Válasz a Magyar Diáksport Szövetségnek a HVG-ben megjelent Hungarofit fizikai fittséget mérő, egészségorientált motorikus próbarendszerrel kapcsolatos szakmai hitelrontó nyilatkozatára

Nyílt levél Balogh Gábornak, a Magyar Diák Sportszövetség elnökének!

Mottó: „a hatalmuk el tudja tüntetni az igazságot, de ettől az igazság még nem múlik el.”

Tisztelt Elnök Úr!

Tudatában van-e annak, hogy a Magyar Diáksport Szövetség szakmai vezetői félrevezetik az ország vezetőit és szakmai zűrzavart okozhatnak – tudatlanság, vagy önös érdekek miatt – HVG-nek tett legutóbbi (2013. december 21.) nyilatkozatukkal, mely szerint azt állítják, hogy: „jelenleg Magyarországon nincs egészségorientált fittségi teszt, és olyan szervezet sem, amely ilyen teszt magyarországi bevezetésével foglalkozna”.

Írásban is bizonyítható, hogy Magyarországon az oktatási tárca 1997-ben indította el és 2012 szeptemberéig gondozta „bár nem a nemzeti értékének megfelelően”, a tanulók fizikai edzettségi szintjének megbízható, objektív mérésére alkalmas egészségorientált fittségi tesztrendszer kiválasztását, országos szintű bevezetését, a mérések egységes szemléletben történő elvégzéséhez szükséges módszertani anyagok elkészítését.

Előzmények

  1. 1993. évi LXXIX. Közoktatási törvény 41. §-ának 5. bekezdése, (általink kezdeményezett) módosítása után melynek értelmében: „A nevelési oktatási intézményeknek gondoskodnia kell ..,az általános iskolában, középiskolában és szakiskolában évente két alkalommal a tanulók fizikai állapotának méréséről” az MKM 1997-ben elindította az országosan egységesítésre kerülő egészségorientált fizikai fittséget (edzettséget) mérő módszer kiválasztását.
  2. A törvény értelmében 2012/13-as tanévig közel 20 éven át, valamennyi oktatási intézményben évente két alkalommal – a helyi tantervben beépített mérési módszerrel– kellett a tanulók fizikai állapotát megmérni!

Miért az évi két mérés?

A testnevelés korszerűsítése, egészségmegőrző/egészségfejlesztő hatásának tudatos javítása a tanulók fizikai állapotának egyére szabott fejlesztése, a megnövekedett tanórai testnevelés hatására bekövetkezett önmagához viszonyított fejlődés objektív egységes szemléletben történő értékelésének alapvető feltétele az évente két alkalommal történő országosan egysége módszerrel történő mérés.

Megjegyzés: a NAT és a Kerettanterv készítők (akik az Önök projektjének kidolgozásában aktívan vesznek részt) részéről óriási visszalépés tettek a „Testnevelés és sport” műveltségterületet érintően szakmódszertani fejlesztése, és az országosan egységes fizikai állapot mérési-értékelési rendszer kialakítása területén), hogy (a készítés fázisában valamennyi jogalkotóhoz megküldött javaslataink ellenére sikerült elérniük) 2012 őszétől már csak évente egy alkalommal kell a mérést elvégezni.

Az oktatási tárca 1997-től több mint 20 millió forintot fizetett ki az adófizető polgárok pénzéből – a mérési módszerek gyakorlati életben való megmérettetéséhez, és az egységes adatfeldolgozáshoz szükséges módszertani szakanyagok (4 db mérési és értékelés útmutató, 2 db CD) elkészítésére az ország valamennyi közoktatási intézményéhez való megküldésére, a központi adatfeldolgozásra 2001-ben visszaérkezett mérési eredmények feldolgozására. Több mint tíz év telt el azóta, hogy a méréseket elvégző pedagógusok már kiválasztották és ma is alkalmazzák a köznevelési törvény 80.§ (1) bekezdése értelmében a törvényi kötelezettségnek eleget téve a hazánkban e célra kifejlesztett (terheléses műszeres laboratóriumi vizsgálatokkal alátámasztott) Hungarofit egészségorientált fizikai fittséget mérő motorikus próbarendszert.

