséget, de az oktatási tárca még a körvonalazódás szintjén sem tudja felmutatni, azt az iskolai testnevelésre és spotra épített  Nemzeti Cselekvési Mozgásprogramot, amelyben konkrétan megtaláljuk a cél eléréséhez szükséges feladatokat, módszereket, és a program hatására bekövetkezett változások számszerűen is kifejezhető bizonyíthatóságát.

1. sz. melléklet: vélemények a rendszeres fizikai aktivitásról és az iskolai testnevelésről

Hazánkban az inaktivitás mértéke magas

Az emberek többségének kimarad az életéből a rendszeres fizikai aktivitás. A sportolási szokásokat vizsgálva kiderül, hogy a napi átlag testmozgás 7-14 perc a felnőttek körében.

A nők több mint 80, a férfiak több mint 60%-a nem végez semmiféle testmozgást.

Elszomorító a tény, hogy a felnőttek nagy többsége (74%), a gyermekkori testnevelés órák élménye miatt nem akar sportolni és ezt gyermekkorban sem tette. A sportot választó felnőttek körében sem elsődleges cél az egészségmegőrzése, …… (Szatmári, 2009.)

Abcúg.hu

Az eredeti cikk az Abcúg.hu-n jelent meg, Fődi Kitti írása:

Ez van! 2018. Január 24.

Egy életre meggyűlölteti a mozgást a kötelező testnevelésóra.

Bár lehetne jó is, mégsem lett az a kötelező mindennapi testnevelésóra.

A diákok utálják a tornaórákat, folyamatosak a megaláztatások, és teljesíthetetlenek a követelmények. Ahelyett, hogy a heti öt órával megszerettetnék a mozgást a gyerekekkel, begyógyíthatatlan sebeket ejtenek rajtuk, amik egész életükben végigkísérhetik őket. Ötven éve ugyanazokat a gyakorlatokat ugyanazokkal a sokszor szadista módszerekkel oktatják, pedig olykor csak a tanáron vagy az iskolán múlik, hogy motiválttá tegye a diákokat.

A diákok felmentésekkel próbálnak menekülni az elől, hogy egyest kapjanak a tesiórán, amiért ők nem olyan ügyesek vagy gyorsak, mint a társaik.

Azok a diákok, akik nem kapnak felmentést, sokszor állandó gyomorgörccsel küzdenek, ha csak a torna szóba kerül, az iskola befejezte után pedig kerülik a mozgást, ahogy csak lehet. Az órákon nincs differenciális, hiába beszélünk egy olyan készségtárgyról, ahol a fizikai adottságok számítanak, az is megbukik, aki erőn felül próbál teljesíteni. A jelenlegi kerettanterv már nem releváns, a diákok és a tanárok is unják, hogy minden évben kötelet mászni és futni kell. A szakértők szerint alapvetően az egész oktatási rendszerrel van probléma, de szemmel láthatóan ez leginkább a testnevelésben mutatkozik meg.

Testnevelő létemre sajnos, hogy hasonlóan látom a testnevelés helyzetét, ezért elfogadom a kritikát. 

A magyar fiatalok egészségközpontú fittségének változása 2001-2013-ig

Mottó

A jó szeretet alapján működik,

A rossz hatalom alapján cselekszik.

Az idő igaz, s eldönti mi nem az. (Petőfi S.)

FIATALJAINK EGÉSZSÉGKÖZPONTÚ FITTSÉGSZNTJÉNEK VÁLTOZZÁSA 2001-2013-IG.
Hungarofit egészségközpontú fittségi kategóriák szerinti %-os megoszlása.

                                                        A felmérés időpontja    

         2001 tavasz              2002 tavasz         2003 tavasz  2004 tavasz 2012/13 tanév
                                                        

                                         A felmért tanulók száma (N)
                 Fiú       Lány          Fiú           Lány           Fiú          Lány            Fiú     Lány         Fiú  Lány 

         N=65455   N= 56833  N= 213581 N=199399 N=157412 N=150650 N=141324 N=134432 N=73376 N=70045
 

                                                   Hungarofit minősítő kategóriák %-os megoszlása

Igen gyenge   6.50 %    3.30%         7.04 %     6.66 %        6.12 %  6.13 %        6.04 %   5.69 %    13,40 %   9,20 %
Gyenge          14.80 %  12.30 %    14.58 %   16.13 %      13.67 %  15.02 %     13.23 %  14.53 %    20,40 %  20,30 %
Kifogásolható21.70 % 24.90 %   21.75 %    24.34 %    21.11 %  23.39 %    20.70 %  23.20 %     22,20 %  25,40 %

Közepes        24.90 %  28.70 %    25.56 %   26.74 %      25.84 %  27.07 %     26.04 %  27.75 %  19,8 %    22,00 %
                   20.40 %    21.10 %   20.52 %   18.83 %      22.14 %  20.30 %     22.09 %  20.75 %  14,8 %    14,70 %
Kiváló              9.50 %     8.20 %       8.59 %      6.18 %        8.94 %     6.78 %       9.64 %    6.85 %    7,50 %    6,90 %
Extra                2.30 %     1.60 %       1.96 %      1.13 %        2.19 %     1.31 %       2.27 %    2.27 %    1,80 %    1,50 %

 

A KÖNNYŰ FIZIKAI MUNKA ÉS A HATÉKONY SZELLEMI MUNKAVÉGZÉSHEZ

A „KÖZEPES”  HUNGAROFIT KATEGÓRIÁT KELL ELÉRNI

AZ EGÉSZSÉG/TERHELHETŐSÉG SZEMPONTJÁBÓL LEGLÉNYEGESEBB KONDICIONÁLIS KÉPESSÉGEK TUDATOS FEJLESZTÉSÉVEL,

2-3 ÉV ALATT AZ OKTATÁSBAN ELTÖLTÖTT ÉVEK ALATT VALAMENNYI FIATAL MEGSZEREZHETI  A KÖZEPES HUNGAROFIT MINŐSÍTÉST.

