Milyen érdek múlhatja felül, a Nemzetünk érdekét?

Mottó

A jó, szeretet alapján működik,

A rossz, hatalom érdek alapján cselekszik.

„Az igazság olyan mint a Nap kizárhatod egy időre, de attól még nem tűnik el.” (Elvis Presley)

„Az idő igaz, s eldönti mi nem az.” (Petőfi S.)

Kinek/kiknek az érdeke múlhatja felelül a nemzetünk érdekét?

Az idő igaz, hiába döntöte el, mi nem az, az érdek alapján működő, kellő szakmai tapasztalattal/tudással nem rendelkező hatalom tovább cselekedhet!

Előzmények  

Köztudott, hogy Balog Zoltán miniszter úr és Lázár János államtitkár úr támogatásával a Kormány 2012. október 26-án hozott, 1469/2012. (X.26.) Korm. határozata alapján a Magyar Diáksport Szövetség, mit kedvezményezett a TÁMOP   3.1.13. kiemelt projekt keretében megalkotja a testnevelés új stratégiáját, illetve megvizsgálva a nemzetközi és hazai jó gyakorlatokat, kialakítja a köznevelési törvény 80.§ (1) bekezdésében foglalt törvényi kötelezettségnek megfelelő egységes diagnosztikus mérési –értékelési rendszert.    

Megjegyzés

Az MDSZ szakmai vezetői nem vizsgálták meg a hazai jó gyakorlatokat, hanem közel 3 milliárd forintért „szétverték” azt „szakmai civil szervezetek által a több mint 20 év alatt kifejlesztett iskolai testnevelésre és sportra épített Nemzeti  Cselekvési Mozgáprogramot, amely  (közel 2 millió hiteles mérési ereménnyel bizonyíthatóan) 2001-2004 közötti az oktatási tárca álatal elrendelt próbamérések során – külön anyagi forrás nélkül – szakmai vezetésemmel országos szinten az oktatás és az egészségügy területén is jól működött.

Tényállás

A Magyar Diáksport Szövetség (MDSZ) szakmai vezetői az országot vezető döntési jogkörrel rendelkező Politikusokat nem tájékoztatták arról, hogy fiataljaink fizika állapotának, egészségközpontú fittségének, évente két alkalommal, (őszi és tavaszi időszakban) történő mérését (szakmai civilszervezetek kezdeményezésére) már 1996-tól törvény írta elő. Arról sem tájékoztatták őket, hogy az oktatási tárca a törvény meghozatala után, (országos szinten ismert és elismert szakértők bevonásával)  azonnal hozzákezdett a nemzeti egységes mérési módszer kiválasztásához.

1997-től az oktatási tárca több szakmai módszertani konferenciát szervezett, amelyen neves szakértők javaslatára  az egységesítésre kerülö nemzeti mérési módszer kiválasztását „próbamérések” beiktatásával a méréseket elvégző pedagógusokra bízta. Az oktatási tárca, azzal a céllal küldte meg valamennyi oktatási intézményben az Arday-Farmosi, az Eurofit, a Hungarofit mérési módszereket, hogy a pedagógusok (törvényi kötelezettségüknek elegettéve) a tanulóik fizikai állapotát, (e három mérési módszer közül) azzal a módeszerrel mérjék, amelyik szerintük a legmegbízhatóbb, legegyszerűbb, legolcsóbb és mind a két nem valamennyi korosztálya számára alkalmas, és ha az általuk mért eredményeket vissza küldik a központi adatfeldolgozásra, akkor az lesz az egységes nemzeti mérési módszer, amellyel a legtöbb mérési eredmény érkezik vissza.

Az oktatási tárca irásban is elismerte, hogy az intézményekben – országos szinten  –  a méréseket elvégző pedagógusok 85 %-a a Hungarofit és annak egyszerűsített változatát, a Mini Hungarofit mérési módszert válaszotta.

Az oktatási tárca ennek ellenére nem tartotta be az ígéretét, a kizárólagos szellemi tulajdonomat képező (térítésmentesen közkincsnek nyílvánított) Hungarofit mérési módszer egységesítése elmaradt.  Sajnos az akkori Oktatási Miniszter iemondott, és az őt követő Oktatási Miniszter már nem tartotta fontosnak és demokratikusnak, hogy a tanulók fizikai állapotának mérésére a méréseket elvégző, szakértő  pedagógusok által kiválasztott megbízható nemzeti egységes mérési módszer kerüljön bevezetésre.