Szakmai Önéletrajz

dr. Fehér Györgyné dr. Mérey Ildikó testnevelő tanár, címzetes egyetemi docens

Dr. F. Mérey Ildikó

Személyi adatok
Név: dr. Fehér Györgyné dr. Mérey Ildikó
Születési idő: 1945. május 2.
Születési hely: Mezőtúr
Családi állapot: férj dr. Fehér György villamosmérnök, gyermekek György matematikus- informatikus, Titusz szilárdtest fizikus
Középiskola: Budapest, Petőfi Sándor Közgazdasági Technikum
Felsőfokú végzettség:
– Magyar Testnevelési Főiskola, tanári szak (1970)
– Magyar Testnevelési Egyetem, kézilabda szakedzői szak (1976)
Egyetemi doktori cím testnevelés tudományból: 1981 Magyar Testnevelési Egyetem

 Sportmúlt
1962-1971-ig  kisebb-nagyobb sérülések okozta megszakításokkal, NB/I-es kézilabda játékos voltam.

Legjobb eredményeim: serdűlő válogatott (1960-1961), utánpótlás válogatott (1962-1963), Magyar Bajnok (Bpi.i Spartacus: 1964; és 1965),

Európa Kupa III. hely (1965), Világ Mesterek Tornája: I. hely (1989 Koppenhága).

Munkahely
1973-1974 VASAS Sportiskola főfoglalkozású edző: serdülőkorú fiúk.
1975-től testnevelő tanár: Kandó Kálmán Műszaki Főiskola (jogutódjai Budapesti Műszaki Főiskola, Óbudai Egyetem)
1995 docensi kinevezés
2004-2010-ig a Testnevelési és Sport Intézet igazgató
2005-től a “Korszerű ismeretek az egészséges életvitel alakításához” c. tárgyfelelős

Tudományos Társasági tagságok
1976 óta több olyan tudományos és civil szervezetnek tagja, vagy tisztségviselője, amelyek tevékenységükkel – elsősorban szakmai, erkölcsi támogatásukkal – a testi-lelki és morális egészség megteremtéséhez szükséges humánbiológiai, higiénés és mentálhigiénés ismereteket népszerűsítenek a lakosság körében.

– 1976-1985-ig Magyar Kézilabda Szövetség Ifjúsági Bizottságának módszertani szakvezetője
1979-1982-ig a Magyar Biológiai Társaság Ifjúsági Szekciója elnöke
1985-től a Magyar Biológiai Társaság Mozgás- és Viselkedésbiológia Szakosztályának titkára
– 1990-2001-ig “Józan Élet” Egészség és Családvédő Országos Szövetség titkára
– 1994-1997-ig a “Józan Élet” Egészség és Családvédő Országos Szövetség főtitkára
– 1997-2014-ig a “Józan Élet” Egészség és Családvédő Országos Szövetség alelnöke
– 1990-2006-ig a Budapesti Egyetemek Főiskolák Sportszövetségének alelnöke
– 1990-2006-ig a Budapesti Egyetemek Főiskolák Tudományos Bizottság vezetője
– 1997-2009-ig az Országos Dohányfüstmentes Egyesület vezetőségi tagja
– 2005-2012-ig az Atilla Magyar – Rázó Kör oktatói vezetője

– 2014-től Magyar Biológiai Társaság, főtitkárhelyettes

Kitüntetések, elismerések
– Főigazgatói dicséretek (1981-ben, 1989-ben és 2000-ben).
– KKMF publikációs nívódíj (1994)
– Az egyetemi –főiskolai sportban végzett kiemelkedő tevékenységért járó elismerés:(OTSH 1995)
– ÉLETMŰDÍJ Magyar Egyetemi – Főiskolai Sportszövetség: „Az ifjúság testnevelésének és egészséges életmódjának kialakításáért végzett több évtizedes kiemelkedő munkásságáért”. (2005)
– Magyar Köztársasági Ezüst Érdemkereszt: „Az egészségvédelem és a testkultura fejlesztése területén végzett eredményes munkáért (2007.)
– Huzella Tivadar Díj:”kiemelkedő humánbiológiai és az orvostudomány területeinek több évtizedes magas szintű műveléséért, kiváló szervező tevékenységéért és széleskörű oktató, ismeretterjesztő munkájáért.” (2010).
– Főváros Sportjáért” Aranygyűrű Kitüntetés: „a lakosság egészség és testkulturális ismereteinek bővítése, az iskolai testnevelés és sport korszerűsítése, amatőr szintű sportversenyek szervezése és lebonyolítása területén végzett kiemelkedő munkájáért” (2010).
– MATOLAY ÉLETMŰDÍJ: „Az iskolai testnevelés és diáksport fejlesztése, valamint az Olimpiai Eszme terjesztése érdekében kifejtett kimagasló tevékenységéért” (2013).
– PEDAGÓGUS SZOLGÁLATI EMLÉKÉREM elismerés (2013.)
– Címzetes egyetemi docens cím: „az Óbudai Egyetem érdekében kifejtett kiemelkedő szakmai tevékenységének elismeréseként” (2013).