AZ IGEN GYENGE, GYENGE ÉS A KIFOGÁOLHATÓ KATEGÓRIÁKHOZ TARTOZÓ                    

     FELZÁRKÓZTATÁSRA SZORULÓ TANULÓK %–OS ARÁNYA ÖSSZESEN

        2001 tavasz     2002 tavasz        2003 tavasz    2004 tavasz    2012/13 tanév

       Fiúk Lányok    Fiúk  Lányok       Fiúk   Lányok     Fiúk  Lányok   Fiúk Lányok

     43.00 % 40.50 %       43.37 %  47.13 %       40.90 %    44.54 %       39.97 %  43.42 %    56.00 % 54.90 %

Milyen érdek múlhatja felül, a Nemzetünk érdekét?

Mottó

A jó, szeretet alapján működik,

A rossz, hatalom érdek alapján cselekszik.

„Az igazság olyan mint a Nap kizárhatod egy időre, de attól még nem tűnik el.” (Elvis Presley)

„Az idő igaz, s eldönti mi nem az.” (Petőfi S.)

Kinek/kiknek az érdeke múlhatja felelül a nemzetünk érdekét?

Az idő igaz, hiába döntöte el, mi nem az, az érdek alapján működő, kellő szakmai tapasztalattal/tudással nem rendelkező hatalom tovább cselekedhet!

Előzmények  

Köztudott, hogy Balog Zoltán miniszter úr és Lázár János államtitkár úr támogatásával a Kormány 2012. október 26-án hozott, 1469/2012. (X.26.) Korm. határozata alapján a Magyar Diáksport Szövetség, mit kedvezményezett a TÁMOP   3.1.13. kiemelt projekt keretében megalkotja a testnevelés új stratégiáját, illetve megvizsgálva a nemzetközi és hazai jó gyakorlatokat, kialakítja a köznevelési törvény 80.§ (1) bekezdésében foglalt törvényi kötelezettségnek megfelelő egységes diagnosztikus mérési –értékelési rendszert.    

Megjegyzés

Az MDSZ szakmai vezetői nem vizsgálták meg a hazai jó gyakorlatokat, hanem közel 3 milliárd forintért „szétverték” azt „szakmai civil szervezetek által a több mint 20 év alatt kifejlesztett iskolai testnevelésre és sportra épített Nemzeti  Cselekvési Mozgáprogramot, amely  (közel 2 millió hiteles mérési ereménnyel bizonyíthatóan) 2001-2004 közötti az oktatási tárca álatal elrendelt próbamérések során – külön anyagi forrás nélkül – szakmai vezetésemmel országos szinten az oktatás és az egészségügy területén is jól működött.

Tényállás

A Magyar Diáksport Szövetség (MDSZ) szakmai vezetői az országot vezető döntési jogkörrel rendelkező Politikusokat nem tájékoztatták arról, hogy fiataljaink fizika állapotának, egészségközpontú fittségének, évente két alkalommal, (őszi és tavaszi időszakban) történő mérését (szakmai civilszervezetek kezdeményezésére) már 1996-tól törvény írta elő. Arról sem tájékoztatták őket, hogy az oktatási tárca a törvény meghozatala után, (országos szinten ismert és elismert szakértők bevonásával)  azonnal hozzákezdett a nemzeti egységes mérési módszer kiválasztásához.

1997-től az oktatási tárca több szakmai módszertani konferenciát szervezett, amelyen neves szakértők javaslatára  az egységesítésre kerülö nemzeti mérési módszer kiválasztását „próbamérések” beiktatásával a méréseket elvégző pedagógusokra bízta. Az oktatási tárca, azzal a céllal küldte meg valamennyi oktatási intézményben az Arday-Farmosi, az Eurofit, a Hungarofit mérési módszereket, hogy a pedagógusok (törvényi kötelezettségüknek elegettéve) a tanulóik fizikai állapotát, (e három mérési módszer közül) azzal a módeszerrel mérjék, amelyik szerintük a legmegbízhatóbb, legegyszerűbb, legolcsóbb és mind a két nem valamennyi korosztálya számára alkalmas, és ha az általuk mért eredményeket vissza küldik a központi adatfeldolgozásra, akkor az lesz az egységes nemzeti mérési módszer, amellyel a legtöbb mérési eredmény érkezik vissza.

Az oktatási tárca irásban is elismerte, hogy az intézményekben – országos szinten  –  a méréseket elvégző pedagógusok 85 %-a a Hungarofit és annak egyszerűsített változatát, a Mini Hungarofit mérési módszert válaszotta.

Az oktatási tárca ennek ellenére nem tartotta be az ígéretét, a kizárólagos szellemi tulajdonomat képező (térítésmentesen közkincsnek nyílvánított) Hungarofit mérési módszer egységesítése elmaradt.  Sajnos az akkori Oktatási Miniszter iemondott, és az őt követő Oktatási Miniszter már nem tartotta fontosnak és demokratikusnak, hogy a tanulók fizikai állapotának mérésére a méréseket elvégző, szakértő  pedagógusok által kiválasztott megbízható nemzeti egységes mérési módszer kerüljön bevezetésre.