Hogyan bizonyítható, hogy a Hungarofit motorikus próbarendszer egészségorientált?

Az iskolaorvosok és a pedagógusok szoros együttműködésének és néhai Dr. Pintér Attila országos tisztifőorvosnak köszönhető, hogy 2001-2004 között, az oktatás területéről (a tanulók fizikai/funkcionális állapotára utaló egészségorientált hiteles mérési eredményt korosztályonkénti és nemenkénti bontásban) a méréseket elvégző pedagógusok átadták az iskolájuk orvosának, vagy védőnőjének, akik átvezették a Jelentés az iskola-egészségügyi munkáról” adatlapon található E/1″-es táblára.

A két adatsor (az iskola-egészségügyiek által felvett egészségügyi szűrővizsgálatok eredménye, és a tanulók fizikai/funkcionális állapotára utaló mérési eredmények) együttes feldolgozásával sikerült több 700000 tanuló egészségi és fizikai állapota közötti összefüggések feltárásával, együttesen értelmezésével konkrét javaslatokat tenni az iskolai testnevelés és sport egészségfejlesztő/egészségmegőrző hatásának tudatos javításához, a mérések tudatos elvégzéshez és a mért eredmények egységes szemléletben történő értelmezéséhez.

TUDATOS PRÍMÉR PREVENCIÓ! (Megjegyzés: az adatsorok együttes feldolgozása a KSH-nak csak egy újabb adatsort jelentett, ezért feldolgozása külön anyagi forrást nem igényelt.)

Mennyi konkrét bizonyítékot kell még Önnek (a Magyar Diáksport Szövetségnek) felsorakoztatni ahhoz, hogy végre belássa, nem jó úton halad/haladtak. A NFÜ pályázatán elnyert 2,2 milliárd forintjukból mindezidáig jórészt csak olyan tudományosan megalapozatlan kutatásokat, és általánosságokat tartalmazó program tervezetek elkészítését finanszíroztak, amelyek sem rövid sem hosszú távon nem alkalmasak Kormányunk célkitűzéseinek eléréséhez.

A szakma és a jövendő nemzedékek egészségéért aggódó valamennyi Polgártársam nevében tisztelttel kérem, bírálja felül szakértői eddigi tevékenységét és ne féljenek az igazság útjára lépni.

Tisztelettel: dr. F. Mérey Ildikó c. egyetemi docens, a Hungarofit program szakmai fejlesztője és vezetője

E-mail: feherne.ildiko@kgk.uni-obuda.hu

—————————————————————————————————-

Nyílt levél Balogh Gábor MDSZ, elnöknek!

A kormány stratégiai ágazatként kiemel szerepet ad fiataljaink fizikai állapotának tudatos fejlesztésének. A mindennapos testnevelés bevezetésével le is tette az alapot ahhoz, hogy az iskolai testnevelés és sport egészségfejlesztő/egészségmegőrző hatásának tudatos javításával, megállítsuk/visszafordítsuk fiataljaink fizikai/egészségi állapotának több mint 30 éve nyomon-követhető romló tendenciáját.

Tanulóink fizikai állapotának tudatos fejlesztését, a megnövekedett testnevelési órák hatására bekövetkezett változását számszerű hiteles adatokkal bizonyítva csak az iskolai testnevelésre és sportra épített Nemzeti Cselekvési Mozgásprogram keretén belül lehet és kell megoldani.

A nemzetet és a kormányt is óriási erkölcsi és anyagi vesztesség érte/éri, hogy a Magyar Diáksport Szövetség „szakértői” egy a gyakorlati életben már jól működő Nemzeti Cselekvési Program elindítását Önös érdekek miatt késleltetik, szakmai tapasztalat nélkül újat terveznek.

