NEMZETI CSELEKVÉSI MOZGÁSPROGRAM

ISKOLAI TESTNEVELÉSRE ÉS SPORTRA ÉPÍTETT NEMZETI CSELEKVÉSI MOZGÁSPROGRAM

TÁRCÁK KÖZÖTTI KAPCSOLÓSÁSI PONTJAI

A PROGRAM GONDOZÓJA: EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA

A programban közvetlenül résztvevő tárcák: oktatásért felelős államtitkárság,

egészségügyért felelős államtitkárság, sportért felelős államtitkárság.

 Sportért felelős államtitkárság

„A sportolni vágyó tehetséges, kiváló testi, biológiai, fiziológiai adottságú, fizikailag

sportág speciálisan is jól terhelhető fiatalok mielőbbi feltérképezése (kiválasztása),

versenysport felé irányítása, azzal a céllal, hogy mielőbb szakszerű irányítással

elkezdhessék, az élsportolói pályára való felkészülést.

Oktatásért felelős államtitkárság

1. Mérés (őszi időszakban)

Egységes minőségellenőrzés

– Az egészség/terhelhetőség szempontjából leglényegesebb kondicionális képességek

mérésére alkalmazott motorikus próbákban elért teljesítmény tanár-diák mérése, pontértékelése.

– A tanuló általános fizikai teherbíró-képességének minősítése, a Hungarofit minősítő kategóriák

értelmezése.

– Az egészség/terhelhetőség szempontjából leglényegesebb kondicionális képességek

területén mutatkozó esetleges hiányosságok feltárása.

Felzárkóztatás ®Szinten-tartás: egyénre szabott képesség szerinti differenciált terheléssel.

Szinten tartó program: közepes, jó, kiváló és extra Hungarofit minősítés esetén

Fejlesztő program: igen gyenge, gyenge és kifogásolható Hungarofit minősítés esetén

Egységes minőségbiztosítás

– A gyenge fizikuma miatt kiszűrt egészségileg hátrányos helyzetű fiatalok felzárkóztatása.

2. Mérés (tavaszi időszakban)

Egységes minőségellenőrzés

Mérés«Visszacsatolás

– Az egészség/terhelhetőség szempontjából leglényegesebb kondicionális képességek

mérésére alkalmazott motorikus próbákban elért teljesítmény mérése, pontértékelése.

– A tanuló általános fizikai teherbíró-képességének minősítése.

– A program hatására bekövetkezett változások irányának és mértékének nyomon-követése.

Egészségügyért felelős államtitkárság

Minden tanévben az oktatás területéről – Hungarofit minősítő kategóriák szerint korosztályonkénti

és nemenkénti bontásban – Intézményi Összesített Adatlapon legkésőbb

május 31.-ig, át kell adni az iskola/háziorvosnak, vagy a védőnőnek a tanulók funkcionális állapotára

utaló adatokat, aki/akik átvezeti az Iskolaegészség-ügyi jelentőlapon található (e célra visszatett) táblázatba.

Megjegyzés: az oktatási tárca által elrendelt próbamérések során a program jól működött – külön anyagi forrás nélkül

– 2001-2004-ig országos szinten számszerű hiteles adatokkal bebizonyította létjogosultságát az oktatás és

az egészségügy területén.

 
 „A mozgás sok orvosságot pótol, de a mozgást semmilyen orvosság nem pótolhatja”

(Hippokratesz)

HUNGAROFIT & MINI HUNGAROFIT

MÉRÉSI ÉS ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ

A mérési módszert kifejlesztette: dr. F. Mérey Ildikó, c. egyetemi docens

A fittség mérő motoros próbarendszereket két nagy csoportba sorolhatjuk.

 1. Egészségközpontú fittség, központjában az egészség áll, ezért a próbarendszernek az egészség
 2. (terhelhetőség) szempontjából leglényegesebb kondicionális képességeket (aerob fittség, izomerő fittség és hajlékonyság)
 3. területén elért teljesítményt kell megbízhatóan mérni és objektíven értékelni.
 4. Készségközpontú vagy teljesítményközpontú fittség, amely inkább a versenyszerű sportoláshoz szükséges fizikai teljesítmény
 5. megbízható mérésére (koordinációs és kondicionális képességek) fejlesztenek ki.

1. Egészségközpontú fittség összetevői:

–          testösszetétel

–          aerob állóképesség

–          izomerő, erő-állóképesség

–          hajlékonyság

2. Készségközpontú fittség összetevői 

–          agilitás (gyors irányváltoztatás képessége)

–           erő

–           egyensúly

–           koordináció

–          gyorsaság

A nemzetközi és hazai kutatók az egészséggel (terhelhetőséggel) kapcsolatos teljesítmény-diagnosztika során,

a fizikai fittség vizsgálatához szükséges összetevőket fontossági szempontból három csoportba sorolják.

Elsődleges fontosságú tesztekhez sorolják:

– az aerob fittség mérését

– a vázizomzat fittségének a mérését

– antropometriai méréseket (a testösszetétel meghatározásához)

– társadalmi és egyéni életviteli szokások feltérképezését.

Másodlagos fontosságú tesztekhez sorolják:

– a felső- és alsóvégtag izommunkáját és

– a váll- mozgékonyságát mérő teszteket.

Harmadlagos fontosságú tesztekhez:

– a kézi szorítóerő mérése és a

– lapérintési teszt.

Lásd: EUROFIT FELNŐTTEKNEK A fizikai fittség mérése  /49. o. /  Kiadó: Európai Tudományos Tanács Bp. 1997.

HUNGAROFIT & MINI HUNGAROFIT

EGÉSZSÉGKÖZPONTÚ FIZIKAI FITTSÉGET MÉRŐ

MOTORIKUS PRÓBARENDSZEREK

Mottó: Hiteles tervet, csak hiteles adatok alapján lehet készíteni!