Tudományos munka
– különböző életkori és teljesítmény szakaszokban az egyén motorikus fejlettségi szintjének vizsgálata,
– tesztbattériák kifejlesztése az általános fizika teherbíró-képesség műszerek nélküli objektív, megbízható méréséhez, minősítéséhez,
– tesztbattériák kifejlesztése a sportág speciális motorikus képességek terültén elért teljesítmény objektív, megbízható méréséhez/minősítéséhez.

1969-1985-ig a Magyar Kézilabda Szövetség Utánpótlás Bizottság Módszertani vezetőjeként a kézilabdázók kiválasztásával és beválásával kapcsolatos kérdésekre kerestem választ.

1976-ban munkahelyemen, a Kandó Kálmán Műszaki Főiskolán elkezdtem a hallgatóim egészségi/fittségi állapotát vizsgálni, az életmódjuk és munkavégző képességük függvényében.

1983–86-ig az OTSI Kutató Intézetével együttműködve – évente két alkalommal történő laboratóriumi terheléses műszeres vizsgálatokkal alátámasztva – az egészség/terhelhetőség vizsgálatához szükséges elsőrendű faktorok műszerek nélküli megbízható, objektív mérésére, Hungarofit elnevezéssel motorikus próbarendszert fejlesztettem ki.

1995/96-ban a Hungarofit és a Mini Hungarofit motorikus próbarendszert alkotó – az egészség/terhelhetőség szempontjából leglényegesebb kondicionális képességek mérésére alkalmazott – motorikus próbákban elért teljesítmény megbízható, objektív értékeléséhez korosztályonkénti és nemenkénti pontértékelési rendszert dolgoztam ki testnevelő tanár kollégáim, barátaim, férjem és fiaim segítségével.

 

A motorikus próbákban elért teljesítmény összesített pontértékei alapján az egyén pillanatnyi fizikai fittségi szintje (általános fizikai teherbíró képessége) 0-140 ponthatár között hét Hungarofit fittségi kategóriába sorolható.

Az egyes motorikus próbákban megszerzett pontértékek számából azonnal megtudhatjuk:

– a fizikai fittségünk szintje eléri-e a mindennapi tevékenységünk hatékony elvégzéséhez szükséges fittségi szintet,
– a mindennapi tevékenységünk során leginkább igénybe vett izomsorok, izomcsoportok területén vannak-e, hiányosságaink, és ha igen akkor milyen mértékűek,
– a fittségi kategóriák értelmezése rámutat arra, hogy az egészséges létezés stabil elérése (megtartása) érdekében fejlesztő jellegű, vagy szinten tartató edzéstervet kell készíteni, ill. edzésmunkát végezni.

Az egyén fizikai állapotának szintjéről hiteles, megbízható, epidemiológiai szempontból számszerűsíthető adatokat szolgáltató mérési, pontértékelési és minősítési rendszer több mint másfél millió tanuló mérési eredménye alapján a gyakorlati életben bebizonyította objektivitását és megbízhatóságát. Ma már nemcsak az oktatás és az egészségügy területén dolgozó szakemberek, hanem az edzők és a sportolni vágyó polgárok is egyre szélesebb körben alkalmazzák. E módszerrel mért eredmények alapján hazánkban közel kettő millió vizsgálati eredményt értékeltük ki.

A Hungarofit fizikai fittséget minősítő motorikus próbarendszer tulajdonképpen két módszert takar:
– Hungarofit: 1 aerob fittséget mérő+6 izomerő fittséget mérő próba
Mini Hungarofit: 1 aerob fittséget mérő+4 izomerő fittséget mérő próba

A kétféle mérési módszer egymással helyettesíthető.