A programot az oktatási és az egészségügyi tárca erkölcsi támogatásával, az iskolaorvosokkal szorosan együttműködve több mint 20 év alatt fejlesztettük ki.

Írásos bizonyítékkal alátámasztható és nagyszámú (2 millió) hiteles mérési eredménnyel bizonyítható, hogy szakmai vezetésemmel ez a program már bebizonyította létjogosultságát, mert országos szinten – külön anyagi forrás nélkül – jól működött.

1995-ben az oktatás területén megteremtettük a jogi hátteret a tanulók fizikai állapotának évente két alkalommal történő méréséhez.

1993. évi LXXIX. Közoktatási törvény 41. §-ának 5. bekezdése, melynek értelmében: „A nevelési oktatási intézményeknek gondoskodnia kell ..,az általános iskolában, középiskolában és szakiskolában évente két alkalommal a tanulók fizikai állapotának méréséről”.

A törvény értelmében 2012/13-as tanévig közel 20 éven át, valamennyi oktatási intézményben évente két alkalommal – a helyi tantervben beépített mérési módszerrel– kellett a tanulók fizikai állapotát megmérni!

A NAT és a Kerettanterv készítők (akik a projekt kidolgozásában is érdekeltek) részéről óriási visszalépés, hogy (a készítés fázisában valamennyi jogalkotóhoz megküldött javaslataink ellenére) 2012 őszétől már csak egyszer kell mérni!

A testnevelés korszerűsítése, egészségmegőrző/egészségfejlesztő hatásának tudatos javítása a tanulók fizikai állapotának egyére szabott fejlesztése, a megnövekedett tanórai testnevelés hatására bekövetkezett önmagához viszonyított fejlődés objektív egységes szemléletben történő értékelésének alapvető feltétele az évente két alkalommal történő országosan egysége módszerrel történő mérés.

1996-tól aktívan részt veszünk/vettünk az országosan egysége mérési módszer kiválasztásnak folyamatában, próbamérésekhez szükséges szakanyagok elkészítésében.

Írásos bizonyítékokkal nyomon-követhető, hogy az oktatási tárca 1997-től több mint tíz évig koordinálta – és több mint 20 millió forintot fizetett ki az adófizető polgárok pénzéből –a mérési módszerek gyakorlati életben való megmérettetéséhez, és az egységes adatfeldolgozáshoz szükséges módszertani szakanyagok (4 db mérési és értékelés útmutató, 2 db CD) elkészítésére az ország valamennyi közoktatási intézményéhez való megküldésére, a központi adatfeldolgozásra 2001-ben visszaérkezett mérési eredmények feldolgozására.

Néhai Pintér Attila országos tisztifőorvosnak köszönhető, a tanulók fizikai/funkcionális állapotára utaló) a testnevelők által mért adatokat az egészségügy 2001-2004 között országos szinten fogadta így az oktatás területéről átadott (fizikai állapotra utaló kritérium- orientált adatok és az iskola-egészségügyiek által felvett egészségügyi szűrővizsgálati eredmények együttes feldolgozásával sikerült 700000 tanuló egészségi és fizikai állapota közötti összefüggéseket feltárni, együttesen értelmezni.

(Az adatsorok együttes feldolgozása a KSH-nak csak egy újabb adatsort jelentett, ezért feldolgozása külön anyagi forrást nem igényelt.)

Kedves Projektvezetők az én értelmezésem szerint Balog Zoltán miniszter úr és Lázár János államtitkár úr megbízatása arról is szól „megvizsgálva a nemzetközi és hazai jó gyakorlatokat……”. Ezt Önök nem tették meg!