A Hungarofit fizikai fittséget mérő motorikus próbarendszert, a Sportkórház Kutató Intézetével

együttműködve laboratóriumi terheléses vizsgálatokkal alátámasztva

(három év alatt, évente két alkalommal két helyszínen történő méréssel), a nemzetközi és hazai

kutatók által megjelölt egészségközpontú fizikai fittség vizsgálatához

szükséges összetevők közül az elsődleges fontosságú tesztekben elért teljesítmény megbízható

mérésére fejlesztettük ki.

A tesztrendszer megbízhatóan és objektíven méri/minősíti.

1. Az aerob fittséget.

2. A vázizomzat fittségét.

3. BMI  testösszetétel minősítése (antropometriai mérések).

4. Feltérképez néhány, az egészségi állapottal közvetlenül összefüggésbe hozható egyéni életviteli szokást: pl. sportolási, dohányzási.

5. A mérési eredmények kiegészülnek a csípőízület hajlékonyságának minősítésével.

 1. Az aerob és a vázizomzat fittségének mérése

 Az aerob fittség és a vázizomzat fittségének megbízható, objektív mérésére kifejlesztett Hungarofit és Mini Hungarofit motorikus próbarendszerek

egymással helyettesíthetők, mert mindkét próbarendszer az egészségközpontú fittség vizsgálatához szükséges összetevők közül

az elsődleges fontosságú tesztekben elért teljesítményt megbízhatóan méri, objektív értékeli, és minősíti.

Hazánkban 2013 őszéig a közoktatás területén a tanulók fizikai állapotának évente két alkalommal történő kötelező mérését törvény szabályozta.

ELŐZMÉNYEK

1993-2013-ig Jogi háttérszabályozta a tanulók fizikai állapotának évente kélt alkalommal történő mérését  

–        1993. évi LXXIX. Közoktatási törvény 41. §-ának 5. bekezdése, melynek értelmében: „A nevelési oktatási intézményeknek gondoskodnia

kell ..,az általános iskolában, középiskolában és szakiskolában évente két alkalommal a tanulók fizikai állapotának méréséről”.

–        2003-ban módosított törvényben a tanulók fizikai állapotának mérését (a Közoktatási Törvény 41. §-a 05. bekezdésének

hatályos szövegét) a 48.§ b) 8. bekezdésébe helyezték át.

Általános rendelkezések

2003-ban módosított Közoktatási Törvény 48.§ (1) b pontja 10. bekezdésének értelmében az iskola helyi tantervében határozza meg

„a tanulók fizikai állapotának méréshez szükséges módszereket.

Az oktatási intézményekben több mint húsz éven át évente két alkalommal (őszi és tavaszi időszakban) kellett a méréseket elvégezni,

a mérési módszert a helyi tantervben be kellet építeni!

(Az oktatási intézmények kb. 80 %-a Hungarofit, vagy annak egyszerűsített változatát a Mini Hungarofit módszert építette be!)

1997-től elindított „próbamérésekkel” az oktatási tárca országosan egységesítésre kerülő nemzeti mérési módszer kiválasztását

a méréseket elvégző pedagógusokra bízta.

Az MKM és a szakértők által kiválasztott (Arday-Farmosi – Eurofit – Hungarifit ) mérési módszerekhez elkészített  

mérési útmutatókat módszerek z 1997-ben elkezdett próbamérések során,

a közoktatás területén a méréséket elvégző pedagógusok több mint 80 %-a, országos szinten a tanulók fizikai állapának mérésére a

Hungarofit, vagy a Mini Hungarofit mérési módszert több mint 10 éve sikeresen alkalmazza.

A próbamérések során Hungarofit, illetve annak egyszerűsített változatával a Mini Hugarofit módszerrel mérve a kollégák a központi

adatfeldolgozásra közel kettőmillió mérési eredményt küldtek vissza,

az oktatási tárca szerint az iskolák 80-85 %-a e mérési  módszert önként választotta, és ma is ezt alkalmazza.

A gyerekek szeretik és várják a méréseket egyre aktívabban vesznek benne részt, nem csak a saját, hanem a társaik teljesítménye is érdekli őket.

A tanárok a Hungarofit mérési módszert megbízhatónak tartják, mert az egészség/terhelhetőség szempontjából leglényegesebb

kondicionális képességek területén elért teljesítmény mérésével,

edzettség/fittség vizsgálatához szükséges elsőrendű faktorokat méri.

A tesztrendszert alkotó (természetes mozgásra épülő) „gyermekbarát”motorikus próbák egyszerűek, mindkét nem valamennyi korosztálya különösebb előképzettség nélkül is el tudja végezni,

a próbarendszer elvégzése különösebb anyagi és időráfordítást nem igényel, a próbarendszerhez azonnal értelmezhető objektív értékelési és minősítési rendszer tartozik.

HUNGAROFIT (1+6) MOTORIKUS PRÓBARENDSZER

A PRÓBARENDSZERT ALKOTÓ MOTORIKUS PRÓBÁK

I. FAKTOR

Az aerob fittség mérése

AZ AEROB FITTSÉG MÉRÉSÉRE AZ ALÁBB FELSOROLT

HOSSZÚ TÁVÚ (VAGY ALAP) ÁLLÓKÉPESSÉGET MÉRŐ

MOTORIKUS PRÓBÁK KÖZÜL TETSZŐLEGESEN LEHET VÁLASZTANI.

A mérési módszer kiválasztását elsősorban az egészségi állapot, a „pillanatnyi edzettségi szint és az életkori sajátosságok befolyásolják.

I. 1. Előre meghatározott időtartam alatt megtett távval mért aerob állóképesség (m)

Cél: adott időtartam alatt a lehető leghosszabb táv megtétele.