EGÉSZSÉGET MINDENKINEK! MOZDULJ BUDAFOK – TÉTÉNY!

A NÉP EGÉSZSÉGE LEGYEN A LEGFŐBB TÖRVÉNY! /Cicero/

MOZDULJ, MAGYARORSZÁG!

MOZDULJ, BUDAFOK-TÉTÉNY!

EGÉSZSÉGKÖZPONTÚ FITTSÉGET MÉRŐ SPORTVETÉLKEDŐ

Keressük 2019 legfittebbjeit!

Fővédnök

Karsay Ferenc, polgármester (Budafok-Tétény)

Védnök

Csiszár Zsuzsanna, elnök

(Budafok-Tétény Szociális Egészségügyi, Esélyegyenlőségi és Sport Bizottság)

Vizi Sándor, elnök (BMTE)

Szeretné megtudni, hogy az egészségközpontú fittség szintje eléri-e

a mindennapi tevékenysége hatékony elvégzéséhez szükséges szintet?

JÖJJÖN EL MÁJUS 11-ÉN A BMTE PÁLYÁRA, ÉS VÉGEZZE EL AZ ALÁBB FELSOROLT EGYSZERŰ PRÓBÁKAT!

Helyből távolugrás, páros lábbal.

Hanyattfekvésből felülés térdérintéssel folyamatosan, kifáradásig.

Fekvőtámaszban karhajlítás- és nyújtás folyamatosan, kifáradásig.

Hason-fekvésből törzsemelés- és leengedés folyamatosan, kifáradásig.

7 év alatt és 65 év felett 6 perc, 7-65 év között 12 perc futás/ kocogás.

A VERSENYEN MAXIMÁLISAN 30X3 FŐS CSAPATOT TUDUNK MEGMÉRNI,

EZÉRT ELŐZETES NEVEZÉS SZÜKSÉGES!

A csapatok életkortól és nemtől függetlenül állíthatók össze.

Nevezés: az iskolákban a testnevelő tanárnál, vagy

E-mail: feherne.ildiko@kgk.uni-obuda.hu

Nevezési határidő: 2019. 05 08.

A VERSENYHEZ AZOK A CSAPATOK CSATLAKOZHATNAK, AMELYEK

 A VERSENYKIÍRÁS KÖVETELMÉNYEINEK ELEGET TESZNEK

RÉSZLETES TÁJÉKOZTATÓ: WWW.HUNGAROFIT.HU HONLAPON

JÖJJÖN EL, VERSENYEZNI, VAGY SZURKOLNI!

MINDENKIT SOK SZERETETTEL VÁRUNK: RENDEZŐK

Mozdulj, Magyarország!

2019. MÁJUS 11.

RÉSZLETES PROGRAM

HELYSZÍN: BMTE PÁLYA (BUDAFOK PROMONTOR ÚT. 89./A)

8.00-8.45 Végleges nevezés, regisztráció, rajtszámok kiadása

8.45-9.45 Testtömeg, Testmagasság mérés: Testösszetétel minősítés

Csípőízület mozgékonyságának minősítése

9.50-10.00 Közös bemelegítés

10.00-12.00 Izomerő fittség mérés

– Helyből távolugrás, páros lábbal

– Hanyattfekvésből felülés, folyamatosan kifáradásig

– Fekvőtámaszban karhajlítás és nyújtás, folyamatosan kifáradásig

– Hason-fekvésből törzsemelés és leengedés, folyamatosan kifáradásig

12.10-től Aerob fittség mérés

7 éves korig és 65 év felett 6 perc síkfutás

7- éves kortól: 12 perc folyamatos futás (Cooper-teszt)

Az eredményhirdetésig kézzel és fejjel dekázó verseny.

KVÍZJÁTÉK: LÉPJ AZ EGÉSZSÉGED FELÉ!

EREDMÉNYHIRDETÉS

Himnusz

Köszöntők

A győztesek jutalmazása

9.00-12.00 ÓRA KÖZÖTT IGÉNY SZERINT FOLYAMATOSAN,

A SZURKOLÓKNAK IS INGYENES TESTZSÍR ÉS VÉRNYOMÁS MÉRÉS

Minden kedves szurkolót, érdeklődőt sok szeretettel várnak: a Rendezők!

2019 MOZDULJ ÉRD! MOZDULJ, MAGYARORSZÁG!

2019 Mozdulj, Magyarország!

MOZDULJ: ÉRD, DIÓSD, SZÁZHALOMBATTA, TÁRNOK, TÖRÖKBÁLINT

VERSENYKIÍRÁS

A verseny célja

– A legfittebb csapatok és személyek megtalálása (versenysport felé irányítása).

– A lakosság számára folyamatos egészségközpontú fittség mérési és versengési lehetőség biztosítása.

– A rendszeres mozgás/testedzés egészségfejlesztő/egészségmegőrző értékeinek, tudatosítása.

– Az önálló tudatos edzéstervezéshez szükséges élettani, egészségtani és edzéselméleti ismeretek elméleti és gyakorlati síkon történő népszerűsítése.

Megcélzott réteg: életkortól és nemtől függetlenül valamennyi Polgár!

NEVEZÉSI FELTÉTELEK

A verseny kategóriái

I. Családi kategória: (1 csapat = 3 fő)

Rokoni kapcsolatban álló csapattagok: például gyermek, szülő, nagyszülő, testvérek, stb.