Tisztelt Balogh Gábor az Ön által megbízott programkésztők és szakértők bizonyára jó mélyen a homokba dugták és tarják a fejüket, amikor nem vették/veszik figyelembe, hogy – 2001-2004 között az oktatás területén másfélmillió az egészségügy területén a KSH által feldolgozott 700000 megbízható mérési eredménnyel bizonyíthatóan – az Önök által ma még kutatási szinten sem létező a mai kormány célkitűzéseinek megfelelő Nemzeti Cselevési Mozgásprogram, szakmai vezetésemmel a gyakorlati életben már országos szinten bebizonyította létjogosultságát

Itt szeretném felhívni a MDSZ figyelmét, hogy ne keressék, az ehhez hasonló nemzetközi jó gyakorlatot, mert nincs ilyen, az általunk gondozott számszerű hiteles adatokkal bizonyítható program egyedül álló – magyar szellemi termék – az egész Földön.

A Miniszterelnök Úr is többször őszintén és határozottan kijelentette, hogy azoknak, a kormány célkitűzéseinek megfelelő, mindenki számára átlátható, megvalósításában és hatásban számszerű hiteles adatokkal bizonyítható projekteknek a megvalósítását kell szorgalmazni, amelyek valós hiteles adatokra épülnek és a gyakorlati életben már bebizonyították létjogosultságukat. Önökre ez sem vonatkozik?

A közel múltban szerencsém volt, mert személyesen hallgathattam meg Mike Willett MOB-ban tartott előadását. Az Indiana Egyetem dékán-helyettese a Presindental Youth Fitness Program egyik szakmai vezetőjétől megtudtam, hogy az Egyesült Állomokban a mindenkori amerikai elnök felügyelete alatt 60 éve működik a legnagyobb iskolai szinten szerveződő, gyermekeket elérő, őket az egészséges életre, sportolásra nevelő kezdeményezés.

Nagyon jó, ha „szakértőink” tanulni mennek az Egyesült Államokba, illetve világviszonylatban, is ismert szakértőket hívnak ide a hazai problémák megoldásához, de tisztelettel kérem őket, vegyék észre, hogy (talán a mérete miatt) a mi kormányunk célkitűzéseinek megvalósításához szükséges konkrét feladatok elvégzése területen több mint 20 évvel le vannak maradva.

Merjék végre elismerni, hogy „meztelen a király” eddig végzett munkájukkal inkább csak elsöpörték a csupán a nemzet érdekét és a szakma védelmét szem előtt tartó már konkrétan megvalósított törekvéseinket.

Mindezidáig békésen vártuk, hogy szakmai segítségünkkel az MDSZ a Kormány által kiemelt projektük egyik alapprogramként fiatlajaink egészségi és fizikai állapotának tudatos javatása érdekében  minnél előbb elindítja és a továbbiakban velünk együtt gondozza általunk több mint 20 év során kifejleszett (külön anyagi forrás nélkül ma is azonnal megvalósítható) iskolai testnevelésre és sportra épülő Nemzeti Cselekvési Mozgásprogramot.

Szeptember 27-én megtartott Fórumon: a testnevelés és sport műveltségterületet (és az iskolai testmozgást) érintő fejlesztési elképzelések széles körű szakmai egyeztetéséhez keretet kívánt biztosítani a Magyar Diáksport Szövetség.

Ott tájékoztattak bennünket, hogy a TÁMOP-3.1.13-12-2013-0001 kódjelű „A testnevelés új stratégiájának és fizikai állapot mérési rendszerének kialakítása és az önkéntes részvétel ösztönzése a komplex iskolai testmozgásprogramok szervezésében” című kiemelt projekt szakmai egyeztetése céljából életre hívta a Testnevelés Stratégiai Fejlesztési Fórumot,

E napon egyértelművé vált számomra, hogy a korábban nekünk szóban tett ígéreteiket önös érdekek miatt azért nem tartják be, azért zárkóznak el tőlünk az EMMI álatal előírt törvényeket is megszegve, mert idegenek segítségével akarnak új még járatlan utat járni. A szakma és az ország nevében kérjük ne tegyék ezt!