            – 6 perc folyamatos futás/kocogás, (sérülés, vagy hosszan tartó betegség után)

            – Cooper-teszt 12 perc folyamatos futás/kocogással, vagy

            – Cooper-teszt 12 perc folyamatos úszással, vagy

            – Cooper-teszt 12 perc folyamatos kerékpározással.

I. 2. Előre meghatározott táv megtételének idejével mért aerob állóképesség mérés (perc, másodperc).

Cél: a táv lehető legrövidebb idő alatti teljesítése.

            – 1609 m (1 mérföld) síkfutás, vagy

            – 2000 m síkfutás, vagy

            – 2413 m (1.5 mérföld) síkfutás, vagy

            – 3000 m síkfutás

            – 3218 m (2 mérföld) síkfutás, vagy

            – 500 m úszás

Hazánkban a közoktatás területén az oktatási tárca által elrendelt próbamérésekhez közzé tett próbarendszerekben több mint 10 éve:

a 6 perces folyamatos futás/kocogás, vagy

a Cooper-teszt, futással/kocogással vagy

a 2000 m síkfutás közül választhattak a méréseket elvégző pedagógusok.

II. FAKTOR

HUNGAROFIT  MOTORIKUS PRÓBARENDSZER A VÁZIZOMZAT FITTSÉGÉNEK MÉRÉSÉHEZ 7-25 ÉVESEK SZÁMÁRA

A Hungarofit motorikus tesztrendszerrel az általános testi-erő, erő-állóképesség fittségét a mindennapi tevékenység során

leginkább igénybe vett alább felsorolt hat főbb izomcsoport mérésére alkalmazott motorikus próbában elért teljesítményalapján értékeljük.

1. A láb dinamikus erejének mérése

Helyből távolugrás, páros lábbal (m).

2. A hasizmok erő-állóképességének mérése

Hanyattfekvésből felülés térdérintéssel, folyamatosan, kifáradásig (db).

3. A hátizmok erő-állóképességének mérése

Hason-fekvésből törzsemelés- és leengedés, folyamatosan, kifáradásig (db).

4. A vállövi- és a karizmok dinamikus erő-állóképességének mérése

Mellsőfekvőtámaszban karhajlítás- és nyújtás, folyamatosan, kifáradásig (db).

5. A kar-, a törzs-, a lábizmok együttes dinamikus erejének a mérése

Lökés előre, az ügyesebb kézzel, tömött labdával (m).

6.A váll- és a törzsizmok dinamikus erejének mérése

Tömött labda-dobás hátra, két kézzel, a fej fölött (m).

MINI HUNGAROFIT (1+4) MOTORIKUS PRÓBARENDSZER

A PRÓBARENDSZERT ALKOTÓ MOTORIKUS PRÓBÁK

I. Az aerob állóképesség mérése

AZ AEROB FITTSÉG MÉRÉSÉRE AZ ALÁBB FELSOROLT

HOSSZÚ TÁVÚ (VAGY ALAP) ÁLLÓKÉPESSÉGET MÉRŐ

MOTORIKUS PRÓBÁK KÖZÜL TETSZŐLEGESEN LEHET VÁLASZTANI.

A mérési módszer kiválasztását elsősorban az egészségi állapot, a „pillanatnyi edzettségi szint és az életkori sajátosságok befolyásolják.

I. 1. Előre meghatározott időtartam alatt megtett távval mért aerob állóképesség (m)

Cél: adott időtartam alatt a lehető leghosszabb táv megtétele.

            – 6 perc folyamatos futás/kocogás, (sérülés, vagy hosszan tartó betegség után)

            – Cooper-teszt 12 perc folyamatos futás/kocogással, vagy

            – Cooper-teszt 12 perc folyamatos úszással, vagy

            – Cooper-teszt 12 perc folyamatos kerékpározással.

I. 2. Előre meghatározott táv megtételének idejével mért aerob állóképesség mérés (perc, másodperc).

Cél: a táv lehető legrövidebb idő alatti teljesítése.

            – 1609 m (1 mérföld) síkfutás, vagy

            – 2000 m síkfutás, vagy

            – 2413 m (1.5 mérföld) síkfutás, vagy

            – 3000 m síkfutás

            – 3218 m (2 mérföld) síkfutás, vagy

            – 500 m úszás

Hazánkban a közoktatás területén az oktatási tárca által elrendelt próbamérésekhez közzé tett próbarendszerekben több mint 10 éve:

a 6 perces folyamatos futás/kocogás, vagy

a Cooper-teszt, futással/kocogással vagy

a 2000 m síkfutás közül választhattak a méréseket elvégző pedagógusok.

II. MINI HUNGAROFIT MOTORIKUS PRÓBARENDSZER

A VÁZIZOMZAT FITTSÉGÉNEK MÉRÉSÉHEZ 4 ÉVES KORTÓL

A Hungarofit motorikus tesztrendszer belső szerkezeti egysége megengedi, hogy az

általános testi-erő, erő-állóképesség fittségét az alább felsorolt

négy főbb izomcsoportot mérő motorikus próbában elért teljesítmény alapján értékeljük.

Hungarofit gyakorlatok bemutatása: www.youtube   (2011. 12.05. és 2011. 12.30)

1. A láb dinamikus erejének mérése

Helyből távolugrás, páros lábbal (m).

2. A hasizmok erő-állóképességének mérése

Hanyattfekvésből felülés térdérintéssel, folyamatosan, kifáradásig (db).

3. A hátizmok erő-állóképességének mérése

Hason-fekvésből törzsemelés- és leengedés, folyamatosan, kifáradásig (db).

4. A vállövi- és a karizmok dinamikus erő-állóképességének mérése

Mellsőfekvőtámaszban karhajlítás- és nyújtás, folyamatosan, kifáradásig (db).

