MOB-nak megküldött levelek

Fábián László,
MOB sportigazgató részére

Budapest
1124 Csörsz u. 49-51.

Tárgy: A UP-SI 26-1/2013/110. Szakmai állásfoglalásával kapcsolatos észrevételem. 

Tisztelt Igazgató Úr!

Köszönöm, hogy áttanulmányozták az általam korábban megküldött szakanyagokat.

Köszönöm, hogy egyetértenek és támogatják azon kérésemet, hogy a tanulók fizikai állapotfelmérése tanévenként kétszer, ősszel és tavasszal is megtörténjen, a korábbi közoktatási szabályozásnak megfelelően.

Köszönöm, hogy azzal is egyetértenek, hogy szükség lenne (nélkülözhetetlen) a testi nevelés területén is egy egységes, standardizált fizikai fittséget/edzettséget mérési eljárásra, ami részben igazodna a már évek óta eredményesen alkalmazott alapképességeket diagnosztizáló kompetenciamérésekhez.

Azzal azonban nem értek egyet, hogy a Magyar Olimpiai Bizottság miért nem jogosult arra, hogy 4legmagasabb szakmai fórum nevében,

(elsősorban a nemzet és a szakma eredményességének érdekét szem előtt tartva)

miért nem tehet javaslatot,

– a valós tényekkel alátámasztott szakmai érvek alapján –

az EMMI Közoktatási Államtitkárságának, hogy a korábbi oktatási tárca által elrendelt „próbamérések”

(a mérési módszerek elméleti és gyakorlati síkon történő megmérettetéséhez megküldött szakanyagokra az oktatási tárca már 20 millió forintot fizetett ki az adófizetők pénzéből)

számszerű, hiteles adatotokkal bizonyítható végeredménye alapján a Hungarofit mérési módszer országosan egységes bevezetését javasolja. (1. sz. melléklet)

A tanulók fizikai állapotának mérése nem cél, hanem eszköz az iskolai testnevelésre és sportra épített Nemzeti Stratégiai Program hatékony megvalósításához. (2. sz. melléklet: az azonnal elindítható külön anyagi forrás nem igénylő általunk szakmailag gondozott Nemzeti Stratégiai Mozgásprogram tárcák közötti kapcsolódási pontjai.)

Ez a program külön anyagi forrás nélkül 2001-2004-ig számszerű hiteles adatokkal bizonyíthatóan – szakmai vezetésemmel – az oktatás és az egészségügy területén is jól működött. (3. sz. melléklet: az ezért kapott szakmai kitüntetéseim)

A tanulók fizikai edzettségi állapot szintjének mérésére olyan megbízható mérési módszert, objektív értékelési és minősítési rendszert kell országos szinten egységesíteni, amely már a gyakorlati életben is (közel 2 millió hiteles mérési eredménnyel) bebizonyította létjogosultságát, megbízhatóan méri egészség/terhelhetőség vizsgálatához szükséges elsőrendű faktorokat!

Tisztelettel kérem, hogy amennyiben jónak látja, tegye meg az EMMI Közoktatási Államtitkárságának a Hungarofit módszer országos egységesítéshez javaslatát a feni érvek figyelembevételével.

További eredményes munkájához sok sikert kívánok!

Sporttársi üdvözlettel: Dr. F. Mérey Ildikó, a program kifejlesztője és gondozója

Budapest, 2013. április 8.

 1. 1.      sz. melléklet: A tanulók fizikai állapotának országosan egységes méréséhez szükséges „NEMZETI MÉRÉSI MÓDSZER” kiválasztását támogató szakértői javaslatok, vélemények időrendi sorrendben.

Az alább felsorolt szakmai társadalmi és civil szervezetek írásban adott szakértői véleményükben – az OM által felállított „független” Testnevelési és Sport Bizottsága által összeállított próbarendszer (Eurófit) és a HUNGAROFIT fizikai fittséget mérő módszer közül – egyértelműen a Hungarofit módszer országos szintű egységesítését javasolják.

–  Országos Sportegészségügyi Intézet (Szakmai konzílium: 1996)

–  Magyar Testnevelési Egyetem (1998)

–  Országos Testnevelési és Sporthivatal (1998)

–  Országos Sportegészségügyi Intézet Sportegészségügyi Szakmai Kollégiuma (2000)

–  Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat Budapest Fővárosi Intézete (2001)

–  Fodor József Iskolaegészségügyi Társasság, Pápai Páriz Egészségnevelési Országos Egyesület (2001)

–  Gyógytestnevelés a Gyermekekért Országos Egyesület (2001)

–  Magyar Biológiai Társaság Mozgás és Viselkedésbiológia Szakosztálya (2001)

–  Magyar Olimpiai Bizottság (2001)

–  MOBILITAS Nemzeti Sportmódszertani és Kutató Intézet (2001)

–  OKI Gyermek és Ifjúsághigiénés Osztály (2001)

–  Országos Sportegészségügyi Intézet (2001)

–  Semmelweis Egyetem, Budapest Testnevelési és Sporttudományi Kar (2001)

–  Országos Alkohológiai Intézet (2002)

Összesített szakértői vélemények

–        Dr. Varga Péter Pál: Nemzeti Gerincgyógyászati Társaság (2008)

–        †Dr. Frenkl Róbert: Magyar Sporttudományi Társaság (2008)

–        Magyar Edzők Társasága (2012)

–        Magyar Sporttudományi Társaság (2012)

Röviden összefoglalva

 1. Az oktatási tárca által (utolsó: 2001 és 2002-ben) elrendelt „próbamérések” során közoktatás területén, országos szinten fiataljaink a tanulók fizikai állapotának mérésére:

–        a Testnevelési és Sport Bizottsága által összeállított próbarendszert (Eurófit) az intézmények mintegy 1-2 %-a alkalmazta,

–        a Hungarofit, vagy a Mini Hungarofit motorikus próbarendszert az intézmények 85- 90 %-a választotta.

 1. 2.      Hungarofit motorikus próbarendszerrel – a hazai és nemzetközi szakirodalom szerint is – megbízhatóan és objektíven mérhető, értékelhető és minősíthető a fittség vizsgálatához (az edzettségi szint megállapításához) szükséges valamennyi elsőrendű faktor.
 1. 3.      1998 óta a Hungarofit és a Mini Hungarofit fizikai fittség mérésére kifejlesztett mérési módszer egyre népszerűbb nem csak a fiatalok, hanem a lakosság körében is, mert a
 1. 4.      A Hungarofit tesztrendszer egyszerű „gyermekbarát”, mert a próbarendszert alkotó motorikus próbák természetes mozgásra (futás, ugrás, dobás) épülnek.
 1. 5.      A Hungarofit tesztrendszert alkotó motorikus próbáknak egészségkárosító hatása nincs, a próbák helyes technikai elvégzése különösebb előképzettséget nem igényel, ezért mindkét nem valamennyi korosztálya számára alkalmas.  
 1. 6.      A Hungarofit és a Mini Hungarofit motorikus próbarendszerekhez: mérési útmutató, megbízható objektív korosztályonkénti és nemenkénti pontértékelési rendszer, és a fizikai fittségi szint azonnali minősítésére alkalmas minősítési rendszer tartozik.
 1. 7.      A mérési módszer a gyakorlati életben könnyen és gyorsan (minimális időráfordítással) elsajátítható, ezért bárki akár önállóan is alkalmazhatja.
 1. 8.      A próbarendszer elvégzése különösebb eszközt nem igényel, ezért anyagi vonzata nincs!
 1. Az OM által 2001-ben elrendelt próbamérések óta, a mérési eredményeket visszaküldő testnevelő tanároknak köszönhetően – a világon egyedülállóan – több mint másfélmillió mérési eredmény ad egyéni és társadalmi szintű összehasonlításra módot.
 1. A próbarendszert alkotó motorikus próbákban elért teljesítmény viszonyításához nemzetközi viszonylatban is számtalan összehasonlító adat található.

Iskolai testnevelésre és sportra épített Nemzeti Stratégiai Mozgásprogram

TÁRCÁK KÖZÖTTI KAPCSOLÓSÁSI PONTOK

A program gondozója a EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA

A programban közvetlenül résztvevő tárcák: oktatásért felelős államtitkárság, egészségügyért felelős államtitkárság, sportért felelős államtitkárság.

Sportért felelős államtitkárság

A sportolni vágyó tehetséges, kiváló testi, biológiai, fiziológiai adottságú, fizikailag sportág speciálisan is jól terhelhető fiatalok mielőbbi feltérképezése (kiválasztása), versenysport felé irányítása, azzal a céllal, hogy mielőbb szakszerű irányítással elkezdhessék, az élsportolói pályára való felkészülést.

ô

Oktatásért felelős államtitkárság

1. Mérés (őszi időszakban)

Egységes minőségellenőrzés

– Az egészség/terhelhetőség szempontjából leglényegesebb kondicionális képességek mérésére alkalmazott motorikus próbákban elért teljesítmény tanár-diák mérése, pontértékelése.

– A tanuló általános fizikai teherbíró-képességének minősítése, a Hungarofit minősítő kategóriák értelmezése.

– Az egészség/terhelhetőség szempontjából leglényegesebb kondicionális képességek területén mutatkozó esetleges hiányosságok feltárása.

Felzárkóztatás ®Szinten-tartás: egyénre szabott képesség szerinti differenciált terheléssel.

Szinten tartó program: közepes, jó, kiváló és extra Hungarofit minősítés esetén

Fejlesztő program: igen gyenge, gyenge és kifogásolható Hungarofit minősítés esetén

Egységes minőségbiztosítás

– A gyenge fizikuma miatt kiszűrt egészségileg hátrányos helyzetű fiatalok felzárkóztatása.