1.2. Nyílt levél Balogh Gábornak, a Magyar Diák Sportszövetség elnökének!

Mottó: „a hatalmuk el tudja tüntetni az igazságot, de ettől az igazság még nem múlik el.”

Tisztelt Elnök Úr!

Tudatában van-e annak, hogy a Magyar Diáksport Szövetség szakmai vezetői félrevezetik az ország vezetőit és szakmai zűrzavart okozhatnak – tudatlanság, vagy önös érdekek miatt – HVG-nek tett legutóbbi (2013. december 21.) nyilatkozatukkal, mely szerint azt állítják, hogy: „jelenleg Magyarországon nincs egészségorientált fittségi teszt, és olyan szervezet sem, amely ilyen teszt magyarországi bevezetésével foglalkozna”.

Írásban is bizonyítható, hogy Magyarországon az oktatási tárca 1997-ben indította el és 2012 szeptemberéig gondozta „bár nem a nemzeti értékének megfelelően”, a tanulók fizikai edzettségi szintjének megbízható, objektív mérésére alkalmas egészségorientált fittségi tesztrendszer kiválasztását, országos szintű bevezetését, a mérések egységes szemléletben történő elvégzéséhez szükséges módszertani anyagok elkészítését.

Előzmények

  1. 1993. évi LXXIX. Közoktatási törvény 41. §-ának 5. bekezdése, (általink kezdeményezett) módosítása után melynek értelmében: „A nevelési oktatási intézményeknek gondoskodnia kell ..,az általános iskolában, középiskolában és szakiskolában évente két alkalommal a tanulók fizikai állapotának méréséről” az MKM 1997-ben elindította az országosan egységesítésre kerülő egészségorientált fizikai fittséget (edzettséget) mérő módszer kiválasztását.
  2. A törvény értelmében 2012/13-as tanévig közel 20 éven át, valamennyi oktatási intézményben évente két alkalommal – a helyi tantervben beépített mérési módszerrel– kellett a tanulók fizikai állapotát megmérni!

Miért az évi két mérés?

A testnevelés korszerűsítése, egészségmegőrző/egészségfejlesztő hatásának tudatos javítása a tanulók fizikai állapotának egyére szabott fejlesztése, a megnövekedett tanórai testnevelés hatására bekövetkezett önmagához viszonyított fejlődés objektív egységes szemléletben történő értékelésének alapvető feltétele az évente két alkalommal történő országosan egysége módszerrel történő mérés.

Megjegyzés: a NAT és a Kerettanterv készítők (akik az Önök projektjének kidolgozásában aktívan vesznek részt) részéről óriási visszalépés tettek a „Testnevelés és sport” műveltségterületet érintően szakmódszertani fejlesztése, és az országosan egységes fizikai állapot mérési-értékelési rendszer kialakítása területén), hogy (a készítés fázisában valamennyi jogalkotóhoz megküldött javaslataink ellenére sikerült elérniük) 2012 őszétől már csak évente egy alkalommal kell a mérést elvégezni.

Az oktatási tárca 1997-től több mint 20 millió forintot fizetett ki az adófizető polgárok pénzéből – a mérési módszerek gyakorlati életben való megmérettetéséhez, és az egységes adatfeldolgozáshoz szükséges módszertani szakanyagok (4 db mérési és értékelés útmutató, 2 db CD) elkészítésére az ország valamennyi közoktatási intézményéhez való megküldésére, a központi adatfeldolgozásra 2001-ben visszaérkezett mérési eredmények feldolgozására. Több mint tíz év telt el azóta, hogy a méréseket elvégző pedagógusok már kiválasztották és ma is alkalmazzák a köznevelési törvény 80.§ (1) bekezdése értelmében a törvényi kötelezettségnek eleget téve a hazánkban e célra kifejlesztett (terheléses műszeres laboratóriumi vizsgálatokkal alátámasztott) Hungarofit egészségorientált fizikai fittséget mérő motorikus próbarendszert.