HUNGAROFIT & MINI HUNGAROFITPONTÉRTÉKELÉSI ÉS MINŐSÍTÉSI RENDSZER

A Hungarofit és a Mini Hungrofit fizikai fittséget minősítő (aerob fittséget és izomerő

fittséget mérő) motorikus próbarendszerhez tartózó korosztályonkénti és

nemenkénti pontértékelési rendszert nagyszámú mérési eredmény alapján dolgoztunk ki.

HUNGAROFIT & MINI HUNGAROFIT PONTÉRTÉKELÉSI ÉS MINŐSÍTÉSI RENDSZER
                                                                                                                              Dr. F. Mérey Ildikó
Dimenzió   Faktor   A Hungarofit és a Mini Hungarofit motorikus próbarendszerek egészség/terhelhetőség vizsgálatához szükséges elsőrendű faktorokat megbízhatóan és objektíven mérik és minősítik. A test harmonikus fejlettségére utaló fizikai/edzettségi szint140 pontos skálán, hét Hungarofit minősítő kategóriába sorolható.A tesztrendszert alkotó motorikus próbákban alább felsorolt maximális pontszámok adhatók.Az egyes motorikus próbákban elért bármilyen többlet-teljesítményért a maximális pontszám felett plusz pont nem adható!
A próbarendszer megnevezése   A test harmonikus fejlettségére utaló fittségi szintmérés
6 éves korig, illetve egészségügyi ok/okok miatt, vagy mozgásában korlátozott személyek   TÁJÉKOZTATÓ JELLEGGEL(1+3)Kardiorespiratórikus állóképesség Általános izomerő, erő-állóképességAz aerob fittség (állóképesség) mérésére kiválasztott motorikus próbában elért teljesítmény alapján adható maximális pontszám: 77 pont A testi erő, erő-állóképesség fittségét mérő hat motorikus próbából álló próbarendszerből három tetszőlegesen választott, (illetve betegség esetén orvos által engedélyezett) motorikus próbában elért teljesítmény alapján megszerezhető maximális pontszám: 63 pont (3×21)Értékelés: Mérési és értékelési útmutató www.hungarofit.hu
   7-25 éves korigMINI HUNGAROFIT(1+4)Kardiorespiratórikus állóképesség   Általános izomerő, erő-állóképességI. Az aerob állóképesség mérésére kiválasztott motorikus próbában elért teljesítmény alapján adható maximális pontszám: 77 pont II. A testi erő, erő-állóképesség mérésére alkalmazott motorikus próbákban elért teljesítmény alapján megszerezhető maximális pontszám: 63 pont1. Helyből távolugrás, páros lábbal: maximálisan 21 pont2. Mellsőfekvőtámaszban karhajlítás és nyújtás: maximálisan 14 pont3. Hason-fekvésből felülés:(maximálisan 14 pont4. Hanyattfekvésből törzsemelés: maximálisan 14 pont
   7-25 éves korigHUNGAROFIT(1+6)Kardiorespiratórikus állóképesség   Általános izomerő, erő-állóképességI. Az aerob állóképesség mérésére kiválasztott motorikus próbában elért teljesítmény alapján adható maximális pontszám: 77 pont   II. A testi erő, erő-állóképesség mérésére alkalmazott motorikus próbákban elért teljesítmény alapján megszerezhető maximális pontszám: 63 pont1. Helyből távolugrás, páros lábbal: maximálisan 10.5 pont2. Mellsőfekvőtámaszban karhajlítás és nyújtás: maximálisan 10.5 pont3. Hason-fekvésből felülés:(maximálisan 10.5 pont4. Hanyattfekvésből törzsemelés: maximálisan 10.5 pont5. Tömött labda-dobás hátra, két kézzel, a fej fölött: maximálisan 10.5 pont6. Lökés előre, az ügyesebb kézzel, tömött labdával: maximálisan 10.5 pont
   26 éves kortól MINI HUNGAROFIT(1+4)Kardiorespiratórikus állóképesség   Általános izomerő,erő-állóképességI. Az aerob állóképesség mérésére kiválasztott motorikus próbában elért teljesítmény alapján adható maximális pontszám: 77 pont  II. A testi erő, erő-állóképesség mérésére alkalmazott motorikus próbákban elért teljesítmény alapján megszerezhető maximális pontszám: 63 pont1. Helyből távolugrás, páros lábbal: maximálisan 18 pont2. Mellsőfekvőtámaszban karhajlítás és nyújtás maximálisan 15 pont3. Hason-fekvésből felülés: maximálisan 15 pont4. Hanyattfekvésből törzsemelés: maximálisan 15 pont

HUNGAROFIT & MINI HUNGAROFIT PONTÉRÉKELÉSI RENDSZER

A motorikus próbákban elért teljesítmény alapján megszerezhető maximális pontszám: 140 pont

Aerob fittség (állóképesség) mérésére alkalmazott motorikus próbában: maximálisan 77 pont

Izomerő, erő-állóképesség fittség mérésére alkalmazott motorikus próbákban: maximálisan 63 pont

HUNGAROFIT PONTÉRTÉKEK

I. Aerob fittség területén elérthető maximális pontszám: 77 pont

 1. Izomerő, erő-állóképesség fittség területén elérhető maximális pontszám: 63 pont

(6 x 10. 5 pont)

A vázizomzat fittsége legátfogóbban hat motorikus próbában elért teljesítmény alapján mérhető.

MINI HUNGAROFIT PONTÉRTÉKEK 7-25 ÉVES KORIG

I. Aerob fittség területén elérthető maximális pontszám: 77 pont

 1. Izomerő, erő-állóképesség fittség területén elérhető maximális pontszám: 63 pont

(1×21 és 3×14 pont)

MINI HUNGAROFIT PONTÉRTÉKEK 26 ÉVES KORTÓL

I. Aerob fittség területén elérthető maximális pontszám: 77 pont

 1. Izomerő, erő-állóképesség fittség területén elérhető maximális pontszám: 63 pont

(1×18 és 3×15 pont)

A tesztrendszer belső szerkezeti egysége megengedi, hogy az izomerő fittséget

négy motorikus próbában elért teljesítmény alapján minősítsük.