2. Mérés (tavaszi időszakban)

Egységes minőségellenőrzés

Mérés«Visszacsatolás

– Az egészség/terhelhetőség szempontjából leglényegesebb kondicionális képességek mérésére alkalmazott motorikus próbákban elért teljesítmény mérése, pontértékelése.

– A tanuló általános fizikai teherbíró-képességének minősítése.

– A program hatására bekövetkezett változások irányának és mértékének nyomon-követése.

Egészségügyért felelős államtitkárság

Minden tanévben az oktatás területéről – Hungarofit minősítő kategóriák szerint korosztályonkénti és nemenkénti bontásban – Intézményi Összesített Adatlapon legkésőbb május 31.-ig, át kell adni az iskola/háziorvosnak, vagy a védőnőnek a tanulók funkcionális állapotára utaló adatokat, aki/akik átvezeti az Iskolaegészség-ügyi jelentőlapon található (e célra visszatett) táblázatba.

Megjegyzés: a program 2001-2004-ig országos szinten – az oktatási tárca által elrendelt próbamérések során – már bebizonyította létjogosultságát az oktatás területéről átadott 700000 hiteles adat együttes feldolgozásával – külön anyagi forrás nélkül – együtt értelmezhettük a tanulók funkcionális és edzettségi állapotára utaló adatokat.

 1. 3.      sz. melléklet: Szakmai tevékenységért kapott kitüntetések, elismerések 

–        Főigazgatói Dicséret (1981, 1989 és 2000 Kandó Kálmán Műszaki Főiskola)

–         KKMF publikációs nívódíj (1994)

–        Az egyetemi –főiskolai sportban végzett kiemelkedő tevékenységért járó elismerés (OTSH 1995)

–        ÉLETMŰDÍJ Magyar Egyetemi – Főiskolai Sportszövetség (2006) ÉLETMŰDÍJ

„Az ifjúság testnevelésének és egészséges életmódjának kialakításáért végzett több évtizedes kiemelkedő munkásságáért”.

–  Magyar Köztársasági Ezüst Érdemkereszt (Józan Élet, Egészség- és Családvédő Országos

Szövetségben alelnökeként: „Az egészségvédelem és a testkultura fejlesztése területén

végzett  eredményes munkáért 2007.)

–  Huzella Tivadar Díj:”kiemelkedő humánbiológiai és az orvostudomány területeinek több

évtizedes magas szintű műveléséért, kiváló szervező tevékenységéért és széleskörű oktató,

ismeretterjesztő munkájáért.”   (2010, METESZ)

– „Főváros Sportjáért” Aranygyűrű Kitüntetés (2010): „a lakosság egészség és testkulturális

ismereteinek bővítése, az iskolai testnevelés és sport korszerűsítése, amatőr szintű

sportversenyek szervezése és lebonyolítása területén végzett kiemelkedő munkájáért”.

–  MATOLAY ÉLETMŰDÍJ (2013): „Az iskolai testnevelés és diáksport fejlesztése, valamint az

Olimpiai Eszme terjesztése érdekében kifejtett kimagasló tevékenységéért.”

Magyar Olimpiai Bizottság

Dr. Bartha Csaba, szakmai főmunkatárs

Tárgy: szakmai véleménykérés

Tisztelt Bartha Csaba!

A kormány 2012/13-tól a heti tanórai testnevelési órák számát megnövelte, de tanulók fizikai állapotának tervszerű, tudatos, harmonikus fejlesztését célzó Nemzeti Cselekvési Mozgásprogram elindítása elmarad, mert az oktatási tárca „Szakértői” és Jogalkotói az ezzel járó feladatok országosan egységes elvégzését nem szabályozták! (3. sz. melléklet.)

Tisztelettel kérem a Magyar Olimpiai Bizottság vezetőit, (ha egyet értenek, velünk) szakmai véleményükkel erősítsék meg azon törekvéseinket, hogy az oktatási tárca megteremtse a jogi feltételeket ahhoz, hogy (külön anyagi forrás nélkül is) még a 2012/13-as tanévben indítsa el, fiataljaink fizikai/edzettségi állapotának tudatos fejlesztését célzó mozgásprogramot.

A program a tanulók fizikai állapotának évi két alkalommal (őszi és tavaszi időszak) történő országosan egységes mérésére épül. Javaslatainkat, észrevételeinket a gyakorlati életben országos szinten kipróbált és jól működő általunk gondozott mozgásprogramok, és a hazai és nemzetközi szinten ismert és elismert szakértői véleménye alapján tesszük meg. Észrevételeinket sárgával jelezzük. (1-2. sz. melléklet)

26. A tanulók fizikai állapotának és edzettségének vizsgálata

81. § (1) Az iskola a pedagógiai programjában meghatározott mérési időszakban és mérési módszer alkalmazásával tanévenként, valamennyi évfolyamára kiterjedően, a nappali oktatás munkarendje szerint felkészülő tanulók részvételével megszervezi a tanulók fizikai állapotának és edzettségének mérését, vizsgálatát. A mérés, vizsgálat lefolytatható egyszeri alkalommal és megszervezhető legfeljebb két hónapig terjedő időszakra is. A tanulók fizikai állapotának és edzettségének mérését, vizsgálatát az iskola testnevelés tantárgyat tanító pedagógusa végzi.

(2) Az (1) bekezdés szerint lefolytatott mérés, vizsgálat eredményeit a vizsgálatot végző pedagógus a mérésben érintett tanulónként, osztályonként és évfolyamonként rögzíti, az eredményeket a testnevelés tantárgyat tanító pedagógusokkal közösen elemzi és meghatározza a tanuló fizikai fejlődése szempontjából szükséges intézkedéseket.

3/2012. (VI. 8.) EMMI rendelet a 2012/2013. tanév rendjéről1

7. Országos mérés, értékelés, hatósági ellenőrzés elrendelése

9. § (6) A köznevelésről szóló törvény 80. § (1) bekezdése alapján a 2012/2013. tanévben országos mérés, értékelés keretében gondoskodni kell a tanulók fizikai állapotának és edzettségének vizsgálatáról. A vizsgálatot a nevelési-oktatási intézményeknek 2013. április 3. és május 28. között kell megszervezniük a korábbi években rendelkezésükre bocsátott, a fittség vizsgálatára alkalmas módszertani anyagok alapján.

KIEGÉSZÍTŐ JAVASLATAINKAT NAGY BETŰKKEL ÍRTUK 

 26. A tanulók fizikai állapotának és edzettségének vizsgálata

81. § (1) Az iskola a pedagógiai programjában meghatározott mérési időszakban és mérési módszer alkalmazásával tanévenként, valamennyi évfolyamára kiterjedően, a nappali oktatás munkarendje szerint felkészülő tanulók részvételével megszervezi a tanulók fizikai állapotának és edzettségének mérését, vizsgálatát. A mérés, vizsgálat lefolytatható KÉT ALKALOMMAL (ŐSZI- ÉS TAVASZI IDŐSZAKBAN) és megszervezhető legfeljebb MÁSFÉL hónapig terjedő időszakra is. A tanulók fizikai állapotának és edzettségének mérését, vizsgálatát az iskola testnevelés tantárgyat tanító pedagógusa végzi.

(2) Az (1) bekezdés szerint lefolytatott mérés, vizsgálat eredményeit a vizsgálatot végző pedagógus a mérésben érintett tanulónként, osztályonként és évfolyamonként rögzíti, az eredményeket ELKÜLDI AZ ORSZÁGOS ADATFELDOLGOZÁSRA, VALAMINT  a testnevelés tantárgyat tanító pedagógusokkal ÉS AZ ISKOLAORVOSSAL közösen elemzi és meghatározza a tanuló fizikai ÁLLAPOTÁNAK TUDATOS FEJLESZTÉSÉHEZ /fejlődésÉHEZ szükséges intézkedéseket.

3/2012. (VI. 8.) EMMI rendelet a 2012/2013. tanév rendjéről1

7. Országos mérés, értékelés, hatósági ellenőrzés elrendelése

9. § (6) A köznevelésről szóló törvény 80. § (1) bekezdése alapján a 2012/2013. tanévben országos mérés, értékelés keretében ÉVI KÉT ALKALOMMAL gondoskodni kell a tanulók fizikai állapotának és edzettségének vizsgálatáról. A vizsgálatot a nevelési-oktatási intézményeknek 2012. SZEPTEMBER 15 – 2012. OKTÓBER 31. között kell megszervezniük a korábbi években rendelkezésükre bocsátott HUNGAROFIT, VAGY MINI HUNGAROFIT fittség vizsgálatára alkalmas módszertani szakanyag alapján.

Várom mielőbbi kedvező válaszukat.

Tisztelettel: dr. F. Mérey Ildikó

Budapest, 2012. október 1.

Mellékletek

 1. sz. melléklet: Jogi háttér
 2. sz. melléklet: Előzmények
 3. 3.      sz. melléklet: Kérésem indokolására felhozom.  

1. sz. melléklet: jogi háttér

NEMZETI KÖZNEVELÉSI TÖRVÉNY

A Köznevelési törvény célja és alapelvei

(3) A nevelési-oktatási intézmények pedagógiai kultúráját az egyéni bánásmódra való törekvés, a gyermek, a tanuló elfogadása, a bizalom, a szeretet, az empátia, az életkornak megfelelő követelmények támasztása, a feladatok elvégzésének ellenőrzése és a gyermek, tanuló fejlődését biztosító objektív értékelés jellemzi.