Hogyan bizonyítható, hogy a Hungarofit motorikus próbarendszer egészségorientált?

Az iskolaorvosok és a pedagógusok szoros együttműködésének és néhai Dr. Pintér Attila országos tisztifőorvosnak köszönhető, hogy 2001-2004 között, az oktatás területéről (a tanulók fizikai/funkcionális állapotára utaló egészségorientált hiteles mérési eredményt korosztályonkénti és nemenkénti bontásban) a méréseket elvégző pedagógusok átadták az iskolájuk orvosának, vagy védőnőjének, akik átvezették a Jelentés az iskola-egészségügyi munkáról” adatlapon található E/1″-es táblára.

A két adatsor (az iskola-egészségügyiek által felvett egészségügyi szűrővizsgálatok eredménye, és a tanulók fizikai/funkcionális állapotára utaló mérési eredmények) együttes feldolgozásával sikerült több 700000 tanuló egészségi és fizikai állapota közötti összefüggések feltárásával, együttesen értelmezésével konkrét javaslatokat tenni az iskolai testnevelés és sport egészségfejlesztő/egészségmegőrző hatásának tudatos javításához, a mérések tudatos elvégzéshez és a mért eredmények egységes szemléletben történő értelmezéséhez.

TUDATOS PRÍMÉR PREVENCIÓ! (Megjegyzés: az adatsorok együttes feldolgozása a KSH-nak csak egy újabb adatsort jelentett, ezért feldolgozása külön anyagi forrást nem igényelt.)

Mennyi konkrét bizonyítékot kell még Önnek (a Magyar Diáksport Szövetségnek) felsorakoztatni ahhoz, hogy végre belássa, nem jó úton halad/haladtak. A NFÜ pályázatán elnyert 2,2 milliárd forintjukból mindezidáig jórészt csak olyan tudományosan megalapozatlan kutatásokat, és általánosságokat tartalmazó program tervezetek elkészítését finanszíroztak, amelyek sem rövid sem hosszú távon nem alkalmasak Kormányunk célkitűzéseinek eléréséhez.

A szakma és a jövendő nemzedékek egészségéért aggódó valamennyi Polgártársam nevében tisztelttel kérem, bírálja felül szakértői eddigi tevékenységét és ne féljenek az igazság útjára lépni.

Tisztelettel: dr. F. Mérey Ildikó c. egyetemi docens, a Hungarofit program szakmai fejlesztője és vezetője

E-mail: feherne.ildiko@kgk.uni-obuda.hu

—————————————————————————————————-

Nyílt levél Balogh Gábor MDSZ, elnöknek!

A kormány stratégiai ágazatként kiemel szerepet ad fiataljaink fizikai állapotának tudatos fejlesztésének. A mindennapos testnevelés bevezetésével le is tette az alapot ahhoz, hogy az iskolai testnevelés és sport egészségfejlesztő/egészségmegőrző hatásának tudatos javításával, megállítsuk/visszafordítsuk fiataljaink fizikai/egészségi állapotának több mint 30 éve nyomon-követhető romló tendenciáját.

Tanulóink fizikai állapotának tudatos fejlesztését, a megnövekedett testnevelési órák hatására bekövetkezett változását számszerű hiteles adatokkal bizonyítva csak az iskolai testnevelésre és sportra épített Nemzeti Cselekvési Mozgásprogram keretén belül lehet és kell megoldani.

A nemzetet és a kormányt is óriási erkölcsi és anyagi vesztesség érte/éri, hogy a Magyar Diáksport Szövetség „szakértői” egy a gyakorlati életben már jól működő Nemzeti Cselekvési Program elindítását Önös érdekek miatt késleltetik, szakmai tapasztalat nélkül újat terveznek.

