ÓRIÁSI HOZZÁ NEM ÉRTÉS A NAT KÉSZÍTŐK KÖRÉBEN! Megszünt a jogi háttér fiataljaink fizikai állapotának tudatos fejlesztéséhez!

KÖZNEVELÉSI TÖRVÉNY

A Köznevelési törvény célja és alapelvei

(3) A nevelési-oktatási intézmények pedagógiai kultúráját az egyéni bánásmódra való törekvés,

a gyermek, a tanuló elfogadása, a bizalom, a szeretet, az empátia, az életkornak megfelelő követelmények

támasztása, a feladatok elvégzésének ellenőrzése és a gyermek, tanuló fejlődését biztosító objektív értékelés jellemzi.

A Köznevelési törvény célja és alapelvei egyértelműen jelzik:

–az iskolai testnevelésben a tanulók fizikai/edzettségi állapotát (a terhelhetőség/egészség szempontjából leglényegesebb

kondicionális képességeket, még csoportos foglalkozások keretén belül is) a pillanatnyi edzettségi állapotának megfelelő,

egyénre szabott, képesség szerinti differenciált terheléssel kell megoldani,

–a tanulók fizikai állapotának fejlődése/fejlesztése, akkor lesz fejlődésösztönző, ha gyermek fejlődését önmagához viszonyítva objektíve értékeljük.

A tanulók fizikai/edzettségi  állapotának évi két alkalommal történő országosan egységes mérésével biztosítható 

az egyéni bánásmódra való törekvés,….„az életkornak és  edzettségi állapotnak megfelelő követelmények támasztása,

a feladatok elvégzésének ellenőrzése és a gyermek, tanuló fejlődését biztosító objektív értékelés jellemzi”!

NAT

A NAT nemzeti, mert közös nemzeti érdekeket szolgál, ezért a fejlesztési követelmények (kompetenciák, képességek) között kiemelt

szerepet kell adni az terhelhetőség/egészség szempontjából leglényegesebb kondicionális képességek tudatos, fokozatos,

harmonikus fejlesztésének. (Az alábbi javaslatunkat/észrevételünket nem vették figyelemben a NAT készítők!)

A testnevelés és sport műveltségterület kiemelt célja:

— Mozgáskészség és az egészség/terhelhetőség szempontjából leglényegesebb kondicionális képességek tudatos fejlesztése,

a fittségi/edzettségi szint mérése/minősítése, amely kiinduló pontja a pillanatnyi edzettségi állapotnak megfelelő egyénre szabott

edzésterv elkészítésének. A tanulók fizikai állapotának rendszeres mérésével számszerűen kifejezhető módon, nyomon-követhető,

az iskolai testnevelés és sport egészségmegőrző/egészségfejlesztő élettani hatásában bekövetkezett változások mértéke és iránya.

Kerettantervben konkrétan kell megjelenjen, a tanulók fizikai állapotának mérésével kapcsolatos teendők

és az országosan egységes mérési módszer megnevezése!

Minden tanévben évi két felméréssel gondoskodni kell a tanulók fizikai állapotának és edzettségének vizsgálatáról.

A vizsgálatokat a nevelési-oktatási intézményeknek az őszi időszakban 2012. szeptember 20 – október 31,

a tavaszi időszakban 2013. április 3. és május 28. között kell megszervezniük az intézményi szakmai önállóságának

megadásával a korábbi években kiadott módszertani útmutatók alapján: a Hungarofit, vagy Mini Hungarofit motorikus próbarendszerrel.

Helyi tanterv

A helyi tantervben is, mint kötelező elvégzendő feladat konkrétan kerüljön be:

Minden tanévben évi két felméréssel gondoskodni kell a tanulók fizikai állapotának és edzettségének vizsgálatáról.

A vizsgálatokat az őszi időszakban 2012. szeptember 20 – október 31, a tavaszi időszakban 2013. április 13. és május 28.

között kell elvégezni. Az intézményi szakmai önállóságának megadásával a korábbi években kiadott módszertani

útmutatók alapján: a Hungarofit, vagy Mini Hungarofit motorikus próbarendszerrel.

2012/13. Tanévrendje

nemzeti köznevelésről szóló törvény 80. § (1) bekezdése alapján a 2012/2013. tanévben országos mérés, értékelés keretében

évi két felméréssel gondoskodni kell a tanulók fizikai állapotának és edzettségének vizsgálatáról.

A vizsgálatokat a nevelési-oktatási intézményeknek az őszi időszakban 2012. szeptember 20 – október 31, a tavaszi

időszakban 2013. április 13. és május 28. között kell megszervezniük intézményi szakmai önállóságuk keretei között,

a korábbi években rendelkezésükre bocsátott, a Hungarofit, vagy Mini Hungarofit fittség vizsgálatára alkalmas

módszertani anyagok segítségével.

A MÉRÉSEKET ELVÉGZŐ PEDAGÓGUSOK MUNKÁJÁNAK ÉRTÉKE, ERKÖLCSI MEGBECSÜLÉSE ÉS SZAKMAI ZŰRZAVAR

ELKERÜLÉSE ÉRDEKÉBEN jelen esetben „már csak” Miniszteri Rendelettel (Végrehajtási utasítással) lehet országosan

egységesen szabályozni a tanulók fizikai állapotának mérésével kapcsolatos konkrét feladatokat.

Ha a jogalkotók az oktatásfejlesztés stratégiájukban nem hasznosítják javaslatainkat, észrevételeinket, akkor 5-10 év múlva sem lesz

lényeges számszerűen is kimutatható javulás fiataljaink fizikai és egészségi állapotában. Ki vállalja ezért a felelősséget, a nemzet előtt?

A Kormány és a szakma nemes törekvéseit, semmilyen érdek nem írhatja felül.

Tisztelettel kívánok jó egészséget:

Dr. Fehér Györgyné (dr. Mérey Ildikó) főiskolai docens, a program szakmai vezetője és gondozója