A Köznevelési törvény célja és alapelvei egyértelműen jelzik:

–az iskolai testnevelésben a tanulók fizikai/edzettségi állapotát (az terhelhetőség/egészség szempontjából leglényegesebb kondicionális képességeket, még csoportos foglalkozások keretén belül is) a pillanatnyi edzettségi állapotának megfelelő egyénre szabott képesség szerinti differenciált terheléssel kell megoldani,

–a tanulók fizikaim állapotának fejlődése/fejlesztése, akkor lesz fejlődésösztönző, ha gyermek fejlődését önmagához viszonyítva objektíve értékeljük.

A tanulók fizikai/edzettségi  állapotának évi két alkalommal történő országosan egységes mérésével biztosítható …………az egyéni bánásmódra való törekvés,……….„az életkornak és  edzettségi állapotnakmegfelelő követelmények támasztása, a feladatok elvégzésének ellenőrzése és a gyermek, tanuló fejlődését biztosító objektív értékelés jellemzi”!

ô

 1. 1.      NAT (Sajnos, ezt javaslatunkat/észrevételünket sem vették figyelemben a NAT készítők!)

A testnevelés és sport műveltségterület kiemelt céljai:

— Mozgáskészség és az egészség/terhelhetőség szempontjából leglényegesebb kondi-cionális képességek tudatos fejlesztése, a fittségi/edzettségi szintmérése/minősítése, amely kiinduló pontja a pillanatnyi edzettségi állapotnak megfelelő egyénre szabott edzésterv elkészítésének, a tanulók fizikai állapotának rendszeres mérésével számszerűen kifejezhető módon, nyomon-követhető, az iskolai testnevelés és sport egészségmegőrző/egészségfejlesztő élettani hatásában bekövetkezett változások mértéke és iránya.

ô

 1. 2.      KERETTANTERV

A szakmai zűrzavar elkerülése, és a szakma védelme érdekében Kerettantervben konkrétan kerüljön be:

Minden tanévben évi két felméréssel gondoskodni kell a tanulók fizikai állapotának és edzettségének vizsgálatáról. A vizsgálatokat a nevelési-oktatási intézményeknek az őszi időszakban 2012. szeptember 20 – október 31, a tavaszi időszakban 2013. április 3. és május 28. között kell megszervezniük intézményi szakmai önállóságuk keretei között, a korábbi években rendelkezésükre bocsátott, a Hungarofit, vagy Mini Hungarofit fittség vizsgálatára alkalmas módszertani anyagok segítségével.

ô

 1. 3.      INTÉZMÉNYI TANTERV

A tanulók fizikai állapotának és edzettségének vizsgálatát az őszi időszakban 2012. szeptember 20 – október 31, a tavaszi április 15-május 30-ig terjedő időszakban.

2. sz. melléklet: előzmények

–        Közel húsz év telt el azóta, hogy az MKM – kezdeményezésünkre (Józan Élet Egészség- és Családvédő Országos Szövetség) került be 1993. évi LXXIX. Közoktatási törvény 41. §-ának 5. bekezdése, melynek értelmében: „A nevelési oktatási intézményeknek gondoskodnia kell ..,az általános iskolában, középiskolában és szakiskolában évente két alkalommal a tanulók fizikai állapotának méréséről”. 

–        A 2003-ban módosított törvényben a tanulók fizikai állapotának mérését (a Közoktatási Törvény 41. §-a 05. bekezdésének hatályos szövegét) a 48.§ b) 8. bekezdésébe helyezték át.

Az oktatási intézményekben MINDEZIDÁIG évente két alkalommal (őszi és tavaszi időszakban) kellett a méréseket elvégezni, a mérési módszert a helyi tantervben be kellet építeni! (Az oktatási intézmények kb. 80 %-a Hungarofit, vagy annak egyszerűsített változatát a Mini Hungarofit módszert építette be!)

Az országos mérési módszer kiválasztásának előzményei

A törvény meghozatala után az oktatási tárca 1997-ben hozzákezdett az országosan egységesítésre kerülő mérési módszer kiválasztásához. Az OM (illetve jogelőde az MKM) 1996-tól irányítja és finanszírozza az országosan egységes mérési módszer kiválasztását. (Az OM eddig közel 20 millió forintot fizetett ki, a módszer egységesítése érdekében rendezett országos szintű konferenciák megrendezésére, az eleméleti szakértők által javasolt mérési módszerek gyakorlati életben történő megmérettetésére 1997, 1998, 1999 és 2000-ben a próbamérések elvégzéséhez szükséges mérési és értékelési útmutatókhoz, a visszaérkezett adatok feldolgozására, a Hungarofit és a Mini Hungarofit módszerek adatfeldolgozásához, adatszolgáltatásához elkészítetett CD, stb.)

A mérési módszerek gyakorlati életben és elmélet síkon történő „megmérettetésnek” végeredménye közismert. A próbamérések során Hungarofit, illetve annak egyszerűsített változatával a Mini Hugarofit motorikus próbarendszerrel mérve a kollégák a központi adatfeldolgozásra közel kettőmillió mérési eredményt küldtek vissza. Az oktatási tárca is (írásban is) elismerte, hogy az iskolák több mint 80 %-a,  a hazánkban kifejlesztett Hungarofit  fizikai fittséget/edzettséget mérő és minősítő módszert (önként) alkalmazza.

A gyerekek szeretik és várják a méréseket egyre aktívabban vesznek benne részt, nem csak a saját, hanem a társaik teljesítménye is érdekli őket. A tanárok a Hungarofit mérési módszert megbízhatónak tartják, mert az egészség/terhelhetőség szempontjából leglényegesebb kondicionális képességek területén elért teljesítmény mérésével, edzettség/fittség vizsgálatához szükséges elsőrendű faktorokat méri. A tesztrendszert alkotó (természetes mozgásra épülő) „gyermekbarát”motorikus próbák egyszerűek, mindkét nem valamennyi korosztálya különösebb előképzettség nélkül is el tudja végezni, a próbarendszer elvégzése különösebb anyagi és időráfordítást nem igényel, a próbarendszerhez azonnal értelmezhető objektív értékelési és minősítési rendszer tartozik.

(Megjegyzés: 1997 óta a Mini Hungarofit mérési módszert alkalmazzuk a lakosság körében is igen népszerű, „Mozdulj, Magyarország” elnevezéssel elindított, (azóta minden esztendőben sikeres döntővel zárt) fizikai fittséget mérő országos sportvetélkedőnkön. 1997-től az év legfittebbjei részletesen www.hungarofit.hu

3. sz. melléklet: kérésem indokolására felhozom.

Miért kell az évi két mérés?

Az őszi időszakban elvégzett mérés során elért teljesítmény kiindulási alap az egyénre szabott terhelhetőség megállapításához. A tanulóknak sikerélményt jelent, ha erejükhöz mért feladatot kapnak, ezért az egészség/terhelhetőség szempontjából leglényegesebb kondicionális alapképességek tervszerű, tudatos, harmonikus fejlesztését (még csoportos foglalkozás keretén belül is) a pillanatnyi edzettségi állapotuknak megfelelő képesség szerinti differenciált terheléssel kell megoldani.

A tanév elején és tanév végén elért teljesítmény a tanuló fizikai/edzettségi állapotában bekövetkezett változást (önmagához viszonyított fejlődést) objektív, számszerűen kifejezhető formában mutatja meg.

Az tanuló önmagához viszonyított fejlődésének/fejlesztésének objektív értékelésének előtérbe helyezése – a tanulók fizikai állapotának fejlesztését fejlődés-centrikussá teszi – nagymértékben hozzájárul, hogy a közoktatásban eltöltött évek alatt még a legkedvezőtlenebb testi, biológiai, fiziológiai adottságokat öröklő fiatal edzettségi szintje is eléri a könnyű fizikai munka és a hatékony szellemi munkavégzéshez szükséges KÖZEPES Hungarofit fittségi kategóriát, hogy valamennyi fiatal azonos életeséllyel lépjen ki a nagybetűs ÉLETBE!
A TANULÓK FIZIKAI ÁLLAPOTÁNAK ÉVI EGY ALKALOMMAL TÖRTÉNŐ MÉRÉSE A TANÁRNAK FÖLÖSLEGES MUNKÁT, A TANULÓKNAK FÖLÖSLEGES ZAKLATÁST JELENT.

Miért és hogyan mérjük fiataljaink fizikai állapotát?

A tanulók fizikai állapotának mérése jelen esetben, egyszerű (műszert és eszközöket nem igénylő) fizikai fittséget mérő szűrővizsgálatot takar. A mérési eredmények megismerése csak abban az esetben járulhat hozzá – egyéni és társadalmi szinten is – fiataljaink fizikai állapotának tervszerű, tudatos, harmonikus fejlesztéséhez, és a testnevelés tantárgy további korszerűsítéséhez, ha a tanulók által elért fizikai teljesítmény mérése, értékelése, és minősítése országosan egységes megbízható, epidemiológiai szempontból számszerűen is kifejezhető hiteles adatokat ad.

Miért mérjük a tanulók fizikai állapotát?

Az oktatás területén: a tanuló pillanatnyi edzettségi állapotának megfelelő individuális terhelhetőség mértékének meghatározásáért, az elvégzett program hatására bekövetkezett változások irányának és mértékének nyomon-követéséért.

Az egészségügy területén: a tanulók egészségi és a funkcionális (edzettségi) állapota közötti egyéni és országos szintű összefüggések feltárásáért.