Mindkét tesztrendszert a fizikai fittség vizsgálatához szükséges elsőrendű faktorokat méri, ezért az azonos (vagy közel azonos fizikai állapotban lévő fiatal), azonos minősítést kap.

– 1996-tól az iskolaorvosokkal, és több szakmai civil szervezettel együttműködve, az Oktatási Minisztérium fennhatósága alatt, szakmai vezetésemmel gondozzuk és fejlesztjük a közoktatás területén, azt az iskolai testnevelésre és sportra épített Nemzeti Cselevési Mozgásprogramot, amely a tanulók fizikai állapotának rendszeres hiteles mérésére épül. A program célja – képesség szerinti differenciált terheléssel – az iskolai testnevelés és sport egészségfejlesztő, egészségmegőrző hatásának tudatos javítása. A program gyakorlati életben 2001-2004 között számszerű hiteles adatokkal bizonyíthatóan, az egész ország területén oktatás és az egészségügy területén is jól működött.

Több szakmai és civil szervezettel összefogva több mint 20 éve az iskolai testnevelés és sport korszerűsítése, egészségmegőrző/egészségfejlesztő hatásának tudatos javítása érdekében tett törekvéseinknek első lépcsőjeként 1995-ben kezdeményezésünkre vált törvénnyé:„A Közoktatási törvény 41. §-ának 5. Bekezdése értelmében a nevelési oktatási intézményeknek gondoskodnia kell ..,az általános iskolában, középiskolában és szakiskolában évente két alkalommal a tanulók fizikai állapotának méréséről”.

A törvény meghozatalára azért volt szükség, hogy letegyük annak iskolai testnevelésre és sportra épített primer prevenciós Nemzeti Cselekvési Mozgásprogram alapját, amelyet a tanulók fizikai állapotának műszerek nélküli megbízható, rendszeres országosan egységes mérésére építettük.

A program hatékonysága a heti tanórai testnevelési órák számától (valamennyi oktatási intézményben minimálisan: heti 3 tanórai), mérési módszer megbízhatóságtól és a méréseket elvégző pedagógusok ez irányú ismereteinek rendszerezésén, bővítésén múlik.

1997-től az oktatási tárca igen nagy gondot fordított a mérési módszer kiválasztására, csak olyan mérési módszert kívánt egységesíteni, amely megfelel a tudományosság legfőbb kritériumainak. A mérési módszer kiválasztása érdekében több szakmai módszertani konferenciát szervezett, majd a konferenciákon résztvevők szakértők úgy döntöttek, hogy a mérési módszer kiválasztását a méréseket elvégző pedagógusokra bízzák.

1997-től az oktatási tárca un. próbaméréseket rendelt „a mérési módszerek gyakorlati életben történő megmérettetésére”, azzal a szándékkal, hogy az általunk kiválasztott és közzé tett, három legismertebb mérési módszer (Arday-Farmosi; Eurofit, Hungarofit) közül azt a módszert egységesítik országosan, amellyel a legtöbb mérési eredményt küldik vissza a méréseket elvégző pedagógusok a központi adatfeldolgozásra. A mérési módszerek megmérettetéséhez szükséges módszertani szakanyagokra az oktatási tárca közel 20 millió forintot fizetet ki. A próbamérések végeredménye közismert, a méréseket elvégző pedagógusok több mint (80 %-a) a Hungarofit, vagy a Mini Hungarofit motorikus próbarendszert önként választotta (az oktatási tárca szerint is).

Mindkét „gyermekbarát” mérési módszer megbízható (az egészség terhelhetőség szempontjából leglényegesebb kondicionális képességek területén elért teljesítményt mérésével az edzettség/fittség vizsgálatához szükséges elsőrendű faktorokat mérik), egyszerű (a tesztrendszert akoltó motorikus próbák természetes mozgásra épülnek, a motorikus próbák helyes technikai elvégzése különösebb előképzettséget nem igényel) olcsó (anyagi vonzata minimális külön forrást nem igényel), azonnal kiértékelhető objektív értékelési és minősítési rendszer tartozik hozzá.