II. Nyílt kategória: (1 csapat =3 fő)

Szabadon összeállított csapat: barátok, sporttársak, iskolatársak, stb.

A csapatok mindkét kategóriában, életkorra és nemre való tekintet nélkül állíthatók össze!

A programban résztvevők a verseny során feladat-centrikusan sajátíthatják el, (tanulhatják meg) mindazokat, humánbiológiai ismereteket, amelyek alapvetőn szükségesek az egészségközpontú fittség önálló méréséhez, a pillanatnyi edzettségi állapotnak megfelelő egészségmegőrzés szempontjából élettanilag hatékony optimális edzésmennyiség megtervezéshez. A verseny során minden ember megtapasztalja, ha akarja neki is sikerül edzettebbnek/egészségesebbnek lenni.

Útmutató a program lebonyolításához (A vizsgálat során felvett paraméterek időrendje.)

1. Személyi adatok    felvétele és a fittség szinttel összefüggésben hozhatónéhány életviteli szokás feltérképezése.

2. Alkalmassági orvosi vizsgálat bemutatása

Ha ez nincs, akkor a versenyzők aláírásukkal igazolják, hogy saját felelősségükre vesznek részt a versenyen.

3. Egészségközpontú fittség mérés „MINI HUNGAROFIT” motorikus próbarendszerrel.

7 év alatt és 65 év felettiek számára 1+3 motorikus próbában elért teljesítmény értékelésével

3.1. Testösszetétel minősítés: optimális testtömeg, illetve az attól való eltérés mértékének meghatározása

3.2. Izomerő fittség mérés: a mindennapi tevékenység során leginkább igénybevett izomsorok/izomcsoportok erejének, erő-állóképességnek mérése

 (3 motorikus próbában elért teljesítmény értékelése esetén)

– Helyből távolugrás, páros lábbal

– Hanyattfekvésből felülés térdérintéssel folyamatosan, kifáradásig.

(Komfortérzésen belül, a maximális időtartam: 3 perc.)

– Hason-fekvésből törzsemelés- és leengedés folyamatosan, kifáradásig.

(Komfortérzésen belül, a maximális időtartam: 3 perc.)

3.3. Az aerob fittség mérése: 6 perc futás/kocogás sík területen

3.4. A mérési eredmények kiértékelése, a pillanatnyi edzettségi állapotnak megfelelő személyre szóló életviteli tanácsadás. .

7 -65 év között  

3.1. Testösszetétel minősítés: optimális testtömeg, illetve az attól való eltérés mértékének meghatározása.

3. 2. Izomerő fittség mérés: a mindennapi tevékenység során leginkább igénybevett izomsorok/izomcsoportok erejének, erő-állóképesség fittségének mérése

(4 motorikus próbában elért teljesítmény értékelése esetén)

 Helyből távolugrás, páros lábbal

– Hanyattfekvésből felülés térdérintéssel folyamatosan, kifáradásig.

(Komfortérzésen belül,a maximális  időtartam: 4 perc.)

– Fekvőtámaszban karhajlítás- és nyújtás folyamatosan, kifáradásig.

(Komfortérzésen belül, a maximális időtartam: 3 perc.)

– Hason-fekvésből törzsemelés- és leengedés folyamatosan, kifáradásig.

(Komfortérzésen belül,a maximális  időtartam: 4 perc.)

3.3. Az aerob fittség mérése: Cooper-teszt, 12 perc folyamatos futás/kocogás.

3.4. Csípőízület mozgékonyságának minősítése.

4. Az elért eredmények értelmezése, személyre szóló életviteli tanácsadás.

A VERSENY LEBONYOLÍTÁSÁNAK IDEJE: 2019. április 13. (8-16 óra között)

HELYSZÍN: Vörösmarty Mihály Gimnázium (Érd Széchenyi tér 1.)

MÉRD MAGAD! EGYÉNI ÉRTÉKELŐ PROGRAMMAL:WWW.HUNGAROFIT.HU

Valamennyi versenyző emléklapot és apró ajándékot kap.

Az egyes kategóriák győztesei tárgyjutalmat is kapnak.

A győztesek jutalmazásán kívül egyéb külön jutalmak kiadását is tervezzük (pl.: a legkisebb legfittebb, abszolút legfittebb nő és férfi stb.)

Mozdulj, Magyarország! MOZDULJ ÉRD PROGRAM

Helyszín: Érd Virösmarty Mihály Gimnázium (Érd Széchenyi tér 1.)

2019. 04. 03. RÉSZLETES PROGRAM

8.00-9.00 REGISZTRÁCIÓ/VÉGLEGES NEVEZÉS

Test-zsírszázalék és ízületi mozgékonyság mérés a beérkezés sorrendjében.

9.15 MEGNYITÓ

9.30 KÖZÖS BEMELEGÍTÉS UTÁN IZOMERŐ FITTSÉG MÉRÉS

Helyből távolugrás, páros lábbal

Hanyattfekvésből felülés térdérintéssel folyamatosan, kifáradásig (max. 4 perc).

Fekvőtámaszban karhajlítás- és nyújtás folyamatosan, kifáradásig (nők: max.1.5 perc, férfiak 3 perc).

Hason-fekvésből törzsemelés- és leengedés folyamatosan, kifáradásig (max. 4 perc).

11. 45 –TŐL AEROB FITTSÉG MÉRÉS

7 év alatt és 65 felett 6 perc, 7-65 évesek 12 perc futás/ kocogás sík területen.

