Levél Dr. Orbán Viktor, Magyarország miniszterelnökének

„A sportágazat kiemelt stratégiai terület.” „Sporttal meg kell gyógyítani, a magyar nemzetet.”

(Kövér László: 2011. május 3.  Parlamenti Nyílt Nap a magyar sport szervezeti rendszerének korszerűsítésére.”

„Csak egészség legyen!” (Balog Zoltán)

Dr. Orbán Viktor

Magyarország miniszterelnöke részére

Tárgy: javaslat a Mozdulj, Magyarország, Hungarofit program bevezetéséhez.

Tisztelt Miniszterelnök Úr!

Valamennyi magyar állampolgár nevében őszintén köszönjük, hogy a mindennapos testnevelés bevezetésével letették az alapot annak az iskolai testnevelésre és sportra épített Nemzeti Stratégiai Mozgásprogramnak a (számszerű hiteles adatokkal bizonyítható) hatékonyan megvalósításához, amelynek főcélja fiataljaink edzettségi/egészségi állapotának tervszerű tudatos, harmonikus fejlesztése.

1. Előzmények

Örömmel tájékoztatom, hogy civilszervezetek gondozásában (szakmai vezetésemmel) 2001-2004 között számszerű hiteles adatokkal (2 millió Hungarofit mérési eredménnyel) bizonyíthatóan az oktatási tárca által elrendelt „próbamérések” során a program országos szinten működésbe jött (külön anyagi forrás nélkül) az oktatás és az egészségügy területén.

2. Célja

az oktatásban eltöltött évek alatt – az egészség/terhelhetőség szempontjából leglényegesebb kondicionális képességek tudatos, egyénre szabott fejlesztésével – kapjon azonos életesélyt valamennyi fiatal!

3. A program hatására

évi 10 %-os csökkenés mellett 3-4 év alatt még a legkedvezőtlenebb adottságokat öröklő (vagy szociálisan hátrányos helyzetben lévő) fiatal fizikai fittségi szintje is 3-4 év alatt (képesség szerinti differenciált terheléssel) felfejleszthető a könnyű fizikai munka és a hatékony szellemi munkavégzéshez szükséges szintre.

Jelenleg a fiatalok 50 %-a gyenge fizikuma miatt egészségileg hátrányos helyzetűnek tekinthető.

Jómagam dr. F. Mérey Ildikó, 1997-től a program szakmai gondozója és kifejlesztője, tisztelettel és szeretettel kérem, hogy a továbbiakban bízzon meg a program lebonyolításának szakmai irányításával.

Budapest, 2013. április 5.

Őszinte tisztelettel:
F. Mérey Ildikó, c. egyetemi docens
E-mail: feherne.ildiko@ kgk.uni-obuda.hu
Tel: 06-20-8020667