E módszerrel hazánkban már közel kétmillió 7-25 éves korú fiatal, és kb. 30 ezer 26 év feletti lakos vizsgálati eredménye került feldolgozásra. A mérési módszert iskolaorvosok és a védőnők is ismerik, mert az oktatás területéről 2001-2004 között az egészségügyieknek több 700000 tanuló fizika (funkcionális) állapotára utaló adatot adtunk át. A tanulók egészségi és funkcionális állapotára utaló adatokat a KSH együtt dolgozta fel, így a vészesen mozgásszegény életmóddal összefüggésben hozható (egyre fiatalabb életkorban megjelenő) betegség-fajták gyakoriságát együtt értelmezhettük, elemezhettük a tanulók „pillanatnyi” fizikai állapotával.

A közoktatás területén a Hungarofit és a Mini Hungarofit fizikai fittséget mérő módszerek 1997-től váltak ismerté.

1997-ben több civilszervezettel összefogva „Mozdulj, Magyarország” elnevezéssel szakmai vezetésemmel országos szintű fizikai fittséget mérő sportversenyt indítottunk el amelyet, azóta minden esztendőben országos döntővel zárunk. A program nemcsak a fiatalok, hanem a felnőtt lakosság (családok) körében is nagyon népszerű.

– 1998-ban a Magyar Egyetemi Főiskolai Sportszövetség felkérésére – a HÖOK és 12 felsőoktatási intézmény szakmai vezetőjével – a szakmai munkabizottság vezetőként jogszabályi formában önthető javaslatot készítettem „Tartalmi és módszertani standard követelmények a hallgatók testnevelési és egészségnevelési intézményi feladatainak ellátásához” címmel.

– 2005-ben javaslatot készítettem a testnevelés tantárgy korszerű egységes szemléletű objektív, szöveges és érdemjegyben kifejezett értékeléséhez.

2005-től tantárgyfelelőse vagyok az Óbudai Egyetem ill., jogelődjén (BMF) bevezetett a hallgatók körében igen népszerű „Korszerű ismeretek az egészséges életvitel kialakításához” című szabadon választható (évközi jeggyel zárt, két kredit pontot érő) tantárgynak.

 

Publikációk

Eddigi vizsgálódásaimról, tapasztalataimról, kutatási eredményeimről hazai és nemzetközi kongresszusokon, konferenciákon, tudományos tanácskozásokon 1979-től rendszeresen adok számot előadások, és cikkek formájában.
E témában megjelent könyveim jegyzeteim száma 10-15, publikációim száma több mint száz.

Jelentősebb szakmai módszertani szakanyagok, könyvek:

1990. Se többet, se kevesebbet c. könyv Kiadó: MEDICOR, 30000 pl.

1992. Vitaindító gondolatok az új nemzeti alaptanterv elkészítéséhez, a testnevelő tanári munka megújításához. (Cikk) Testnevelés Próbaszám, 1992. 29-30. o.

1992. Miért van szüksége a testnevelésnek a képességek, (képesség együttesek) objektív, mérésére, értékelésére? (Cikk) MKM Testnevelési és Sport Önálló Osztályának melléklete, 1992. IX. 12-15.o.

1993. A megmérettetés elengedhetetlen a minőséghez követelmény kell! (Cikk) Fejlesztő pedagógia, 1993./1-2. 36-42 o.

1993. Módszer az általános fizikai teherbíró-képesség műszerek nélküli méréséhez (Előadás és cikk) II.

Országos Sporttudományos Kongresszus, 1993. VIII. 30-IX. 1.

1996. Mozgás és egészség c. könyv. Útmutató Kiadó és Szolgáltató KFT, 1996. Bp. „Hungarofit”

Egyszerű vizsgálati módszer és értékelési rendszer 7-19 éves korúak számára (1997) MKM

kiadvány a tanulók általános fizikai teherbíró-képességének méréséhez 5-45. o.

1997. „MÉRTES” Alternatív Nemzeti Tanterv 1-12 évfolyam számára www.OKI.hu

1998. Katona fiatalok számára „Edzéselméleti és Élettani ismeretek az önálló, tudatos testedzéshez”

MH KÖKKI Kiadvány (1998).

1998. Az Iskolaegészségügy Gyakorlati Kézikönyve Szerkesztette: Aszmann Anna Testnevelés az iskolában c. fejezet.

1998. Ajánlás a fizikai fittség mérésére 7-25 éves korú labdarúgóknak Kispad c. szakmai folyóirat 98/1-

2 14-26 o. Kiadó: a NEXUS KIADÓ.