14. 30 EREDMÉNYHIRDETÉS

Köszöntők

GYŐZTESEK JUTALMAZÁSA

9.00-11.00 ÓRA KÖZÖTT IGÉNY SZERINT FOLYAMATOS

INGYENES TESTZSÍR ÉS VÉRNYOMÁSMÉRÉS

Minden kedves szurkolót, érdeklődőt sok szeretettel várnak: a Rendezők!

A „Szenvedő alanyok” valós véleménye/vallomása a rendszeres fizikai aktivitásról és az iskolai testnevelésről

Egy testnevelő (Dr. F. Mérey Ildikó, c. egyetemi docens) észrevételei a szakma védelme és a nemezet érdekében

Mindenek előtt a szakma, és az egész nemzet nevében őszinte köszönet és hála, az Orbán Kormány valamennyi tagjának, a mindennapos testnevelés bevezetéséért.

Ez a gyakorlati életben azt jelenti, hogy a közoktatás területén valamennyi fiatal számra biztosítva van az a heti „mozgásmennyiség/mozgáslehetőség”, amely az oktatásban eltöltött évek alatt már elegendő ahhoz, hogy minden fiatal (a fiatalok túlnyomó többsége) a tanulók pillanatnyi edzettségi állapotának megfelelő, képesség szerinti differenciált terheléssel elérje/megtartsa a könnyű fizikai munka és a hatékony szellemi munkavégzéshez szükséges egészségközpontú fittség szintet. Ez így van rendben!

Megjegyzés: a közoktatás területén jelenleg a fiatalok több mint 50%-a nem éri el a könnyű fizikai munka és a tartósan végzett hatékony szellemi munkavégzéshez szükséges szintet.

A felsőoktatás területén és a felnőtt lakosság körében még ennél rosszabb a helyzet.!)

A testnevelés tantárgy szakmai módszertani kritikája, ha tárgyilagos akarok lenni, szerintem sajnos a valóságot tükrözi.

A valóság feltárása mindig megbízható kiindulási pontot jelent a tudatos változtatáshoz.

Bár egyesek szemében eretnekségnek tűnhet, de a több mint 40 évig én is megtapasztaltam, hogy az oktatásban eltöltött évek alatt a mozgás szeretete, és a gyermek bátorítása nélkül, különösen a gyenge fizikuma miatt egészségileg hátrányos helyzetű gyermekek, ha nem erejéhez mért feladatot kap, kudarcként élik meg a mozgást, és nem mindig vesszük észre, hogy ezzel begyógyíthatatlan sebeket ejtünk rajtuk, amik egész életükben végigkísérhetik őket. A testnevelésben uralkodó szemlélet tudatos megváltoztatásának alapvető feltétele a mozgás megszerettetése.

Azzal is mélységesen egyet értek, hogy a motorikus képességeinek tudatos fejlesztését a tanuló pillanatnyi edzettség állapotának megfelelő differenciált terheléssel kell megoldani még a csoportos foglakozások keretén belül is.

A környezetemben mindig tilosnak tartottam, hogy a főképpen a megbízhatóan és objektíven jól mérhető kondicionális képességek mérésre alkalmazott motorikus próbákban elért teljesítményére, abszolút értelemben kapjon érdemjegyet a tanuló. Ez a fajta osztályzási módot, felháborítóan igazságtalannak tartom!

A megbízhatóan és objektíven jól mérhető motorikus képességek mérésére alkalmazott próbákban elért teljesítmény érdemjegyben történő kifejezését, egységes szemléletben fejlődés-centrikussá kell tenni, az önmagához viszonyított fejlődés figyelembe vételével.

A gyermekeknek sikerélményt jelent, ha az erejéhez mért feladatot el tudja végezni, és az általa elért teljesítmény érdemjegyben történő kifejezésénél az önmagához viszonyított fejlődés/változás mértéke kerülne előtérbe.

Ha az Emberi Erőforrások Minisztériuma hiába hirdeti meg a testnevelés új stratégiájában a tudatos egészségfejlesztő, „minőségi” testnevelés oktatást, ha a gyakorlati életben nem biztosítja az ehhez szükséges szakmai és jogi hátteret.

A tanulók fizikai állapotát mérő pedagógusok, hiába jelzik, hogy az MDSZ által összeállított törvény által rákjuk kényszerített NETFIT mérési módszer, és a hozzá tartozó minősítési rendszer alkalmazásával, a gyakorlati életben nem valósítható meg a tudatos egészségfejlesztő minőségi testnevelés oktatás.

Ha az MDSZ szakmai vezetői zátonyra futottak, amikor a „Testnevelés és sport” műveltségterületet érintően szakmódszertani fejlesztésekre, és az országosan egységes fizikai állapot mérési-értékelési rendszer kialakítására”………stb. vállalkoztak, akkor ezt az EMMI miért nem mondja ki egyértelműen: fiúk ez nem jött be. „Felülbírálva az eddig elért eredményeiteket változtatnunk kell rajta”!  A nemzet érdeke és a szakma védelme ezt kívánja tőlünk. Tudatni kell velük, hogy az iskola nem a kísérletezés színhelye!