Az élsport területén: a kiváló testi – biológiai – fiziológiai adottságú, sportág speciálisan is jól terhelhető, versenyszerűen sportolni vágyó fialok mielőbbi feltérképezéséért. Nagyobb merítési lehetőség biztosítása az élsport számára.

A tanulók fizikai állapotának országosan egységes módszerrel történő mérésével „minőségellenőrzésével” az alább felsorolt feladatokat kell megoldani.  

– Egyéni szinten meg mérni a tanuló pillanatnyi fizikai/edzettségi állapotát (általános fizikai teherbíró-képességét) diagnosztika. Ez a tanév kezdetekor (őszi időszakban elért teljesítmény mérése) nélkülözhetetlen kiindulópont az egyénre szabott edzésterv elkészítéséhez, az egészség/terhelhetőség szempontjából leglényegesebb kondicionális képességek, képesség együttesek, tervszerű, tudatos, fokozatos fejlesztéséhez.

– Ismételt mérésekkel (egy tanéven belül, tavaszi időszakban elért teljesítmény mérésével) számszerűen is kifejezhető hiteles adatokkal alátámasztva, nyomon követhető a program hatására tervezett (elvárható), fejlődés/változás iránya és mértéke (prognosztika).

A tanulók fizikai (szomatikus) állapotának országosan egységes mérésre olyan mérési módszert kell alkalmazni, amely műszerek nélkül is megbízhatóan és objektíven méri az edzettség (fizikai fittség) vizsgálatához szükséges elsőrendű faktorokat (aerob állóképesség és a mindennapi tevékenység során leginkább igénybe vett izomsorok, izomcsoportok erejét, erő-állóképességét).

Az egyén pillanatnyi teljesítmény élettani paraméterei az egészség/terhelhetőség szempontjából leglényegesebb kondicionális képességek területén elért teljesítményt tükrözik.

Ahhoz, hogy az azonos, vagy közel azonos fizikai állapotban lévő fiatal az egész ország területén azonos, vagy közel azonos minősítést kapjon és a mért eredmények összehasonlíthatók legyenek (helyi, megyei, országos szinten) egységes mérési módszert kell alkalmazni.

Az oktatási tárca a nemzeti mérési módszer egységesítése érdekében tett törekvései 1997-2005-ig.

Az országosan egységes mérési módszer kiválasztásának folyamatát

– Közoktatási törvény módosítása után a – MKM 1996-ban indította el.

1. A módszer egységesítése érdekében szervezett nyílt szakmai konferenciák

1996. január 29. Szakmai Módszertani Konferencia: A tanulók fizikai felkészültségének mérésével kapcsolatos feladatok a közoktatásban.  

Szervező: MKM Közoktatás Fejlesztési és Kutatásszervezési Főosztály Testnevelési és Sport Osztálya

1997. január 8. Országos Szakértői Konferencia

Szervező: MKM Közoktatás Fejlesztési és Kutatásszervezési Főosztály Testnevelési és Sport Osztálya

A Szakértők mindegyik módszert megvizsgáltak és úgy határoztak, hogy egy év próbamérés után, a mérést végző pedagógusok véleményével alátámasztva, megszülethet a döntés, a végleges mérési anyag tekintetében.

  Az MKM és jogutódjai az adófizetők pénzéből, közel 20 millió forintot fizetett ki a mérési módszer egységesítése érdekében rendezett országos szintű konferenciák megrendezésére, a mérési módszerek gyakorlati életben történő megmérettetésére.

1998. december 9. (TF)

Kerekasztal beszélgetés: „Testnevelés a prevenció szolgáltában” címmel.

Téma: Az egészség szempontjából leglényegesebb kondicionális képességek területén elért teljesítmény: Minőség-ellenőrzése a testnevelésben.

2000. március 10. (TF)

Szakmai egyeztető tanácskozás

„Módszerek a tanulók fizikai állapotának országosan egységes minőségellenőrzéséhez”

Téma:

– A preventív szemléletű iskolai testnevelés a népegészségügy szolgálatában

– A testnevelés egészségmegőrző hatásának minőségellenőrzése

– Javaslatok a tervszerű, tudatos minőségfejlesztéshez

2001. május 23. (TF)

Szakmai módszertani konferencia

A közoktatás területén elindított Nemzeti Mozgásprogram bemutatása

HONNAN–HOGYAN–HOVÁ? CÍMMEL

2. A mérési módszerek gyakorlati életben történő megmérettetéséhez (MKM, OM) által kiadott és valamennyi oktatási intézmény számára megküldött írásos és elektronikus kiadványok:

A mérési módszerek gyakorlati életben történő megmérettetéséhez az MKM:

– MÓDSZEREK A TANULÓK FIZIKAI FELKÉSZÜLTSÉGÉNEK TELJESÍTMÉNYÉNEK MÉRÉSÉRE, ÉRTÉKELÉSÉRE (1997) Szerzők: dr. Fehérné Mérey Ildikó (Hungarofit módszerek) Dr. Arday L.  és Farmosi I., Az Eurofit módszer Dr. Barabás Anikó fordításában 1993-ban már kikerült az iskolákhoz.

– Feldolgozásra alkalmas próbák a tanulók fizikai állapotának méréséhez (1998) (Egységes adatszolgáltatásához. Szerző: dr. F. Mérey Ildikó);

–  Útmutató a tanulók fizikai állapotának méréséhez (1999 OM) (Egységes adatszolgáltatásához Szerző: dr. F. Mérey Ildikó);

– ÚTMUTATÓ A TANULÓK FIZIKAI ÉS MOTORIKUS KÉPESSÉGEINEK MÉRÉSÉHEZ (2001, OM Társszerző: dr. F. Mérey Ildikó) Szerkesztő: Tompa Ferenc

Az OM által kiadott és valamennyi oktatási intézményhez megküldött CD-K

– „FITSZOFT 2000 CD-ROM, a Hungarofit tesztek értékeléséhez” ((Kiadó: OM 2001 Szerző: dr. F. Mérey Ildikó)

– Fittség mérő módszerek szöveges értékeléssel (Kiadó: OM 2005 Szerző: dr. F. Mérey Ildikó)

A mérési módszerek gyakorlati életben történő „megmérettetésnek” végeredménye közismert.

A próbamérések során Hungarofit, illetve annak egyszerűsített változatával a Mini Hugarofit módszerrel mérve a kollégák a központi adatfeldolgozásra közel kettőmillió mérési eredményt küldtek vissza, az oktatási tárca szerint is (dr. Szüdi János) az iskolák 80-85 %-a e mérési  módszert önként választotta. A Hungarofit motorikus próbarendszer, megbízható, egyszerű, olcsó, könnyen kezelhető értékelési és minősítési rendszer tartozik hozzá, a gyerekek megszokták, szeretik és várják a méréséket.

3. 1997-ben „Mozdulj, Magyarország!”jelszóval, fizikai fittséget mérő országos sportvetélkedőt indítottunk el a lakosság körében. A verseny igen népszerű nem csak a fiatalok, hanem a felnőttek körében is. A már hagyományosnak mondható versenysorozatot, minden évben Budapesten megrendezett országos döntővel zárjuk, amelyen Családi és Nyílt kategóriában mérhetik össze erejüket, (összesen 30×3 fős csapat) a legfittebb címek elnyeréséért versenyzők.

4. Az OM által elrendelt próbamérések óta, a mérési eredményeket visszaküldő testnevelő tanároknak köszönhetően – a világon egyedülállóan – több mint másfélmillió mérési eredmény ad egyéni és társadalmi szintű összehasonlításra módot. A természetes mozgásra (futás, ugrás, dobás) épített „gyermekbarát”motorikus próbarendszer a fizikai fittség

vizsgálatához szükséges elsőrendű faktorok (aerob állóképesség és általános test erő- erő-állóképesség) mérésére alkalmazott egyes motorikus próbákhoz hazai és nemzetközi viszonylatban számtalan összehasonlító adat található.

5. Fiataljaink fizikai állapotának tudatos, harmonikus fejlesztése csak – egy korszerű az iskolai testnevelésre és sportra épített – Nemzeti Cselekvési Mozgásprogram keretén belül valósítható meg. 2001-2004 között az oktatási tárca által elrendelt „próbamérések” során ez a program – az oktatás és az egészségügy területén is számszerű hiteles adatokkal bizonyíthatóan bebizonyította létjogosultságát – külön anyagi forrás nélkül civilszervezetek gondozásában már országos szinten működött. A programot a tanulók fizikai/edzettségi állapotának országosan egységes megbízható, objektív mérésére építettük.

6. A Döntéshozóknak és a jogalkotóknak erkölcsi kötelessége, hogy a gyakorlati életben már kipróbált, és jól működő, számszerűen is kifejezhető megbízható adatokkal alátámasztott, hatásában és megvalósításában nyomon-követhető (folyamatosan monitorozható), az egész ország területén – minimális anyagi ráfordítással – azonnal megvalósítható mozgásprogramok elindításához és megvalósításához szükséges jogi és anyagi hátteret megteremtsék.

7. A mérési módszerek elméleti síkon történő megmérettetésének végeredménye.

Az alább felsorolt társadalmi és szakmai civil szervezetek (a teljesítmény élettan területén hazai és nemzetközi szinten ismert/elismert szakértői) írásban kiadott nyilatkozatuk szerint egyértelműen a HUNGAROFIT fizikai fittség mérő módszer országos szintű egységesítését javasolják.