Sérülés, testi fogyatékosság, egyéb akadályoztatás esetén a vázizomzat

fittségek mérése/minősítését, tájékoztató jelleggel (a hat motorikus próbából)

mindössze három (a pillanatnyi egészségi állapotnak megfelelő)

tetszőlegesen megválasztott motorikus próbában elért teljesítmény alapján végezzük el.

Fizikai fittség mérés esetén: az általános fizika teherbíró-képességet minősítő Hungarofit kategóriák

a test harmonikus fejlettségére utalnak,

ezért az egyes motorikus próbákban megjelölt maximális pontszám felett

– bármilyen többlet-teljesítmény esetében – sem adható plusz pont.

Hiányosan felvett adatok alapján a próbázó általános fizikai teherbíró-képessége nem minősíthető!

A 25 év feletti élsportolók esetében: az egyes motorikus próbában élért teljesítményt a

20-25 éves korosztály pontértékelési rendszere alapján kell bepontozni!

Fittség mérő verseny esetén a legfittebb címet az a versenyző nyeri el aki

(a test harmonikus fejlettségére utaló) alappontokból azonos pontszámot szerzett

és az egyes motorikus próbákban elért esetleges többletteljesítményért a legtöbb kapja.

Részletesen: www.hungarofit.hu  Mozdulj, Magyarország! Mérési és értékelési útmutató