Az elmúlt két évben a gyakorlati életben a méréseket elvégző pedagógusok személyesen is megtapasztalhatták, hogy az MDSZ vezetői olyan feladatok elvégzésére vállalkoztak, amelyekhez még kísérleti szinten sem rendelkeznek azokkal az elméleti, és gyakorlati síkon megszerzett tapasztalattal, amelyek konkrétan és eredményesen hasznosíthatók lennének a testnevelés szakmai módszertani korszerűsítéshez. Az iskolai testnevelés szakmai módszertani fejlesztése helyett, epidemiológiai szempontból számszerűen is kifejezhető nagyszámú hiteles adatokkal bizonyítható, hogy inkább megakadályozták a testnevelés és sport szakmódszertani fejlesztését, ezért vélekednek így a testnevelésről és a testnevelők munkájának minőségéről a megkérdezettek.

MÉRD MAGAD! HUNGAROFIT EGÉSZSÉGKÖZPONTÚ FITTSÉGET MÉRŐ MOTORIKUS PRÓBARENDSZERREL

Mottó: „Hiteles tervet, csak hiteles adatok alapján lehet készíteni!”

EGÉSZSÉG & FITTSÉG
A rendszeres testedzés (sportolás) hatására edzettek, fittek leszünk. Fittségen olyan testi-lelki állapotot értünk, amely magába foglalja az egészséges létezés és a jó közérzet stabil megtartását. A fittség azt is jeleneti, hogy a testünket a mindennapi tevékenységünk maradéktalan elvégzéséhez szükséges munkára kész állapotban tartjuk. A fitt egyén életminősége jobb, mert fizikai és szellemi tevékenysége hatékony és tartós, testi-lelki egészsége kiegyensúlyozott és szilárd. A fittségi vizsgálatok célja nem a betegségek felismerése, hanem a pillanatnyi fittségi szint megbízható, objektív mérése, minősítése, a terhelhetőséget hátráltató, vagy korlátozó tényezők, okok feltárása.
A fittségi szint mérése diagnosztizáló eszköz, kiindulópont az edzéscélnak megfelelő egyénre szabott edzésterv elkészítéséhez, az elvégzett edzésmunka határa bekövetkezett változások irányának és mértékének nyomon-követéséhez. Sokféleképpen lehetünk fittek: lehetünk erősek, mint a súlyemelők, hajlékonyak, mint a tornászok, vagy ügyesek, mint a labdajátékosok, de a fittségnek ezen a formái nem feltétlenül függnek össze az egészséggel.
A nemzetközi szakirodalom két nagy fittségi dimenziót különböztet meg:
– egészségközpontú fittség,
– készségközpontú vagy teljesítményközpontú fittség.
Egészségközpontú fittség
Az egészségközpontú fittség mérés célja: az egészség/terhelhetőség vizsgálatához szükséges elsőrendű összetevők területén elért teljesítmény (aerob fittség és általános testi erő-erőállóképesség fittség) megbízható, (epidemiológiai szempontból számszerűen is kifejezhető), objektív mérése és minősítése, az egyén „pillanatnyi” funkcionális állapotának, általános fizikai teherbíró-képességének megállapítása.
Az egészségközpontú fittség mérés gyakorlati haszna: az egészség/terhelhetőség szempontjából leglényegesebb kondicionális képességek területen mutatkozó estleges hiányosságok feltárása. a „pillanatnyi” egészségközpontú fittség szintnek megfelelő, egyénre szabott egészségmegőrző/egészségfejlesztő „mozgásgyógyszer” összeállítása.
Egészségközpontú fittség összetevői:
– testösszetétel (minősít,
– izomerő, erő-állóképesség fittség,
– aerob állóképesség (epidemiológiai szempontból számszerűen is kifejezhető) megbízható, objektív mérése és minősítése,
– hajlékonyság (minősítése).
Az egészségközpontú fittség méréssel megismerhetjük az egyén és ezen keresztül az egész társadalom, vagy egy bizonyos társadalmi réteg funkcionális állapotát. Az eddigi kutatási eredményeink során az egészségközpontú fittségi szint, és az abban bekövetkezett változások egyéni és társadalmi szinten szoros összefüggést mutatnak a vészesen mozgásszegény életmóddal összefüggésbe hozható betegségfajtákkal, (elhízás, magas- vérnyomás, különféle mozgásszervi megbetegedés).
2. Készségközpontú vagy teljesítményközpontú fittség méréséhez, a motorikus próbák között a prioritást inkább a koordinációs képességek (ügyesség), és az adott sportág versenyszerű űzéséhez szükséges kondicionális képességek (pl. gyorsaság, erő) területén elért teljesítményt kell megbízhatóan és objektíven mérni.
A készségközpontú (teljesítményközpontú) fittség összetevői:
– agilitás (gyors irányváltoztatás képessége),
– erő,
– egyensúly,
– koordináció,
– gyorsaság.
A készségközpontú (teljesítményközpontú) fittség mérés során nyert mérési eredmények gyakorlati haszna a versenysport területén a nem csak a sportági kiválasztás, hanem az utánpótlást jelentő sportolók tudatos felkészítése során is nélkülözhetetlen támpontot jelentenek, az edzőnek, a versenyzőnek és a szülőknek egyaránt.

EGYÉNI KIÉRTÉKELŐ (www.hungarofit.hu) Az értékelő program jól működik. Ön is próbálja ki!
Ha Ön meg akarja tudni, hogy az egészségközpontú fittség szintje eléri-e a mindennapi tevékenységéhez szükséges fittség szintet, akkor akkor az EGYÉNI KIÉRTÉKELŐ alkalmazásával azonnal megtudhatja.
FIGYELEM! A PROGRAM HASZNÁLATÁHOZ VEGYE FIGYELEMBEN AZ ALÁBBI MÉRÉSI ÚTMUTATÓT.