A programot az oktatási és az egészségügyi tárca erkölcsi támogatásával, az iskolaorvosokkal szorosan együttműködve több mint 20 év alatt fejlesztettük ki.

Írásos bizonyítékkal alátámasztható és nagyszámú (2 millió) hiteles mérési eredménnyel bizonyítható, hogy szakmai vezetésemmel ez a program már bebizonyította létjogosultságát, mert országos szinten – külön anyagi forrás nélkül – jól működött.

1995-ben az oktatás területén megteremtettük a jogi hátteret a tanulók fizikai állapotának évente két alkalommal történő méréséhez.

1993. évi LXXIX. Közoktatási törvény 41. §-ának 5. bekezdése, melynek értelmében: „A nevelési oktatási intézményeknek gondoskodnia kell ..,az általános iskolában, középiskolában és szakiskolában évente két alkalommal a tanulók fizikai állapotának méréséről”.

A törvény értelmében 2012/13-as tanévig közel 20 éven át, valamennyi oktatási intézményben évente két alkalommal – a helyi tantervben beépített mérési módszerrel– kellett a tanulók fizikai állapotát megmérni!

A NAT és a Kerettanterv készítők (akik a projekt kidolgozásában is érdekeltek) részéről óriási visszalépés, hogy (a készítés fázisában valamennyi jogalkotóhoz megküldött javaslataink ellenére) 2012 őszétől már csak egyszer kell mérni!

A testnevelés korszerűsítése, egészségmegőrző/egészségfejlesztő hatásának tudatos javítása a tanulók fizikai állapotának egyére szabott fejlesztése, a megnövekedett tanórai testnevelés hatására bekövetkezett önmagához viszonyított fejlődés objektív egységes szemléletben történő értékelésének alapvető feltétele az évente két alkalommal történő országosan egysége módszerrel történő mérés.

1996-tól aktívan részt veszünk/vettünk az országosan egysége mérési módszer kiválasztásnak folyamatában, próbamérésekhez szükséges szakanyagok elkészítésében.

Írásos bizonyítékokkal nyomon-követhető, hogy az oktatási tárca 1997-től több mint tíz évig koordinálta – és több mint 20 millió forintot fizetett ki az adófizető polgárok pénzéből –a mérési módszerek gyakorlati életben való megmérettetéséhez, és az egységes adatfeldolgozáshoz szükséges módszertani szakanyagok (4 db mérési és értékelés útmutató, 2 db CD) elkészítésére az ország valamennyi közoktatási intézményéhez való megküldésére, a központi adatfeldolgozásra 2001-ben visszaérkezett mérési eredmények feldolgozására.

Néhai Pintér Attila országos tisztifőorvosnak köszönhető, a tanulók fizikai/funkcionális állapotára utaló) a testnevelők által mért adatokat az egészségügy 2001-2004 között országos szinten fogadta így az oktatás területéről átadott (fizikai állapotra utaló kritérium- orientált adatok és az iskola-egészségügyiek által felvett egészségügyi szűrővizsgálati eredmények együttes feldolgozásával sikerült 700000 tanuló egészségi és fizikai állapota közötti összefüggéseket feltárni, együttesen értelmezni.

(Az adatsorok együttes feldolgozása a KSH-nak csak egy újabb adatsort jelentett, ezért feldolgozása külön anyagi forrást nem igényelt.)

Kedves Projektvezetők az én értelmezésem szerint Balog Zoltán miniszter úr és Lázár János államtitkár úr megbízatása arról is szól „megvizsgálva a nemzetközi és hazai jó gyakorlatokat……”. Ezt Önök nem tették meg!