EGÉSZSÉG/TERHELHETŐSÉG KÖZPONTÚ 

FITTSÉGET MINŐSÍTŐ HUNGAROFIT KATEGÓRIÁK

Hungarofit fittségi kategóriák, az általános fizikai teherbíró-képesség minősítéséhez F. Mérey Ildikó, 1997.
A MINŐSÍTŐ KATEGÓRIÁK MEGNEVEZÉSEAZ EGYES MINŐSÍTŐ KATEGÓRIÁK PONTÉRTÉKHATÁRAI
Igen gyenge    0.00 – 20.499 pont
Gyenge  20.50 – 40.499 pont
Kifogásolható  40.50 – 60.499 pont
Közepes  60.50 – 80.499 pont
  80.50 –100.499 pont
Kiváló100.50–120.499 pont
Extra120.50–140.00 pont
A Hungarofit minősítő kategóriákkal kapcsolatos egészségi kockázat, a vészesen mozgásszegény életmóddal összefüggésbe hozható betegségfajták kialakulásában   ÓF. Mérey Ildikó
HUNGAROFIT  minősítő kategóriákmegnevezéseEgészségi kockázati   veszélyeztetettségFELADAT  
Igen gyenge   (0-20.499 pontig)nagyon erős kockázatAz egészség/terhelhetőség szempontjából leglényegesebb kondicionális képességek (aerob fittség és izomerő fittség) területén mutatkozó hiányosságok és azok mértékének (általában nagyfokú) feltérképezése, és az egyes területeken meglévő hiányosságok tudatos, fokozatos felszámolása, heti négy-öt óra egyére szabott rendszeres testedzéssel.
Gyenge   (20.50-40.499 pontig)erős   kockázat Az egészség/terhelhetőség szempontjából leglényegesebb kondicionális képességek területén még meglévő hiányosságok és azok mértékének feltárása, és azok mielőbbi célirányos, tudatos felszámolása, heti négy-öt óra rendszeres egyére szabott testedzéssel.
Kifogásolható  (40.50-60.499 pontig)átlag feletti kockázaA kondicionális képességek területén még meglévőkisebb-nagyobb hiányosságok feltárása és tudatos fel-számolása, heti négy óra rendszeres célirányos testedzéssel.
Közepes (60.50-80.499 pontig)átlagos kockázatMinimálisan heti három óra intenzív testedzéssele-szint folyamatos stabil fenntartása.
 (80.50-100.499 pontig)alacsony kockázatHeti négy-öt óra rendszeres, szakember által vezetetttudatos testedzéssel a megszerezett szint megtartása.
Kiváló   (100.50-120.499 pontig)   igen alacsony kockázatÉlsportolók zónája. Kitűnő fizikai állapot.   Egészségi kockázati veszélyeztetettsége nincs.A folyamatos szinten tartás minimálisan heti tíz óraszakembert által irányított, tudatosan végzett testedzéssel biztosítható.
Extra (120.50-140.00 pontig)
Hogyan értelmezzük az egyes Hungarofit minősítő kategóriákat?        DF.  Mérey Ildikó, 1997.
KATEGÓRIÁK AZ ÁLTALÁNOS FIZIKAI TEHERBÍRÓ-KÉPESSÉG MINŐSÍTÉSÉHEZ
Igen gyenge   (0-20.499 pontig)Gyenge fizikai állapota miatt gyakran rossz a közérzete. A mindennapi tevékenységétől rendszeresen fáradtnak, kimerültnek érzi magát. Munkavégzése közben nehezen tud tartósan odafigyelni, koncentrálni. Hajlamos a gyakori megbetegedésre. Immunrendszerét a kisebb fertőzések, könnyebb megbetegedések leküzdése is már igen gyakran komoly, hosszantartó feladat elé állítják.Feladat: az egészség /terhelhetőség szempontjából leglényegesebb kondicionális képességek területénmutatkozó hiányosságok mértékének feltárása, és egyénre szabott testedzéssel azok mielőbbi tudatos felszámolása.
Gyenge   (20.50-40.499 pontig)A mindennapi tevékenységétől, fizikai-szellemi munkavégzésétől még estére általában   elfárad. Igen gyakori, hogy nem tudja kipihenni magát egyik napról a másikra.Sok esetben már reggel is fáradtnak, levertnek, kimerültnek, rosszkedvűnek érzi magát.Feladat: az egészség /terhelhetőség szempontjából leglényegesebb kondicionális képességek területénmutatkozó kisebb-nagyobb hiányosságok mértékének feltárása és egyénre szabott testedzéssel azokmielőbbi tudatos felszámolása.
Kifogásolható   (40.50-60.499 pontig)A rendszeres mindennapi tevékenységétől, estére ugyan még elfárad, de reggel általában kipihenten ébred. A megszokottnál több fizikai-szellemi munka, azonban még erősen igénybe veszi. Ha tartósan (több nap, hét) többletmunkát vállal, csak nagy erőfeszítés mellett tudja megfelelő hatékonysággal végezni.Feladat: az egészség /terhelhetőség szempontjából leglényegesebb kondicionális képességek területénmég meglévő kisebb hiányosságok mértékének feltárása és egyénre szabott testedzéssel azok mielőbbi tudatos felszámolása.
Közepes   (60.50-80.499 pontig)A közepes szint azt jelzi, hogy az egészség szempontjából leglényegesebb kondicionális képességek területén elérte azt a szintet, amely (az eddigi tapasztalataink szerint) a könnyű fizikai munka és a tartósan végzett hatékony szellemi munkvégzéshez (pl. tanulás) szükséges. Egészséges létezése, munkavégző képessége stabil megtartásához, a továbbiakban is arra kell törekedni, hogy a rendszeres testedzés életvitele szerves része maradjon. Vannak olyan egyének, akiknek rendszeres testedzés nélkül is sikerül ezt a szintet elérni és tartósan megtartani, mert kiváló testi, biológiai, fiziológiai adottságokat örököltek, (szívós, egészséges, hosszú életű szülők, nagyszülők) és az életmódjuk nem tartalmaz, egészséget romboló életviteli szokást/szokásokat.  Ha a munkavégzőképessége, közérzete tartósan megromlik, és ismét megméri a „pillanatnyi” edzettségi állapotát, akkor, meggyőződhet arról, hogy a fizikai áűllapotának eetleges romlása összefüggésben hozható-e munkavégzépességnek, életminőségének romlásával. Feladat: heti 2-3 óra életkornak és nemnek megfelelő optimális idejű és intenzitású testedzés.Az egészséges létezése stabil megtartásához mindenki célja és saját érdeke, kell legyen a Közepes Hungarofit kategória elérése és folyamatos megtartása.
   (80.50-100.499 pontig)Ezt a szintet általában azok érik el, akik több éven át, valamilyen sportágban versenyszerűen sportoltak, vagy jelenleg amatőr szinten versenyeznek, és heti két-három alkalommal rendszeresen edzenek.Feladat az egészséges létezés stabil megtartáshoz és az amatőr szintű versenyzéshez: a már meglévő edzettségi szint megtartása.Feladat kisgyermekkortól kezdve a versenyszerűen sportolni vágyók számára: szakember irányításával, az adott sportág ismeretében az életkori sajátosságok figyelembe vételével (az egyén „pillanatnyi” edzettségi állapotnak megfelelő egyénre szabott terheléssel), az általános fizikai teherbíró-képesség (aerob fittség és általános izomerő fittség) tudatos fejlesztése a sportág eredményes űzéséhez „szükséges” szintre fejlesztése.
Kiváló   (100.50-120.499 pontig)Versenyszerűen sportolók szintje.Feladat a versenyidőszak alatt: a már meglévő edzettségi szint folyamatos megtartása, szükség esetén az adott sportág versenyszerű űzéséhez szükséges alapvető kondicionális képességek tudatos fejlesztése.A „Kiváló” fittségi kategóriát, rendszeres tudatos egyénre szabott terheléssel, valamennyi egészséges ember elérheti, és megtarthatja.
Extra   (120.50-140.00 pontig)A hazai és nemzetközi szinten jegyzett, sportág speciálisan is kiválóan terhelhető élsportolók szintje.Az Extra minősítést megszerző és megtartó élsportoló sportpályafutása zökkenőmentes, a fáradtság okozta sérülései ritkábbak, formaingadozása minimális.Feladat a versenyidőszak alatt: szakszerűen megtervezett heti 10-14 óra edzésmunkával a sportág speciális motorikus képességek tudatos fejlesztése, és a terhelhetőség/egészség szempontjából leglényegesebb kondicionális képességek területén elért teljesítmények szinten tartása.Megjegyzés: Az egyes sportágak versenyszerű űzéséhez szükséges „kell érték”, vagy „szükséges érték” ismeretében” az élsport területén arra kell törekedni, hogy a sportolók általános fizikai teherbíró-képessége a versenyidőszak végéig folyamatosan az adott sportághoz szükséges szinten maradjon.

III. FAKTOR

BMI (vagy testzsír-százalékmérés) az optimális testösszetételt és az attól való esteleges eltérés értelmezése (minősítése).

IV. FAKTOR

Feltérképez néhány, az egészségi állapottal közvetlenül összefüggésbe hozható egyéni életviteli szokást:

Sport-életmód kérdőív és Dohányzási szokások feltérképezése.

V. FAKTOR

A mérési eredmények kiegészülnek a csípőízület hajlékonyságának minősítésével.

Öntsünk végre tisztavizet a pohárba!

Munkánk hatékonyságának bizonyításához, a szakma érdeke és erkölcsi kötelessége, hogy a testnevelők, az edzők,

valamennyi e területen dolgozó szakember, a programban résztvevők, és a szülők is világosan lássák, hogy az általa,

vagy egy országos szinten megtervezett mozgásprogram célkitűzéseinek eléréshez melyik próbarendszert alkalmazza.