Írja be a nemét és az életkorát válassza ki az Ön által alkalmazni kívánt mérési módszert

– Hungarofit egészségközpontú fittséget minősítő motorikus próbarendszer alkalmazása esetén 1 (a menüben szereplő, szabadon választott) aerob fittséget mérő) és 6 különféle izomsorok/izomcsoportok fittségét mérő motorikus próbában elért teljesítményhez tartozó pontértékek alapján történik a fittségi szint Hungarofit minősítése. (Hiányosan felvett adatok alapján az egyén fittség szintje nem minősíthető!!!)
E MÉRÉSI MÓDSZERHEZ 7-25 ÉVES KORÚAK SZÁMÁRA VAN KOROSZTÁLYONKÉNTI ÉS NEMENKÉNTI PONTÉRTÉKELÉSI RENDSZER,

– Mini Hungarofit egészségközpontú fittséget minősítő motorikus próbarendszer alkalmazása esetén 1 (a menüben szereplő,+ tetszőlegesen választott) aerob fittséget és 4 különféle izomsor/izomcsoport fittségét mérő motorikus próbában elért teljesítmény pontértékei alapján történik a fittségi szint Hungarofit minősítése. (Hiányosan felvett adatok alapján az egyén fittség szintje nem minősíthető!!!)
E MÉRÉSI MÓDSZERHEZ KOROSZTÁLYONKÉNTI ÉS NEMENKÉNTI PONTÉRTÉKELÉSI RENDSZER TARTOZIK 4 ÉVES KORTÓL KORHATÁR NÉLKÜL

A Hungarofit és a Mini Hungarofit PRÓBARENDSZER AZ EGÉSZSÉGKÖZPONTÚ FITTSÉG VIZSGÁLATÁHOZ SZÜKSÉGES ELSŐRENDŰ FAKTOROKAT MÉRI: AEROB FITTSÉGET ÉS (A MINDENNAPI TEVÉKENYSÉG SORÁN LEGINKÁBB IGÉNYBEN VETT IZOMSOROK) IZOMERŐ FITTSÉGET, EZÉRT A KÉT MÉRÉSI MÓDSZER EGYMÁSSAL HELYETTESÍTHETŐ.

2019 Mozdulj, Magyarország! Egészségközpontú fittséget mérő sportvetélkedő

2019

MOZDULJ, MAGYARORSZÁG!

KERESSÜK A LEGFITTEBBEKET!

Nagy örömmel tájékoztatom valamennyi kedves Érdeklődőt, hogy a verseny iránti nagy érdeklődésre való tekintettel
2019. tavaszán a Mozdulj, Magyarország elnevezésű sportvetélkedőt (az eddigi hagyományoknak megfelelően)

két HELYSZÍNEN  is sikerül megrendeznünk.
Első időpont: 2019. április 13.
Helyszín: Érd a Vörösmarty Mihály Gimnázium (Érd Széchenyi tér 1.)

Második időpont: 2019. május 11.
Helyszín: Budafok BMTE pálya .
MOZDULJ, BUDAFOK! Mozdulj, TÉTÉNY!
MOZDULJ, MAGYARORSZÁG!
EGÉSZSÉGKÖZPONTÚ FITTSÉGET MÉRŐ SPORTVETÉLKEDŐ

SZERETNÉ TUDNI, HOGY AZ EGÉSZSÉGKÖZPONTÚ FITTSÉG SZINTJE ELÉRI-E A MINDENNAPI TEVÉKENYSÉGÉHEZ

SZÜKSÉGES SZINTET. JÖJJÖN EL MÁJUS 11-ÉN A BMTE PÁLYÁRA, AHOL AZ ALÁBB FELSOROLT NÉHÁNY

EGYSZERŰ PRÓBÁT KELL ELVÉGEZNIE ÉS AZONNAL MEGTUDJA!
Helyből távolugrás, páros lábbal
Hanyattfekvésből felülés térdérintéssel folyamatosan, kifáradásig.
Fekvőtámaszban karhajlítás- és nyújtás folyamatosan, kifáradásig.
Hason-fekvésből törzsemelés- és leengedés folyamatosan, kifáradásig.
Cooper-teszt, sík területen 12 perc futás/ kocogás.

A VERSENYEN ÖSSZESEN 30X3 FŐS CSAPAT VEHET RÉSZT,
EZÉRT
Előzetes nevezés szükséges: a testnevelő tanárnál, vagy feherne.ildiko@kgk.uni-obuda.hu
A csapatok családi és nyílt kategóriában életkortól és nemtől függetlenül állíthatók össze.

Sok szeretettel várjuk jelentkezésüket, a programon való részzvételüket.
F. Mérey Ildikó, c. egyetemi docens, a Mozdulj, Magyarország! sportvetélkedő verseny elindítója és szakmai vezetője

HIÁBA NÖVEKEDETT A HETI TANÓRAI TESTNEVELÉSI ÓRÁK SZÁMA, HA A TANULÓK EGÉSZSÉGKÖZPONTÚ FITTSÉGÉNEK ÉLETTANILAG HATÉKONY TUDATOS, HARMONIKUS FEJLESZTÉSE ELMARADT

„Nagy szükség van egészséges, erős ifjúságra, az ország jövője múlik rajta!” (Orbán Viktor)
„Versenyképes értékalapú oktatás megvalósítása a cél.” (Balog Zoltán)

