A tanulók fizikai állapotának – ÉVENTE KÉT ALKALOMMAL TÖRTÉNŐ – országosan egységes megbízható mérésére épített Nemzeti Cselekvési Mozgásprogram.

A tanulók fizikai állapotának országosan egységes megbízható mérésére épített (egész nemzetet éríntő) Nemzeti Cselekvési Mozgásprogram a gyakorlati életben – az oktatási tárca által elrendelt próbamérések során országos szinten működésbe jött – bebizonyította létjogosultsát .

A PROGRAM MEGVALÓSÍTÁSÁBAN RÉSZTVEVŐK

A program gondozója:

Emberi Erőforrások Minisztériuma

A programban közvetlenül résztvevők: oktatásért felelős államtitkárság, egészségügyért felelős államtitkárság, sportért felelős államtitkárság.

Sportért felelős államtitkárság

A sportolni vágyó tehetséges, kiváló testi, biológiai, fiziológiai adottságú, fizikailag jól terhelhető fiatalok mielőbbi feltérképezése (kiválasztása), versenysport felé irányítása, azzal a céllal, hogy mielőbb szakszerű irányítással elkezdhesse, az élsportolói pályára való felkészülést.

Oktatásért felelős államtitkárság

1. Mérés

Egységes minőségellenőrzés

– Az egészség/terhelhetőség szempontjából leglényegesebb kondicionális képességek mérésére alkalmazott motorikus próbákban elért teljesítmény mérése, értékelése.

– A tanuló általános fizikai teherbíró-képességének minősítése.

– Az egészség/terhelhetőség szempontjából leglényegesebb kondicionális képességek területén mutatkozó esetleges hiányosságok feltárása. 

¯

Fejlesztés®egyénre szabott képesség szerinti differenciált terheléssel.

  • Szinten-tartó/fejlesztő program: közepes, jó, kiváló és extra minősítés esetén
  • Fejlesztő program: igen gyenge, gyenge és kifogásolható minősítés esetén   

Egységes minőségbiztosítás

A gyenge fizikuma miatt kiszűrt egészségileg hátrányos helyzetű fiatalok felzárkóztatása.

¯

2. Mérés

Mérés«visszacsatolás: az oktatásban eltöltött évek alatt a tanulók egészségi- és fizikai állapotában bekövetkezett fejlődés/változás irányának és mértékének nyomon-követése.

Egységes minőségellenőrzés

– Az egészség/terhelhetőség szempontjából leglényegesebb kondicionális képességek mérésére alkalmazott motorikus próbákban elért teljesítmény mérése, értékelése.

– A tanuló általános fizikai teherbíró-képességének minősítése.

– A program hatására bekövetkezett változások irányának és mértékének nyomon-követése 

Egészségügyért felelős államtitkárság

Minden tanévben – tavasszal korosztályonkénti és nemenkénti bontásban intézményi összesített formában – az oktatás területén elkészített adatlapot legkésőbb május 31.-ig, át kell adni az iskola- vagy háziorvosnak, vagy a védőnőnek, aki rávezeti az Iskolaegészség-ügyi jelentőlapon található táblára.