1998. A fittség mérés jelentősége az egészséges életmódra nevelésben HUNGAROFIT

Tréning program iskolaorvosok, védőnők és pedagógusok számára, Országos Csecsemő- és Gyermekegészségügyi Intézet (Előadás, cikk, VIDEO).

1998. Feldolgozásra alkalmas próbák a tanulók fizikai állapotának méréséhez (Társszerző) Oktatási Minisztérium

1998. MOZGÁS–EGÉSZSÉG–FITTSÉG, MOZGÁS–JÁTÉK–SPORT– TERHELHETŐSÉG

Mozgásbiológiai Konferencia Bp. 1998. szept. 25-26. (Előadás, Előadás kivonat)

1998. Feldolgozásra alkalmas próbák a tanulók fizikai állapotának méréséhez (Társszerző)

Oktatási Minisztérium l998. Második kiadás.

1998. A hangsúly a megelőzésen van Kiegészítő nyílt levél a miniszterelnökhöz Magyar Nemzet X. 8.

1999. Mérési és értékelési útmutató: A tanulók általános fizikai teherbíró-képességének

méréséhez. (OM harmadik bővített kiadvány.)

1999 . Se többet, se kevesebbet Mérd magad: Hungarofit Útmutató Kiadó és Szolgáltató KFT, Bp. (3000 pl.)

2000. Új kihívások a gyermek labdarúgásban 64-86. o. (ISM): „A fittség mérés jentősége a fiatalkorú

labdarúgóknál”

2000. ÚTMUTATÓ A TANULÓK FIZIKAI ÉS MORTORIKUS KÉPESSÉGEINEK MÉRÉSÉHEZ (OM)

2000. Se többet, se kevesebbet Mérd magad: Hungarofit Útmutató Kiadó és Szolgáltató KFT,

Bp. második bővített kiadás.

2001. 7 -19 éves tanulók fizikai állapotának felmérésére szolgáló próbarendszer OK kiadvány 5000 pl.

2002. Összefoglaló tanulmány: 7-18 éves fiatalok 2001 tavaszán elvégzett felmérési eredmények elemzése.

(OM)

2003. Útmutató a motorikus képességek méréséhez. Kézilabdázók számára (Magyar Kézilabda Szövetség)

2003. Mérd magad! Hungarofit és Mini Hungarofit: Mérési és értékelés útmutató 17-25 év

közötti fiatalok számára (Magyar Egyetemi Főiskolai Sportszövetség)

2004. Nemzeti Mozgásprogram Fiataljaink fizikai állapotának tervszerű, tudatos, harmonikus

fejlesztéséhez. Kiadó: „Józan Élet” Egészség és Családvédő Országos Szövetség

2004. szeptember „Sulinet” OM Összehasonlító adatok 7-19 éves fialok fizikai állapotának elemzéséhez

2004. OKI november 11. Az osztályzás kérdésével kapcsolatos állásfoglalások kifejtése OKI Országos

Testnevelési stratégiai munkaértekezlet.

2005. május 5000 pl. CD Fittségi mérési módszerek szöveges értékeléssel. A CD-t az Oktatási Minisztérium

valamennyi oktatási intézmény számára megküldte.

2006. Fittség, Egészség tudatosan 3000 pl. (A szponzorok visszalépése miatt magán kiadás lett.)

2007. Ajánlás a testnevelés tantárgy korszerűsítéséhez.2007/1. Magyar Sporttudományi Szemle 46-49. o.

2007. december 6. Győr Felsőoktatási konferencia: Testnevelés és Sport a Budapesti Műszaki Főiskolán

2007. Magyar Sporttudományi Szemle 2007/1. Ajánlás a testnevelés tantárgy korszerűsítéséhez I.

2008. „Lépj, az egészségedért!” Korszerű ismeretek az egészséges életvitel kialakításához (BMF jegyzet. 226 oldal)

2008. „Öntsünk végre tiszta vizet a pohárba” Tudomány, Neveléstudomány a gyakorlatért 37.

Mozgásbiológiai Konferencia (Szarvas, 2007. november 15-16.) Kiadó: Tessedik Sámuel Főiskola Pedagógiai Főiskolai Kar

2008 Magyar Sporttudományi Társaság Kongresszus „Peking 2008” Eurofit & Hungarofit Öntsünk végre „tiszta vizet” a pohárba! (Sportorvosi Szemle 2008.)