– Országos Sportegészségügyi Intézet (Szakmai konzílium: 1996)

– Magyar Testnevelési Egyetem (1998)

– Országos Testnevelési és Sporthivatal (1998)

– Országos Sportegészségügyi Intézet (Szakmai konzílium: 1996)

– Magyar Testnevelési Egyetem (1998)

– Országos Testnevelési és Sporthivatal (1998)

– Országos Sportegészségügyi Intézet Sportegészségügyi Szakmai Kollégiuma (2000)

– Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat Budapest Fővárosi Intézete (2001)

– Fodor József Iskolaegészségügyi Társasság, Pápai Páriz Egészségnevelési Országos Egyesület (2001)

– Gyógytestnevelés a Gyermekekért Országos Egyesület (2001)

– Magyar Biológiai Társaság Mozgás és Viselkedésbiológia Szakosztálya (2001)

– Magyar Olimpiai Bizottság (2001)

– MOBILITAS Nemzeti Sportmódszertani és Kutató Intézet (2001)

– OKI Gyermek és Ifjúsághigiénés Osztály (2001)

– Országos Sportegészségügyi Intézet (2001)

– Semmelweis Egyetem, Budapest Testnevelési és Sporttudományi Kar (2001)

– Országos Alkohológiai Intézet (2002)

Összesített szakértői vélemények

Dr. Varga Péter Pál: Nemzeti Gerincgyógyászati Társaság (2008)

†Dr. Frenkl Róbert: Magyar Sporttudományi Társaság (2008)

Magyar Edzők Társasága (2012)

Magyar Sporttudományi Társaság (2012)

Lehmann László, a MOB sportiskolai programigazgatója

Tisztelt Igazgató Úr!

Kedves Laci!

Mindenekelőtt BÚÉK!

Ajánlás az oktatási tárca felé.

Az oktatás területén a tanulók fizikai állapotának mérésével kapcsolatos jogi szabályozást a 2012/13-as Tanévrendjében és a Kerettantervben a szakmai zűr-zavar elkerülése érdekében össze kell hangolni.

A KERETTANTERVBEN A TANULÓK FIZIKAI ÁLLAPOTÁNAK ÉVENTE KÉT ALKALOMMAL – őszi időszak: október, tavaszi időszak: május – TÖRTÉNŐ ORSZÁGOSAN EGYSÉGES – Hungarofit, vagy a Mini Hungarofit módszerrel történő – MÉRÉSE kiemelt feladatként jelenjen meg.

2012/13-as TANÉVRENDJE

Eredeti szöveg

A Nemzeti Köznevelésről Törvény 80. § (1) bekezdése alapján a 2012/2013. tanévben országos mérés, értékelés keretében gondoskodni kell a tanulók fizikai állapotának és edzettségének vizsgálatáról. A vizsgálatot a nevelési-oktatási intézményeknek 2013. április 3. és május 28. között kell megszervezniük intézményi szakmai önállóságuk keretei között, a korábbi években rendelkezésükre bocsátott, a fittség vizsgálatára alkalmas módszertani anyagok segítségével.

Módosító javaslat

A Nemzeti Köznevelésről Törvény 80. § (1) bekezdése alapján a 2012/2013. tanévben országos mérés, értékelés keretében évi két felméréssel gondoskodni kell a tanulók fizikai állapotának és edzettségének vizsgálatáról. A vizsgálatokat a nevelési-oktatási intézményeknek az ősszel 2012. októberben, a tavasszal 2013. májusban kell megszervezniük intézményi szakmai önállóságuk keretei között, a korábbi években rendelkezésükre bocsátott, a Hungarofit, vagy Mini Hungarofit fittség vizsgálatára alkalmas módszertani anyagok segítségével.

Indoklás

A megnövekedett heti tanórai testnevelési órák számának hatására bekövetkezett pedagógiai fejlesztő munka – egyéni, intézményi és országos szintű – hiteles, objektív értékelése a tanulók fizikai állapotának évi kétszeri (őszi és tavaszi időszakban történő) országosan egységes módszerrel történő mérésével oldható meg.

Mellékletek:

1. sz. melléklet: a tanulók fizikai állapot mérésének gyakorlati haszna.

2. sz. melléklet: Miért kell az évi két mérés?

3. sz. melléklet: Miért kell pontosan megjelölni az országos mérési módszert?

4. sz. melléklet: Az oktatási tárca által 1997-től közzé tett mérési módszerek Eurofit, vagy Hungarofit elméleti és gyakorlati síkon történő megmérettetésnek folyamata és végeredménye.

5. sz. melléklet: Iskolai testnevelésre és sportra épített Nemzeti Cselekvési Mozgásprogram

Tárcák közötti kapcsolódási pontjai

1. sz. melléklet: a tanulók fizikai állapot mérésének gyakorlati haszna.

Az iskolai testnevelés gyakorlati haszna, értéke a gyermek, a szülő és a (társadalom) számára nem abban mutatkozik meg, hogy a tantervben leírt, kötelező mozgásanyagot a tanuló milyen mértékben sajátítja el, illetve technikailag mennyire tökéletesen hajtja végre, sokkal inkább abban, hogy egészséges-e, fizikailag jól terhelhető-e, szellemi munkavégzése (tanulás) hatékony-e, szeret-e tanórán és a tanórán kívül sportolni.

Nem csak az egyén (a család), hanem népegészségügyi szempontból is igen lényeges, hogy az iskolai testnevelés és sport egészségmegőrző, egészségfejlesztő hatásának tudatos javításával, a közoktatás területén az iskolai tanórai testnevelés élettanilag olyan hatékony legyen, hogy az oktatásban eltöltött évek alatt még a leggyengébb testi, biológiai, fiziológiai adottságú fiatal is elérje, és megtartsa a könnyű fizikai munka és a hatékony szellemi munkavégzéshez szükséges fizikai fittségi szintet.

A tanulóink fizikai állapotának rendszeres mérése egyéni és társadalmi szinten – rövid, közép és hosszú távon – hiteles adatokat szolgáltató kiindulási pontja és ellenőrzési módja, annak a több mint tíz éve körvonalazódó Nemzeti Cselevési Mozgásprogramnak, amelynek célja fiataljaink fizikai állapotának tervszerű, tudatos, fokozatos, harmonikus fejlesztése.

A tanulók fizikai állapotának megbízható mérésével „minőségellenőrzésével” az oktatás területén az alább felsorolt feladatokat kell megoldani 

– Meg kell állapítani fiataljaink fizikai/edzettségi állapotát (általános fizikai teherbíró-képességét) diagnosztika. Ez nélkülözhetetlen kiindulópont az egészség/terhelhetőség szempontjából leglényegesebb kondicionális képességek, képesség együttesek, tervszerű, tudatos, fokozatos fejlesztéséhez.

– Ismételt mérésekkel számszerűen is kifejezhető hiteles adatokkal alátámasztva, nyomon követhető a program hatására tervezett (elvárható) és a tényleges fejlődés/változás iránya és mértéke (prognosztika).

A fizikai/edzettségi állapot mérés egyéni és társadalmi szintű haszna

1. A tanulók fizikai állapotának mérése a testnevelés korszerűsítésének alapköve, „módszertani segédeszköz” a pillanatnyi fizikai állapotnak megfelelő, egyénre szabott képesség szerinti differenciát terhelés kialakításához.

2. A tanuló a méréseken való aktív részvétele – az elért teljesítmény közös tanár-diák kiértékelése – folyamán a méréseket elvégző pedagógustól közvetlenül elsajátíthatja, az egyére szabott edzésterv elkészítéséhez szükséges egészség- és testkultúrális alapismereteket.

3. A tanuló fizikai/edzettségi állapotának minősítéséről és annak értelmezéséről, tájékoztatót kap:

– a tanuló (mérések során azonnal),

– a nevelőtestület a tanévvégi értekezleten,

– az iskola orvosa

– az osztályfőnökön keresztül a szülők és

– a Központi Adatfeldolgozó.

4. Az adatok – különféle szempontok szerinti – országos szintű feldolgozása konkrét, és megbízható információt ad a testnevelés egészségfejlesztő, egészségmegőrző hatásának tudatos, célirányos fejlesztéséhez.

5.  A tanulók fizikai állapotának rendszeres mérése – az elért teljesítményben történő változások irányának és mértékének nyomon-követése – megbízható, objektív adatokat jelent a tantárgyból való előmenetel érdemjegyben történő megállapításához.

6. Nagyobb merítési lehetőséget biztosít az élsport számára. A kiváló és extra minősítésű, vagy bármelyik motorikus próbában kiváló teljesítményt nyújtó, sportolni vágyó fiatalt mielőbb szakszerű irányítással kezdheti el az élsportolói pályára való felkészülést.

7. A tanuló fizikai/funkcionális állapotára utaló, oktatás területéről átadott (az iskolaorvos, vagy védőnő által Iskolaegészség-ügyi jelentőlapra átvezetett) adatsor hatékonyabb prímér prevenciót eredményez, mert a tanulók egészségi állapotát a fizikai állapotuk tükrében értelmezhetjük.

Az adatok folyamatos feldolgozása, a statisztikai összesítők, konklúziók, javaslatok elkészítése, ajánlások megfogalmazása nagymértékben hozzájárna a mai kor kihívásainak megfelelő iskolai testnevelés és sport – tényeken alapuló – tervszerű, tudatos fejlesztéshez.

2. sz. melléklet: Miért kell az évi két mérés?

A tanulók fizikai állapotának országosan egységes módszerrel történő mérése egyéni és országos szinten ellenőrzési és összehasonlítási lehetőséget biztosít az elvégzett mozgásprogram hatására – a heti testnevelési órák számának növelésre – bekövetkezett változások irányának és mértékének nyomon-követéséhez.