A kormány célkitűzéseit szem előtt tartva a – a közoktatás területén – a tanulók egészségszempontú fizikai fittségének

tudatos fejlesztését biztosító élettanilag hatékony Nemzeti Cselekvési Mozgásprogramot csak az egészségszempontú

fittség vizsgálatához szükséges alább felsorolt elsőrendű faktorok megbízható mérésére, objektív értékelésére

és minősítésére kifejlesztett olyan motorikus próbarendszerek alkalmasak, amelyek nagyszámú megbízható

mérési eredmény alapján már országos szinten bebizonyították létjogosultságunkat.

–          TESTÖSSZETÉTEL

–          AEROB FITTSÉG (ÁLLÓKÉPESSÉG)

–          IZOMERŐ FITTSÉG, (ERŐ- ERŐ-ÁLLÓKÉPESSÉG)

–          HAJLÉKONYSÁG (IZÜLETI MOZGÉKONYSÁG)

A hajlékonyság mérésének célja

A hajlékonyság teszi lehetővé, hogy testünket izom-, ínhúzódás nélkül csavarjuk, fordítsuk és hajlítsuk.

Az egészségszempontú hajlékonyság a mozgékonyság megállapításához nemcsak egy, hanem

több ízület mozgékonyságának vizsgálati eredménye szükséges.

Mindennapjaink során a hajlékonyság az egészség és a terhelhetőség szempontjából

nem értékelhető úgy, mint az aerob állóképesség és

az általános izom-erő, hiszen ha – valakinek az ízületei mozgékonysága nem korlátozott nincs

mozgásszervi elváltozása – vagy ha valaki nagyon hajlékony,

akkor az egyben nem jelenti azt is, hogy jól terhelhető. A hajlékonyság mérése során fals adatot kapunk,

ha nem kötjük össze legalább a kéz és a láb hosszúságának mérésével.

(Az ízületek extrém túlnyújtásától a szalagok meglazulnak és ez az ízületek túlságos (kóros)

mozgékonysásához vezet.)

A mozgékonyság mérésre alkalmazott motorikus próbaérésekor elért pontértékek nem adjuk hozzá

az általános fizikai teherbíró-képességet mérő faktorok pontértékeihez!!!

A gerincoszlop és a csípőízület mozgékonyságának mérése

Törzshajlítás előre (Maligen teszt)

Cél: meg kell állapítani, milyen mozgékony a gerincoszlop és a csípőízület, miközben a vizsgált

személy alapállásból (zárt lábfej, nyújtott térd)

előrehajlik és ujjaival igyekszik egy mélyebben fekvő pontot elérni. Így mozgékonysága egy irányban,

mégpedig előrehajlásban mérhető. A mérés centiméterrel történik.

Különböző lehe­tőségek vannak a mérés elvégzésére.

a/ A tesztet végző egy lépcsőfokon rögzített széken, zsámolyon stb. nyújtott karral és lábbal hajoljon előre

(partnere megméri az ujj és a lábfej közti távolságot).

0 pont a talp szintje. Ha nem éri el a lábujját teljesítménye 0 pont alatt van, tehát negatív, ellenkező esetben pozitív.

b/ Ülésben támassza lábát valamilyen eszköznek (alsó lépcsőfok, rögzített deszkalap stb.) és végezze el

ugyanazt a mozgást, mint az előbbi gyakorlat során.

Mozgékonyság, törzshajlítás előre (cm).                                      Férfiak
Életkor/év15-1920-2930-3940-4950-5960-6464-től
4 pont+17 <+19 <+17 <+16 <+15 <+10 <+9 <
3 pont+10 – +17+11 – +19+9 – +17+8 – +16+5 – +15+1 – +10-1 – +9
2 pont+3 – +9+3 – +10+1 – +80 – +7-4 – +4-8 – 0-11 – -2
1 pont+3 >+3 >+1 >0 >-4 >-8 >-11 >
Jelmagyarázat: pl. +17 < : +17 felett; +3 > : +3 alatt
Mozgékonyság, törzshajlítás előre (cm).                                  Nők
Életkor/év15-1920-2930-3940-4950-5960-6464-től
4 pont+18 <+18 <+17 <+17 <+15 <+14 <+10 <
3 pont+12 – +18+11 – +18+10 – +17+9 – +17+7 – +15+6 – +14+1 – +10
2 pont+5 – +11+4 – +10+3 – +9+2 – +8-1 – +6-2 – +5-8 – 0
1 pont+5 >+4 >+3 >+2 >-1 >-2 >-8 >
Jelmagyarázat: pl. +18 < : +18 felett; +5 > : +5 alatt.

A fokozott hajlékonyságnak egyes sportágakban igen jelentős szerepe van pl. RSG, Műkorcsolya. stb.

A hajlékonyság mérése során fals adatot kapunk, ha nem kötjük össze legalább a kéz és a láb hosszúságának mérésével.

(Az ízületek extrém túlnyújtásától a szalagok meglazulnak és ez az ízületek túlságos (kóros) mozgékonysásához vezet.)

Az alábbi összehasonlító táblázatban egyértelműen bizonyítható, hogy a hazai és nemzetközi kutatók

eredményeinek ismeretében az Eurofit és az MDSZ által összeállított motorikus próbarendszerek a

versenyszerű sportoláshoz szükséges fizikai teljesítmény mérésével

készségközpontú, vagy teljesítményközpontú fittség dimenziói mérhetők.