2008. Sporttudomány, neveléstudomány a gyakorlatért (83-91.o) Kiadó: Tessedik Sámuel Főiskola Pedagógiai Főiskolai Kar

2008. Az oktatásban eltöltött évek alatt adjunk, azonos életesélyt valamennyi fiatalnak 38.

Mozgásbiológiai Konferencia (11. 15-16. Jászberény)

2008. Az ifjúság fittségi állapotáról statisztikák tükrében HÖOK Országos Konferencia (Győr)

2009. Konferencia és kiállítás szervezés: Egy nap az egészségedért! (BMF Bécsi út 96/b.)

2010.A Nemzet és a Szakma védelmének érdekében: ne hagyjuk megtéveszteni a Döntéshozókat! Előadás 40. Mozgásbiológiai Konferencia (Budapest)

2010. NEMZETI CSELEKVÉSI MOZGÁSPROGRAM (MSTT Sport Innovációs Szakbizottság, Budapest Magyar Sport Háza szept. 16.)

2010. ORSZÁGOS SZAKMAI-MÓDSZERTANI KONFERENCIA AZ ISKOLAI TESTNEVELÉS ÉS SPORT MEGÚJÍTÁSÁRA (TF 2010. OKT.16. )

2011. Lépj, az egészségedért! Korszerű ismeretek az egészséges életvitel kialakításához III. bővített kiadás

Fehérné Mérey Ildikó Óbudai Egyetem KGK 4016 oldalszám: 297

2012. Sporttal meg kell gyógyítani, a magyar nemzetet! IX. Országos Sporttudományi Kongresszus Szeged, 2012. május 24-26. Poszter előadás

2012. Magyar Sporttudományi Szemle

2013. A nép egészsége legyen a legfőbb törvény! Magyar Sporttudományi Szemle 14. évfolyam 54. szám 2013/2. 26. o. X. Országos Sporttudományi Kongresszus 2013. május 31.

 

Az iskolai testnevelés és sport megújítása, korszerűsítése érdekében szervezett országos szakmai módszertani konferenciák

1998. december 9. Kerekasztal beszélgetés: „Testnevelés a prevenció szolgáltában” címmel.

Téma: Az egészség szempontjából leglényegesebb kondicionális képességek területén elért teljesítmény: Minőség-ellenőrzése a testnevelésben.

2000. március 10. Szakmai egyeztető tanácskozás

„Módszerek a tanulók fizikai állapotának országosan egységes minőségellenőrzéséhez”

Téma:

– A preventív szemléletű iskolai testnevelés a népegészségügy szolgálatában

– A testnevelés egészségmegőrző hatásának minőségellenőrzése

– Javaslatok a tervszerű, tudatos minőségfejlesztéshez

2001. május 23. HONNAN–HOGYAN–HOVÁ? CÍMMEL Szakmai módszertani konferencia

A közoktatás területén elindított Nemzeti Mozgásprogram bemutatása

2005. OKI március 9. Javaslatok a tantárgy korszerűsítésével kapcsolatban OKI Országos Testnevelési-stratégiai munkaértekezlet. Vitaindító előadás. (Budapest BMF Kiscelli u.)

2006. október 5. „Azonos életesély minden fiatalnak!”SZAKMAI KEREKASZTAL KONFERENCIA (Helyszín: Pallasz Páholy1055 Budapest, Alkotmány u. 15.)

 

A sportversenyek szervezése, lebonyolítása

– 1990-2004-ig a Budapesti Területi Egyetemi – Főiskolai Sportszövetség alelnökeként, 15 sportágban az Universitas Sportversenyek elindítása, szervezése, és gondozása.

– 1997-től (18 éve) a „Mozdulj, Magyarország” elnevezésű országos fizikai fittséget mérő sportvetélkedő szakmai vezetése.

– 2003-ban I. Országos Fittségmérő Sportvetélkedő a fogyatékkal élők számára.

– 2004-ben 35. országos Műszaki Főiskolai Sportnapok szervezése

– 2006. jan. 16.-20. aFővárosi ÁNTSZ és III. kerületi Egészségvédelmi Főosztályával közös interaktív dohányzásprevenciós kiállítás szerveztünk „Életjáték-játékélet” címmel.

– 2007-2009. között BMF Egészség és Sport Nap megrendezése

– 2010-től Óbudai Egyetemi Egészség és Sportnap:„Egészséged jövője rajtad is múlik”.