A tanulók fizikai állapotának tudatos fejlesztését a pillanatnyi edzettségi állapotunknak megfelelő képesség szerinti differenciált terheléssel kell és lehet megoldani: az őszi mérés során elért teljesítmény kiindulási alap az egyénre szabott terhelhetőség megállapításához.

Az egészség/terhelhetőség szempontjából leglényegesebb kondicionális alapképességek tervszerű, tudatos, fokozatos, harmonikus fejlesztésekor a tanulóknak erejükhöz mért feladatot kell adni (még csoportos foglalkozás keretén belül is).

A tanév végén elért teljesítmény – egyéni, intézményi és országos szinten – a program hatására bekövetkezett változások irányának és mértékének – önmagához viszonyított fejlődést mértékének megbízható, számszerűen is kifejezhető objektív mutatója.

A tanulók fizikai állapotának elsősorban önmagához viszonyított fejlődés-centrikus objektív értékelése (a tanulónak sikerélményt jelent) ezért nagymértékben hozzájárul ahhoz, hogy közoktatás területén négy év alatt még a legkedvezőtlenebb testi, biológiai, fiziológiai adottságokat öröklő fiatal is elérhesse a könnyű fizikai munka és a szellemi munkavégzéshez szükséges KÖZEPES Hungarofit fittségi szintet.

3. sz. melléklet: Miért kell pontosan megjelölni az országos mérési módszert?

A tanulók fizikai állapotának országosan egységes mérésére olyan motorikus próbarendszert kell kiválasztani mérési módszernek megbízhatóan, objektíven kell mérni, értékelni és minősíteni a terhelhetőség vizsgálatához szükséges a tudományosság legfőbb kritériumainak megfelelő elsőrendű faktorokat:

–        aerob állóképesség fittsége,

–        általános izomerő, erő-állóképesség fittsége. Több módszer közzé tétele estén csak olyan módszerek között lehet szabad választási lehetőséget biztosítani a méréseket elvégző pedagógusoknak, amely módszerek ugyanazokat a faktorokat mérik, és az azonos állapotú fiatal azonos minősítő kategóriában sorolható.

Megjegyzés: több módszer közzé tétele estén csak olyan módszerek között lehet szabad választási lehetőséget biztosítani a méréseket elvégző pedagógusoknak, amely módszerek ugyanazokat a faktorokat mérik, és az azonos állapotú fiatal azonos minősítő kategóriában sorolható.

4. sz. melléklet: Az oktatási tárca által 1997-től közzé tett mérési módszerek Eurofit, vagy Hungarofit  elméleti és gyakorlati síkon történő megmérettetésnek folyamat és végeredménye.

A NEMZETKÖZI ÉS HAZAI KUTATÓK A TERHELHETŐSÉGGEL/EGÉSZSÉGGEL KAPCSOLATOS FITTSÉG ÖSSZETEVŐIT FONTOSSÁGI SZEMPONTBÓL HÁROM CSOPORTBA SOROLJÁK

Elsődleges fontosságú faktorok (tesztek)

– az aerob fittség mérése,

– a vázizomzat fittségének a mérése,

– antropometriai mérések (a testösszetétel meghatározásához),

– néhány egyéni, társadalmi vonatkozású életvitelei szokás feltérképezése (pl. sportolási, dohányzási szokások, a fizikai aktivitás/egészségi állapot és az életviteli szokások összefüggések feltárásához.)

Másodlagos fontosságú tesztek

– a felső és alsó végtag izommunkáját és

– a váll mozgékonyságát mérő tesztek

Harmadlagos fontosságú tesztek

– a kézi szorítóerő mérése és a lapérintési teszt.

(Lásd: EUROFIT FELNŐTTEKNEK A fizikai fittség mérése 49. o.) Kiadó: Európai Tudományos Tanács Bp. 1997.)

Az országosan egységes mérési módszer kiválasztását az MKM, az 1993-ban meghozott Közoktatási Törvény módosítása után 1996-ban indította el.

Az MKM és jogutódjai 1996-2005 között közel 20 millió forintot fizetett ki az adófizetők pénzéből, a mérési módszer elméleti síkon és gyakorlati életben történő „megmérettetésére”, és a 2001 tavaszán és őszén központi adatfeldolgozásra visszaküldött mérési eredmények különféle szempontok szerinti matematikai statisztikai feldolgozására.

1997-ben megrendezett országos szintű konferenciákon a szakma nem vállalta fel az egységesítésre kerülő mérési módszer csak elméleti síkon történő kiválasztását, ezért az oktatási tárca úgy döntött, hogy az országosan egységesítésre kerülő mérési módszer kiválasztását a mérési módszerek „gyakorlati életben történő megmérettetésével” a méréseket elvégző pedagógusokra bízza. (Ígéretet tett arra, hogy a központi adatfeldolgozásra visszaküldött mérési eredmények feldolgozása után, azt a mérési módszert egységesíti országos szinten, amellyel a legtöbb megbízható mérési eredmény érkezik vissza.)

1997-2005 között az oktatási tárca az eleméleti szakértők által javasolt mérési módszerek gyakorlati életben történő országos szintű „megmérettetését” az alább felsorolt módszertani szakanyagokkal biztosította kiadvány és CD formájában.

–        Kiadványok: 1997, 1998, 1999 és 2000-ben Mérési és értékelési útmutató (az egységes adatszolgáltatáshoz)

–        CD-k: 2001-ben és 2005-ben a helyi és országos szintű egységes adatnyilvántartáshoz, adatfeldolgozáshoz, és központi adatfeldolgozásra visszaküldött adatszolgáltatásához.

Az oktatási tárca által kiadott szakanyagok, a mérési módszerek elméleti síkon és a gyakorlati életben való „megmérettetésének végeredménye”.

A mérési módszerek gyakorlati életben történő „megmérettetésnek” végeredménye közismert.

Az oktatási tárca által elrendelt próbamérések során – Sportkórház Kutató Intézetében elvégzett laboratóriumi terheléses vizsgálatokkal alátámasztott – Hungarofit, illetve annak egyszerűsített változatával a Mini Hugarofit motorikus próbarendszerrel mérve a kollégák 1997-től a központi adatfeldolgozásra közel kettőmillió mérési eredményt küldtek vissza.

(A mérési módszer kifejlesztése részletesen: www.hungatrofit.hu)

Az OM (2002-ben) kérésünkre írásban jelezte, hogy az iskolák több mint 80 %-a,  a hazánkban kifejlesztett Hungarofit  fizikai fittséget/edzettséget mérő és minősítő módszert választotta (önként) tanulói fizikai állapotának mérésére.

A pedagógusok elmondása szerint is a gyerekek szeretik és várják a méréseket egyre aktívabban vesznek benne részt a mérésekben, nem csak a korábban is mért saját, hanem a társaik teljesítménye is érdekli őket. A méréseket elvégző pedagógusok a természetes mozgásra épülő (ugrás, futás, dobás) Hungarofit motorikus próbarendszert, a hozzá tartozó korosztályonkénti és nemenkénti pontékelési és minősítési rendszert megbízhatónak tartják, mert az egészség/terhelhetőség szempontjából leglényegesebb kondicionális képességek területén elért teljesítmény mérésével, edzettség/fittség vizsgálatához szükséges elsőrendű faktorokat objektíven méri.

A Hungarofit tesztrendszert alkotó „gyermekbarát”motorikus próbák helyes technikai végrehajtása különösebb előképzettség nélkül elvégezhető, a próbarendszert az e célra kiadott mérési és útmutató alapján bárki, bárhol önmaga mérésére is alkalmazhatja, mert elvégzése különösebb anyagi és időráfordítást sem igényel. Az egyes motorikus próbákban elért teljesítmény kiértékelése gyors, mert a próbarendszerhez azonnal értelmezhető, megbízható, objektív pontértékelési és minősítési rendszer tartozik.

1997-ben „Mozdulj, Magyarország!”jelszóval, a Mini Hungarofit módszer alkalmazásával

fizikai fittséget mérő országos sportvetélkedőt indítottunk el a lakosság körében. A verseny igen népszerű nem csak a fiatalok, hanem a felnőttek körében is. A már hagyományosnak mondható 17. életévét betöltő versenysorozatot, minden évben Budapesten sikeresen megrendezett országos döntővel zártuk.  A döntőn Családi és Nyílt kategóriában mérhetik össze erejüket, (összesen 30×3 fős csapat) részvételével a legfittebb címek elnyeréséért versenyzők.

Az OM által elrendelt próbamérések óta, a mérési eredményeket visszaküldő testnevelő tanároknak köszönhetően – a világon egyedülállóan – közel kettő millió mérési eredmény ad egyéni és társadalmi szintű összehasonlításra módot, a próbarendszert alkotó valamennyi motorikus próbában elért teljesítményhez hazai és nemzetközi viszonylatban. A természetes mozgásra (futás, ugrás, dobás) épített „gyermekbarát”motorikus próbarendszerrel a fizikai fittség vizsgálatához szükséges elsőrendű faktorok (aerob állóképesség és általános test erő- erő-állóképesség) mérjük.

(1997-től az év legfittebbjei részletesen www.hungarofit.hu)

1. A módszer egységesítése érdekében szervezett nyílt szakmai konferenciák

1996. január 29. Szakmai Módszertani Konferencia: A tanulók fizikai felkészültségének mérésével kapcsolatos feladatok a közoktatásban.  