A HETI TANÓRAI TESTNEVELÉSI ÓRÁK SZÁMA NÖVEKEDETT, DE A TANULÓK EGÉSZSÉGKÖZPONTÚ FITTSÉGÉNEK ÉLETTANILAG HATÉKONY, TUDATOS, HARMONIKUS FEJLESZTÉSE ELMARADT!
Szerző: Dr. F. Mérey Ildikó, c. egyetemi docens

A testnevelés szerepe napjainkra visszafordíthatatlanul megváltozott, tantárgyként való felfogása mellett az egészségfejlesztés/egészségnevelés, és a testgyakorlás kereteinek biztosítása kerül mindinkább előtérbe. A tanulók egészségének, egészséges életmódjának fejlesztése érdekében, a teljes körű iskolai egészségfejlesztési elvekkel összhangban, a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény előírja a mindennapi, azaz a heti öt testnevelésórát minden évfolyamban, melynek megvalósítása 2012 szeptemberében megkezdődött. Kormányunk a testnevelési órák számának megemelésével a közoktatás területén hatalmas és konkrét lépést tett annak érdekében, hogy az oktatásban eltöltött évek alatt az intézmények jelentősen hozzájárulhassanak az iskoláskorú fiatalok élettanilag hatékony egészségfejlesztéséhez, egészség- és testkultutális ismereteik bővítéséhez.
Az Emberi Erőforrások Minisztériuma az oktatásfejlesztés stratégiájában a minőségi oktatást helyezi előtérbe.
Egyén (a család), és népegészségügyi szempontból is igen lényeges, hogy az iskolai tanórai testnevelés egészségfejlesztő hatása élettanilag olyan hatékony legyen, hogy az oktatásban eltöltött évek alatt még a leggyengébb testi, biológiai, fiziológiai adottságú fiatal is elérje, és megtartsa a könnyű fizikai munka és a hatékony szellemi munkavégzéshez szükséges egészségközpontú fittségi szintet.
A felnövekvő nemzedék érdeke és a szakma védelme azt kívánja, hogy az EMMI, minél előbb kérje fel, (kötelezze) a Magyar Diáksport Szövetséget, hogy szakmai képviseletünk jelenlétében számoljanak be arról, hogy kb. 2.5 milliárd forintért, az elmúlt négy évben konkrétan milyen, a gyakorlati életben jól hasznosítható szakmai módszertani fejlesztéseket tettek a tudatos egészségfejlesztő, minőségi testnevelés oktatás fejlesztése területén.
A nemzetnek és a szakmának meddig és miért kell még eltűrni, hogy a MDSZ szakmai vezetői hozzá nem értés, és feltehetően önös elsősorban anyagi érdekeke miatt téves információkkal félrevezessék a törvényhozókat, a fiatalokat, a szülőket, és a program megvalósításában részt vevő pedagógusokat.
Az EMMI miért engedi, hogy a MDSZ által kitalált programok elvégzésének eredménye szabja meg munkánk erkölcsi értékét.
A tudatos egészségfejlesztő „minőségi” testnevelés alapköve a tanulók fizikai állapotának (egészségközpontú fittségének) évente két alkalommal (őszi és tavaszi időszakban) történő megbízható, objektív mérése.
Fiataljaink egészségközpontú fittségének tudatos, tervszerű, harmonikus, élettanilag hatékony fejlesztését a tanuló pillanatnyi edzettségi állapotának megfelelő képesség szerinti differenciált terheléssel (erejéhez mért feladat elvégzésével) kell megoldani, és
az e-területen elért fejlődést/változást (az egészség/terhelhetőség szempontjából leglényegesebb kondicionális képességek: aerob fittség, és a mindennapi tevékenység során leginkább használatos izomsorok fittségének mérésre alkalmazott motorikus próbákban elért teljesítményben bekövetkezett fejlődést/változást egységes szemléletben, elsősorban (az őszi-tavaszi teljesítmény alapján), önmagához viszonyítva fejlődés-centrikusan kell értékelni.
Fiataljaink egészség/terhelhetőség szempontú fittségének tudatos, élettanilag hatékony fejlesztése – az iskolaorvosokkal szorosan együttműködve – mindenki számára átlátható, világos, hatásában számszerű hiteles adatokkal is kifejezhető, megvalósításában is folyamatosan monitorozható iskolai testnevelésre és sport területén Nemzeti Cselekvési Mozgásprogram keretén belül valósítható meg.
A programot a tanulók egészségközpontú fittségének országosan egységes – évente két alkalommal, őszi és tavaszi időszakban – történő megbízható mérésére kell építeni.
A program egészségmegőrző élettani hatékonyságát elsősorban a heti tanórai testnevelési órák száma (ezt a kormány a mindennapos és az egészségközpontú fittség mérésére alkalmazott módszer megbízhatósága befolyásolja.
2001-2004-ig az oktatási tárca un. próbamérések beiktatásával a méréseket elvégző
pedagógusokra bízta a tanulók egészségközpontú fittségének megbízható, objektív mérésére alkalmazott mérési módszer kiválasztását, azzal a céllal, hogy szakmai döntésükkel erkölcsi felelősséget vállalva (az oktatás és az egészségügy területén epidemiológia szempontból számszerűen is kifejezhető hiteles adatokkal bizonyíthatóan) végezzék el a rájuk bízott nemes feladatot. Közel 2 millió hiteles Hungarofit mérési eredményt az MDSZ nem vette figyelembe, annak ellenére, hogy a pályázatuk elnyerésekor feladatként kapták meg, „vegyék figyelembe az eddigi hazai jó gyakorlatokat”.