EUROFIT – HUNGAROFIT – NETFIT(Magyar Diáksport Szövetség)MIT MÉRNEK AZ EGYES MOTORIKUS PRÓBARENDSZEREK? 
AZ EGÉSZSÉGSZEMPONTÚ FITTSÉG VIZSGÁLATÁHOZ SZÜKSÉGES ELSŐRENDŰ FAKTOROK–          TESTÖSSZETÉTEL–          AEROB ÁLLÓKÉPESSÉG–          IZOMERŐ, ERŐ-ÁLLÓKÉPESSÉG–          HAJLÉKONYSÁG
A MOTORIKUS PRÓBARENDSZEREK MEGNEVEZÉSE
 
 MDSZ HUNGAROFIT
TESTÖSSZETÉTEL IGENIGENIGEN
MOTORIKUS PRÓBÁK AZ AEROB FITTSÉG MÉRÉSÉHEZNEM– 6 perc folyamatos futás/kocogás, (életkor, sérülés, vagy hosszan tartó betegség után) – Cooper-teszt 12 perc folyamatos futás/kocogás– Cooper-teszt 12 perc folyamatos úszás– Cooper-teszt 12 perc folyamatos kerékpározás– 1609 m (1 mérföld) síkfutás– 2000 m síkfutás– 2413 m (1.5 mérföld) síkfutás– 3000 m síkfutás– 3218 m (2 mérföld) síkfutás– 500 m úszásA próbák közül ki-kiNEM
Motorikus próbák az izomerő, erő-állóképesség fittség méréséhezA MOTORIKUS PRÓBARENDSZEREK MEGNEVEZÉSE
EUROFITHUNGAROFITMDSZ
1.Helyből távolugrás, páros lábbalLáb dinamikus erejének mérése.IGENIGENIGEN
2.*Mellső fekvőtámaszban karhajlítás, és nyújtásA vállöv és a karok dinamikus erő-állóképességének mérése.NEMIGENIGEN
3.Hason-fekvésből törzsemelésA hátizmok erő-állóképességnek mérése.NEMIGENigen, de eltérő módszerrel
 Hanyattfekvésből felülésA hasizmok erő-állóképességnek mérése.igen, de csak 30 mp-igIGENigen, de has-préssel
 Labdalökés előre, tömött labdával, az ügyesebb kézzelA vállöv- és a kar dinamikus erejének mérése.NEMIGENNEM
 Labdadobás hátra, tömött labdávalA törzs és karizmok dinamikus erejének mérése.NEMIGENNEM
MÁSODRENDŰ FAKTOROK
Függés hajlított karralIGENNEMNEM
10×5 méteres ingafutásIGENNEMNEM
HARMADRENDŰ FAKTOROK
LapérintésIGENNEMNEM
Egyensúly-tesztIGENNEMNEM
Kézi szorítóerő   Az alkar izmainak maximális erőkifejtését méri.IGENNEMIGEN
Térdhajlító izmok nyújthatóságának mérése.Ülésbe előrenyúlás.IGENNEMIGEN
20 m-es ingafutás * A LEGMEGBÍNEMZHATÓBB MOTORIKUS PRÓBA AZ AEROB FITTSÉG MÉRÉSÉRE.IGENNEMIGEN

*Mellékletek: Bizonyítékok a Cooper-teszt és az relatív aerob kapacitás összefüggéséről

 1. Dr. Ozsváth Károly: „ …a Cooper-teszt szorosabb összefüggést, biztosabb becslést tesz lehetővé,
 2. mint az ingafutás”.

1999/2000-ben dr. Ozsváth Károly által elvégzett összehasonlító vizsgálatok bebizonyították, hogy

a világviszonylatban ismert és elismert Cooper-teszt, még ma is az aerob állóképesség,

műszerek nélküli mérésének a legjobb, legmegbízhatóbb módszere.

Példa: az Ingafutás és az ez alapján megbecsült aerob kapacitás valamint Cooper-teszt az

ez alapján megbecsült aerob kapacitás megbízhatóságához.

Lány 39 hossz becsült relatív VO2 max. érték (ml x kg-1x min-1)   32.90 ml;

becsült relatív VO2 max. érték 35.25              2068 m ( Cooper-teszt)

Fiúk  62 hossz      becsült relatív VO2 max. érték   (ml x kg-1x min-1) 42.00 ml;

becsült relatív VO2 max. érték  44.10              2460 m (Cooper-teszt)

„A becsült relatív VO2 max. értékek az ingafutásnál ( Lager, Lambar 1987) táblázatba

helyettesítettük a kapott eredményeket és ennek segítségével

becsültük meg a diákok aerob kapacitását, cardiorespiratórikus állóképességét. Mivel az

általunk használt táblázat csak a próba 4. percétől tartalmazott értékeket,

ezért a lineáris illesztés módszerével a Microsoft Excel program előrejelzés függvényével

határoztuk meg a hiányzó értékeket.

A Cooper-teszt nagyon szoros összefüggést mutat a relatív aerob kapacitással. 

Az elért eredményeket a Sport képességek mérése 1984 című könyvben találhatók.

„Az oxigénfogyasztás és a megtett táv kapcsolat elnevezésű táblázatba helyettesítettük

a kapott eredményeket és becsültük meg a relatív aerob kapacitás értékeit.

Dr. Ozsváth Károly a táblázat mérföldben tartalmazott értékekeit, átszámította méterre és

a Microsoft Excel program lineáris illesztés módszerével előrejelzés

függvény segítségével határozta meg a hiányzó értékeket. A becsült relatív aerob kapacitás

közötti eltérés oka feltehetően az lehet, hogy a Cooper-teszt szorosabb összefüggést,

biztosabb becslést tesz lehetővé, mint az ingafutás. (1999/2000. Ozsváth K.)

MAGYAR SPORTTUDOMÁNYI TÁRSASÁG 2012-BEN KIADOTT SZAKVÉLEMÉNYE

MAGYAR SPORTTUDOMÁNYI TÁRSASÁG 2012-BEN KIADOTT SZAKVÉLEMÉNYE