Tisztelt Balogh Gábor az Ön által megbízott programkésztők és szakértők bizonyára jó mélyen a homokba dugták és tarják a fejüket, amikor nem vették/veszik figyelembe, hogy – 2001-2004 között az oktatás területén másfélmillió az egészségügy területén a KSH által feldolgozott 700000 megbízható mérési eredménnyel bizonyíthatóan – az Önök által ma még kutatási szinten sem létező a mai kormány célkitűzéseinek megfelelő Nemzeti Cselevési Mozgásprogram, szakmai vezetésemmel a gyakorlati életben már országos szinten bebizonyította létjogosultságát

Itt szeretném felhívni a MDSZ figyelmét, hogy ne keressék, az ehhez hasonló nemzetközi jó gyakorlatot, mert nincs ilyen, az általunk gondozott számszerű hiteles adatokkal bizonyítható program egyedül álló – magyar szellemi termék – az egész Földön.

A Miniszterelnök Úr is többször őszintén és határozottan kijelentette, hogy azoknak, a kormány célkitűzéseinek megfelelő, mindenki számára átlátható, megvalósításában és hatásban számszerű hiteles adatokkal bizonyítható projekteknek a megvalósítását kell szorgalmazni, amelyek valós hiteles adatokra épülnek és a gyakorlati életben már bebizonyították létjogosultságukat. Önökre ez sem vonatkozik?

A közel múltban szerencsém volt, mert személyesen hallgathattam meg Mike Willett MOB-ban tartott előadását. Az Indiana Egyetem dékán-helyettese a Presindental Youth Fitness Program egyik szakmai vezetőjétől megtudtam, hogy az Egyesült Állomokban a mindenkori amerikai elnök felügyelete alatt 60 éve működik a legnagyobb iskolai szinten szerveződő, gyermekeket elérő, őket az egészséges életre, sportolásra nevelő kezdeményezés.

Nagyon jó, ha „szakértőink” tanulni mennek az Egyesült Államokba, illetve világviszonylatban, is ismert szakértőket hívnak ide a hazai problémák megoldásához, de tisztelettel kérem őket, vegyék észre, hogy (talán a mérete miatt) a mi kormányunk célkitűzéseinek megvalósításához szükséges konkrét feladatok elvégzése területen több mint 20 évvel le vannak maradva.

Merjék végre elismerni, hogy „meztelen a király” eddig végzett munkájukkal inkább csak elsöpörték a csupán a nemzet érdekét és a szakma védelmét szem előtt tartó már konkrétan megvalósított törekvéseinket.

Mindezidáig békésen vártuk, hogy szakmai segítségünkkel az MDSZ a Kormány által kiemelt projektük egyik alapprogramként fiatlajaink egészségi és fizikai állapotának tudatos javatása érdekében  minnél előbb elindítja és a továbbiakban velünk együtt gondozza általunk több mint 20 év során kifejleszett (külön anyagi forrás nélkül ma is azonnal megvalósítható) iskolai testnevelésre és sportra épülő Nemzeti Cselekvési Mozgásprogramot.

Szeptember 27-én megtartott Fórumon: a testnevelés és sport műveltségterületet (és az iskolai testmozgást) érintő fejlesztési elképzelések széles körű szakmai egyeztetéséhez keretet kívánt biztosítani a Magyar Diáksport Szövetség.

Ott tájékoztattak bennünket, hogy a TÁMOP-3.1.13-12-2013-0001 kódjelű „A testnevelés új stratégiájának és fizikai állapot mérési rendszerének kialakítása és az önkéntes részvétel ösztönzése a komplex iskolai testmozgásprogramok szervezésében” című kiemelt projekt szakmai egyeztetése céljából életre hívta a Testnevelés Stratégiai Fejlesztési Fórumot,

E napon egyértelművé vált számomra, hogy a korábban nekünk szóban tett ígéreteiket önös érdekek miatt azért nem tartják be, azért zárkóznak el tőlünk az EMMI álatal előírt törvényeket is megszegve, mert idegenek segítségével akarnak új még járatlan utat járni. A szakma és az ország nevében kérjük ne tegyék ezt!

Üdvözlettel:
dr. F. Mérey Ildikó c. egyetemi docens, a program kifejlesztője, szakmai veztője