Szervező: MKM Közoktatás Fejlesztési és Kutatásszervezési Főosztály Testnevelési és Sport Osztálya

1997. január 8. Országos Szakértői Konferencia

Szervező: MKM Közoktatás Fejlesztési és Kutatásszervezési Főosztály Testnevelési és Sport Osztálya

A Szakértők mindegyik módszert megvizsgáltak és úgy határoztak, hogy egy év próbamérés után, a mérést végző pedagógusok véleményével alátámasztva, megszülethet a döntés, a végleges mérési anyag tekintetében.

1998. december 9. (TF)

Kerekasztal beszélgetés: „Testnevelés a prevenció szolgáltában” címmel.

Téma: Az egészség szempontjából leglényegesebb kondicionális képességek területén elért teljesítmény: Minőség-ellenőrzése a testnevelésben.

2000. március 10. (TF)

Szakmai egyeztető tanácskozás

„Módszerek a tanulók fizikai állapotának országosan egységes minőségellenőrzéséhez”

Téma:

– A preventív szemléletű iskolai testnevelés a népegészségügy szolgálatában

– A testnevelés egészségmegőrző hatásának minőségellenőrzése

– Javaslatok a tervszerű, tudatos minőségfejlesztéshez

2001. május 23. (TF)

Szakmai módszertani konferencia

A közoktatás területén elindított Nemzeti Mozgásprogram bemutatása

HONNAN–HOGYAN–HOVÁ? CÍMMEL

2. A mérési módszerek gyakorlati életben történő megmérettetéséhez (MKM, OM) által kiadott és valamennyi oktatási intézmény számára megküldött írásos és elektronikus kiadványok.

MÓDSZEREK A TANULÓK FIZIKAI FELKÉSZÜLTSÉGÉNEK TELJESÍTMÉNYÉNEK MÉRÉSÉRE, ÉRTÉKELÉSÉRE (1997) Szerzők: dr. Fehérné Mérey Ildikó (Hungarofit módszerek) Dr. Arday L.  és Farmosi I., Az Eurofit módszer Dr. Barabás Anikó fordításában 1993-ban már kikerült az iskolákhoz.

 Feldolgozásra alkalmas próbák a tanulók fizikai állapotának méréséhez (1998) (Egységes adatszolgáltatásához. Szerző: dr. F. Mérey Ildikó);

–  Útmutató a tanulók fizikai állapotának méréséhez (1999 OM) (Egységes adatszolgáltatásához Szerző: dr. F. Mérey Ildikó);

 ÚTMUTATÓ A TANULÓK FIZIKAI ÉS MOTORIKUS KÉPESSÉGEINEK MÉRÉSÉHEZ (2001, OM Társszerző: dr. F. Mérey Ildikó) Szerkesztő: Tompa Ferenc

– A tanulók fizikai állapotának országosan egységes minőség-ellenőrzéséhez, a mérések során felvett adatok – helyi és országos szintű – egységes nyilvántartásához és feldolgozásához, az oktatás, a versenysport, és az iskola-egészségügy felé történő egységes adatszolgáltatáshoz, az Oktatási Minisztérium 2 db CD-t adott ki, és küldött meg az oktatási intézmények számára.

– „FITSZOFT 2000 CD-ROM, a Hungarofit tesztek értékeléséhez” program (Kiadó: 2001, OM)

(Szerző: dr. F. Mérey Ildikó)

– „Fittségi mérési módszerek szöveges értékeléssel” (Kiadó: 2005, OM)

(Szerző: dr. F. Mérey Ildikó)

3. Az OM által 1999-ben működtetett „független” Testnevelési és Sport Bizottsága által összeállított próbarendszer (Eurófit) és a Hungarofit mérési módszerek gyakorlati életben történő 2001-2002-ben történő „megmérettetésnek” végeredménye.

–        A Hungarofit, illetve annak egyszerűsített változatával a Mini Hugarofit módszerrel mérve a kollégák a központi adatfeldolgozásra több mint másfélmillió megbízható mérési eredményt küldtek vissza.

–        OM által 1999-ben működtetett „független” Testnevelési és Sport Bizottsága által összeállított próbarendszerrel (Eurófit) mindössze néhány 1-2 ezret.

4. A tanulók fizikai állapotának országosan egységes méréséhez szükséges „NEMZETI MÉRÉSI MÓDSZER” kiválasztását támogató szakértői javaslatok, vélemények időrendi sorrendben.

Az alább felsorolt szakmai társadalmi és civil szervezetek írásban adott szakértői véleményükben – az OM által felállított „független” Testnevelési és Sport Bizottsága által összeállított próbarendszer (Eurófit) és a HUNGAROFIT fizikai fittséget mérő módszer közül – egyértelműen a Hungarofit módszer országos szintű egységesítését javasolják.

–  Országos Sportegészségügyi Intézet (Szakmai konzílium: 1996)

–  Magyar Testnevelési Egyetem (1998)

–  Országos Testnevelési és Sporthivatal (1998)

–  Országos Sportegészségügyi Intézet Sportegészségügyi Szakmai Kollégiuma (2000)

–  Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat Budapest Fővárosi Intézete (2001)

–  Fodor József Iskolaegészségügyi Társasság, Pápai Páriz Egészségnevelési Országos Egyesület (2001)

–  Gyógytestnevelés a Gyermekekért Országos Egyesület (2001)

–  Magyar Biológiai Társaság Mozgás és Viselkedésbiológia Szakosztálya (2001)

–  Magyar Olimpiai Bizottság (2001)

–  MOBILITAS Nemzeti Sportmódszertani és Kutató Intézet (2001)

–  OKI Gyermek és Ifjúsághigiénés Osztály (2001)

–  Országos Sportegészségügyi Intézet (2001)

–  Semmelweis Egyetem, Budapest Testnevelési és Sporttudományi Kar (2001)

–  Országos Alkohológiai Intézet (2002)

Összesített szakértői vélemények

–        Dr. Varga Péter Pál: Nemzeti Gerincgyógyászati Társaság (2008)

–        †Dr. Frenkl Róbert: Magyar Sporttudományi Társaság (2008)

–        Magyar Edzők Társasága (2012)

–        Magyar Sporttudományi Társaság (2012)

Röviden összefoglalva

 1. Az oktatási tárca által (utolsó: 2001 és 2002-ben) elrendelt „próbamérések” során közoktatás területén, országos szinten fiataljaink a tanulók fizikai állapotának mérésére:

–        a Testnevelési és Sport Bizottsága által összeállított próbarendszert (Eurófit) az intézmények mintegy 1-2 %-a alkalmazta,

–        a Hungarofit, vagy a Mini Hungarofit motorikus próbarendszert az intézmények 85- 90 %-a választotta.

 1. 12.  Hungarofit motorikus próbarendszerrel – a hazai és nemzetközi szakirodalom szerint is – megbízhatóan és objektíven mérhető, értékelhető és minősíthető a fittség vizsgálatához (az edzettségi szint megállapításához) szükséges valamennyi elsőrendű faktor.
 1. 13.  1998 óta a Hungarofit és a Mini Hungarofit fizikai fittség mérésére kifejlesztett mérési módszer egyre népszerűbb nem csak a fiatalok, hanem a lakosság körében is, mert a
 1. 14.  A Hungarofit tesztrendszer egyszerű „gyermekbarát”, mert a próbarendszert alkotó motorikus próbák természetes mozgásra (futás, ugrás, dobás) épülnek.
 1. 15.  A Hungarofit tesztrendszert alkotó motorikus próbáknak egészségkárosító hatása nincs, a próbák helyes technikai elvégzése különösebb előképzettséget nem igényel, ezért mindkét nem valamennyi korosztálya számára alkalmas.  
 1. 16.  A Hungarofit és a Mini Hungarofit motorikus próbarendszerekhez: mérési útmutató, megbízható objektív korosztályonkénti és nemenkénti pontértékelési rendszer, és a fizikai fittségi szint azonnali minősítésére alkalmas minősítési rendszer tartozik.
 1. 17.  A mérési módszer a gyakorlati életben könnyen és gyorsan (minimális időráfordítással) elsajátítható, ezért bárki akár önállóan is alkalmazhatja.
 1. 18.  A próbarendszer elvégzése különösebb eszközt nem igényel, ezért anyagi vonzata nincs!
 1. Az OM által 2001-ben elrendelt próbamérések óta, a mérési eredményeket visszaküldő testnevelő tanároknak köszönhetően – a világon egyedülállóan – több mint másfélmillió mérési eredmény ad egyéni és társadalmi szintű összehasonlításra módot.
 1. A próbarendszert alkotó motorikus próbákban elért teljesítmény viszonyításához nemzetközi viszonylatban is számtalan összehasonlító adat található.

5. sz. melléklet: Iskolai testnevelésre és sportra épített Nemzeti Cselekvési Mozgásprogram

Tárcák közötti kapcsolódási pontjai

Iskolai testnevelésre és sportra épített Nemzeti Cselekvési Mozgásprogram

TÁRCÁK KÖZÖTTI KAPCSOLÓSÁSI PONTOK

A program gondozója a EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA

A programban közvetlenül résztvevő tárcák: oktatásért felelős államtitkárság, egészségügyért felelős államtitkárság, sportért felelős államtitkárság.

Sportért felelős államtitkárság

A sportolni vágyó tehetséges, kiváló testi, biológiai, fiziológiai adottságú, fizikailag sportág speciálisan is jól terhelhető fiatalok mielőbbi feltérképezése (kiválasztása), versenysport felé irányítása, azzal a céllal, hogy mielőbb szakszerű irányítással elkezdhessék, az élsportolói pályára való felkészülést.

ô

Oktatásért felelős államtitkárság

1. Mérés (őszi időszakban)

Egységes minőségellenőrzés

– Az egészség/terhelhetőség szempontjából leglényegesebb kondicionális képességek mérésére alkalmazott motorikus próbákban elért teljesítmény tanár-diák mérése, pontértékelése.

– A tanuló általános fizikai teherbíró-képességének minősítése, a Hungarofit minősítő kategóriák értelmezése.

– Az egészség/terhelhetőség szempontjából leglényegesebb kondicionális képességek területén mutatkozó esetleges hiányosságok feltárása.

Felzárkóztatás ®Szinten-tartás: egyénre szabott képesség szerinti differenciált terheléssel.

Szinten tartó program: közepes, jó, kiváló és extra Hungarofit minősítés esetén

Fejlesztő program: igen gyenge, gyenge és kifogásolható Hungarofit minősítés esetén

Egységes minőségbiztosítás

– A gyenge fizikuma miatt kiszűrt egészségileg hátrányos helyzetű fiatalok felzárkóztatása.

2. Mérés (tavaszi időszakban)

Egységes minőségellenőrzés

Mérés«Visszacsatolás

– Az egészség/terhelhetőség szempontjából leglényegesebb kondicionális képességek mérésére alkalmazott motorikus próbákban elért teljesítmény mérése, pontértékelése.

– A tanuló általános fizikai teherbíró-képességének minősítése.

– A program hatására bekövetkezett változások irányának és mértékének nyomon-követése.

ô

Egészségügyért felelős államtitkárság

Minden tanévben az oktatás területéről – Hungarofit minősítő kategóriák szerint korosztályonkénti és nemenkénti bontásban – Intézményi Összesített Adatlapon legkésőbb május 31.-ig, át kell adni az iskola/háziorvosnak, vagy a védőnőnek a tanulók funkcionális állapotára utaló adatokat, aki/akik átvezeti az Iskolaegészség-ügyi jelentőlapon található (e célra visszatett) táblázatba.

Megjegyzés: a program 2001-2004-ig országos szinten – az oktatási tárca által elrendelt próbamérések során – bebizonyította létjogosultságát számszerű hiteles adatokkal bizonyíthatóan civil szervezetek gondozásával jól működött – külön anyagi forrás nélkül – az oktatás és az egészségügy területé

A bemutatott országosan egységes motorikus próbarendszer alapot biztosít

a kifejlesztendő sportág specifikus motoros próbarendszereknek.

Annak érdekében, hogy a versenyszerűen sportolni vágyó fiatal fizikai alapképességeinek

(fizikai terhelhetőségének) SPORTÁG SPECIFIKUS TERHELÉSÉT BIZTOSÍTVA FOLYAMATOSAN KÉSZÍTSÜK FEL A FIATALJAINKAT A hosszú távú stabil élsportolói életpályára.

Sportállamtitkárság felé tett javaslatok

A TANULÓK FIZIKAI ÁLLAPOTÁNAK RENDSZERES MÉRÉSE SORÁN SZÁMSZERŰEN IS KIFEJEZHETŐ MEGBÍZHATÓ, OBJEKTÍV ADATOKAT KAPUNK

EDZETTSÉGI ÁLLAPOTUKRÓL/FIZIKAI TERHELHETŐSÉGÜKRŐL.

A MÉRÉSEK SORÁN FELSZÍNRE KERÜLENK AZOK A KEDVEZŐ TESTI, BIOLÓGIAI, FIZIOLÓGIAI ADOTTSÁGÚ VERSENYSZERŰEN SPORTOLNI VÁGYÓ FIATALALOK, AKIKET TUDATOSAN KÉSZÍTHETJÜK FEL, AZ ÉLSPORTOLÓI PÁLYÁRA.

HOGY   FELKÉSZTÉSÉNEK ALAPJA A SPORTOLÓ FIATALOK FIZIKAI ÁLLAPOTÁNAK,

SORÁN FIATLJAINK SPORTÁG SPECIFIKUS FIZIKAITE

A tanulók fizikai állapotának mérésének – egyéni és társadalmi szintű – célja és feladata: a tanuló pillanatnyi edzettségi állapotának/szintjének (fizikai terhelhetőségének) megbízható, objektív, mérése, minősítése.

Az oktatás területén a tanulók fizikai állapotának mérésével kapcsolatos jogi szabályozást a 2012/13-as Tanévrendjében és a Kerettantervben a szakmai zűr-zavar elkerülése érdekében össze kell hangolni.

A KERETTANTERVBEN A TANULÓK FIZIKAI ÁLLAPOTÁNAK ÉVENTE KÉT ALKALOMMAL – őszi időszak: október, tavaszi időszak: május – TÖRTÉNŐ ORSZÁGOSAN EGYSÉGES – Hungarofit, vagy a Mini Hungarofit módszerrel történő – MÉRÉSE kiemelt feladatként jelenjen meg.

2012/13-as TANÉVRENDJE

Eredeti szöveg

A Nemzeti Köznevelésről Törvény 80. § (1) bekezdése alapján a 2012/2013. tanévben országos mérés, értékelés keretében gondoskodni kell a tanulók fizikai állapotának és edzettségének vizsgálatáról. A vizsgálatot a nevelési-oktatási intézményeknek 2013. április 3. és május 28. között kell megszervezniük intézményi szakmai önállóságuk keretei között, a korábbi években rendelkezésükre bocsátott, a fittség vizsgálatára alkalmas módszertani anyagok segítségével.

Módosító javaslat

A Nemzeti Köznevelésről Törvény 80. § (1) bekezdése alapján a 2012/2013. tanévben országos mérés, értékelés keretében évi két felméréssel gondoskodni kell a tanulók fizikai állapotának és edzettségének vizsgálatáról. A vizsgálatokat a nevelési-oktatási intézményeknek az ősszel 2012. októberben, a tavasszal 2013. májusban kell megszervezniük intézményi szakmai önállóságuk keretei között, a korábbi években rendelkezésükre bocsátott, a Hungarofit, vagy Mini Hungarofit fittség vizsgálatára alkalmas módszertani anyagok segítségével.

Indoklás

A pedagógiai fejlesztő munka – egyéni, intézményi és országos szintű – hiteles, objektív értékelése a tanulók fizikai állapotának évi kétszeri (őszi és tavaszi időszakban történő) országosan egységes mérésével oldható meg. (1. sz. melléklet: Miért kell az évi két mérés? )

A tanulók fizikai állapotának országosan egységes módszerrel történő mérése egyéni és országos szinten ellenőrzési és összehasonlítási lehetőséget biztosít az elvégzett mozgásprogram hatására – a heti testnevelési órák számának növelésre – bekövetkezett változások irányának és mértékének nyomon-követéséhez.

(2. sz. melléklet: Miért kell a mérési módszert országos szinten egységesíteni.) 

 1. sz. melléklet: Miért kell az évi két mérés?

A tanulók fizikai állapotának tudatos fejlesztését a pillanatnyi edzettségi állapotunknak megfelelő képesség szerinti differenciált terheléssel kell és lehet megoldani: az őszi mérés során elért teljesítmény kiindulási alap az egyénre szabott terhelhetőség megállapításához.

Az egészség/terhelhetőség szempontjából leglényegesebb kondicionális alapképességek tervszerű, tudatos, fokozatos, harmonikus fejlesztésekor a tanulóknak erejükhöz mért feladatot kell adni (még csoportos foglalkozás keretén belül is).

A tanév végén elért teljesítmény – egyéni, intézményi és országos szinten – a program hatására bekövetkezett változások irányának és mértékének – önmagához viszonyított fejlődést mértékének megbízható, számszerűen is kifejezhető objektív mutatója.

A tanulók fizikai állapotának elsősorban önmagához viszonyított fejlődés-centrikus objektív értékelése (a tanulónak sikerélményt jelent) ezért nagymértékben hozzájárul ahhoz, hogy közoktatás területén négy év alatt még a legkedvezőtlenebb testi, biológiai, fiziológiai adottságokat öröklő fiatal is elérhesse a könnyű fizikai munka és a szellemi munkavégzéshez szükséges KÖZEPES Hungarofit fittségi szintet.

 1. sz. melléklet: Miért kell pontosan megjelölni az országos mérési módszert?

A tanulók fizikai állapotának országosan egységes mérésére olyan motorikus próbarendszert kell kiválasztani mérési módszernek megbízhatóan, objektíven kell mérni, értékelni és minősíteni a terhelhetőség vizsgálatához szükséges a tudományosság legfőbb kritériumainak megfelelő elsőrendű faktorokat:

–        aerob állóképesség fittsége,

–        általános izomerő, erő-állóképesség fittsége. Több módszer közzé tétele estén csak olyan módszerek között lehet szabad választási lehetőséget biztosítani a méréseket elvégző pedagógusoknak, amely módszerek ugyanazokat a faktorokat mérik, és az azonos állapotú fiatal azonos minősítő kategóriában sorolható.

Megjegyzés: több módszer közzé tétele estén csak olyan módszerek között lehet szabad választási lehetőséget biztosítani a méréseket elvégző pedagógusoknak, amely módszerek ugyanazokat a faktorokat mérik, és az azonos állapotú fiatal azonos minősítő kategóriában sorolható.

3. sz. melléklet: Az oktatási tárca által 1997-től közzé tett mérési módszerek Eurofit, vagy Hungarofit  elméleti és gyakorlati síkon történő megmérettetésnek folyamat és végeredménye.