HUNGAROFIT KEZDŐLAP

HISZEK EGY ISTENBEN, HISZEK EGY HAZÁBAN
HISZEK EGY ISTENI ÖRÖK IGAZSÁGBAN
HISZEK MAGYARORSZÁG FÖLTÁMADÁSÁBAN
„Népem, ha úgy szeretheted önmagad, mint én szerettelek, örökké élsz!”
Atilla (Bendegúz fia, a nagy Nimród unokája)

Nagyon sok szeretettel és tisztelettel köszöntöm.
A honlapomon (a teljesség igénye nélkül) saját kutatási eredményeimet, az oktatás területén több mint negyven év alatt megszerzett szakmai módszertani tapasztalataimat, és azokat a szakmai vezetésemmel megvalósított mozgásprogramokat osztom meg Önökkel, amelyeket (külön anyagi forrás nélkül) testnevelő kollégáimmal országos szinten (a heti 1-2 testnevelési óra mellett) megvalósítottunk. (Bővebben: Szakmai önéletrajz.)

Kizárólagos szerzői jogomnál fogva, az általam kifejlesztett Hungarofit és a Mini Hungarofit egészségközpontú fittséget mérő motorikus próbarendszereket közkincsnek nyilvánítom (a világ minden részre vonatkoztatva).

Bemutatom, azokat az egész országban népszerűvé vált népegészségügyet szolgáló több évtizeden át gondozott, a gyakorlati életben országos szinten jól működő mozgásprogramokat, amelyek célja a lakosság (elsősorban a fiatalok) humánbiológiai (egészségtani, élettani, és edzéselméleti) ismereteinek feladat-centrikus rendszerezése, folyamatos bővítése, és a rendszeres testedzés egészségfejlesztő/egészségmegőrző élettani hatásának népszerűsítése, tudatosítása.
1. 1997-ben orvos-pedagógus civilszervezetek összefogásával szakmai vezetésemmel “Mozdulj, Magyarország” elnevezéssel egészségközpontú fittséget mérő sportvetélkedőt indítottunk el a lakosság számára. A mozgásprogramot 20 évig minden esztendőben sikeres döntővel zártuk. A program nem csak fiatalok, hanem, a felnőtt lakosság, a családok, és a fogyatékkal élők körében is egyre népszerűbb lett.
2. 1997-től az iskolaorvosokkal (ÁNTSZ-el Néhai dr. Pintér Attilával) szorosan együttműködve szakmai vezetésemmel fejlesztettük, gondoztuk az oktatási tárca felügyelete mellett (külön anyagi forrás nélkül) működésbe hoztuk, azt az iskolai testnevelésre és sportra épített Nemzeti Cselekvési Mozgásprogramot, amelynek célja, tudatos egészségfejlesztés „minőségi” testnevelés oktatással.
A program 2001-2004 között (az oktatási tárca által elrendelt próbamérések során) az oktatás és az egészségügy területén epidemiológiai szempontból számszerűen is kifejezhető megbízható, hiteles adatokkal bizonyíthatóan (2 millió) a gyakorlati életben jól működött.
Az adatok együttes (KSH) általi feldolgozása lehetővé tette, hogy a tanulók egészségközpontú fittségét (fizikai állapotát) egészségi állapotuk függvényében értelmezzük (prímér prevenció).
Kedves Testnevelő Kollégáim!
Sajnálatos módon ígéretük ellenére a Magyar Diáksport Szövetség szakmai vezetői nem ” vizsgálták meg azokat ” a nemzetközi és a hazai civil szerveztek által jó gyakorlatokat”, amelyekről az egész ország tudott, csak ők nem! Közel 3 milliárd forintért, alig több mint három év alatt lerombolták azokat az orvos-pedagógus összefogással (20 év alatt) közösen elért szakmai módszertani fejlesztési törekvéseinket, amelyeket (külön anyagi forrás nélkül) országos szinten a gyakorlati életben már megvalósítottunk, és bevált.
Gondolom érzékelitek, hogy a mindennapos testnevelés bevezetése ellenére (amit a valamennyi magyar Polgár és a szakma nevében ezúton is köszönünk az országot vezető Politikusoknak) fiataljaink egészségközpontú fittség szintje tovább romlik/romlott. Az Emberi Erőforrások Minisztériuma az oktatásfejlesztés stratégiájában hiába helyezi/helyezte előtérbe a tudatos egészségfejlesztést, minőségi testnevelés oktatással, ha az MDSZ szakértői szakmai hozzá nem értés vagy Önös feltehetően anyagi érdekek miatt olyan feladatot vállaltak el, amelyben nem járatosak. Az általuk beígért szakmai módszertani fejlesztések elmaradtak, a valóságban “visszafejlesztés”, történt. Az MDSZ vezetői szakmai hozzá nem értés, vagy Önös feltehetően anyagi érdekek miatt, valóságot nem tükröző állításaikkal félrevezették, és továbbra is félrevezetik a gyermeket, a szülőt, a szakmát, a döntéshozó politikusokat, és az egész nemzetet.
A tudatos egészségfejlesztő „minőségi” testnevelés oktatás alapköve 1-12 évfolyamon a tanulók fizikai állapotának (egészségközpontú fittségének) évente két alkalommal (őszi és tavaszi időszakban) történő megbízható, objektív mérése.
Fiataljaink egészségközpontú fittségének tervszerű, tudatos, harmonikus, élettanilag hatékony fejlesztése, a rendszeres testedzés megszerettetése, a tanulók aktív közreműködése nélkül nem oldható meg!
Az iskolai testnevelés és sportot a szakmai módszertani fejlesztések mellett szemléletében is korszerűsíteni kell.
Javaslatok:
– a tanuló pillanatnyi edzettségi állapotának megfelelő képesség szerinti differenciált terhelés (erejéhez mért feladat elvégzése) sikerélményt jelent a számára, az
– egészség/terhelhetőség szempontjából leglényegesebb kondicionális képességek területén (aerob fittség, és a mindennapi tevékenység során leginkább használatos izomsorok fittségének mérésre alkalmazott motorikus próbákban) egy tanéven belül elért teljesítményben bekövetkezett fejlődés/változás országosan egységes szemléletben történő értelmezése. Az önmagához viszonyított fejlődés-centrikus objektív értékelés fejleszti a gyermek önbizalmát, önbecsülését, és az akaraterejét.

Az általunk kifejlesztett és működésbe hozott Nemzeti Cselevési Mozgásprogram egészségmegőrző élettani hatékonyságának mértékét a heti tanórai testnevelési órák száma, és az egészségközpontú fittség mérésére alkalmazott módszer megbízhatósága befolyásolja.
A szakmának erkölcsi kötelessége, hogy “tiszta vizet öntsön a pohárba”!
A szakma védelme (munkánk valós értékének erkölcsi megbecsülése) és a felnövekvő nemzedék érdeke azt kívánja, hogy egy szakmai konzultáció keretén belül (jelenlétemben) az MDSZ a valóságnak megfelelve mutassa be, hogy az elmúlt négy évben milyen konkrét szakmai módszertani fejlesztéseket értek el országos szinten, annak érdekében hogy testnevelésünk egészségfejlesztő hatékonyságát tudatosan növeljuük.

Prof. Dr. Kásler Miklós, EMMI Miniszter Urat (és a program hatékony megvalósításában közvetlenül résztvevő, Oktatásért Felelős Államtitkárság, Sportért Felelős Államtitkárság, Szociális Ügyekért és Társadalmi Felzárkózásért Felelős Államtitkárság) tisztelettel és szeretettel kérem, hogy az általam kifejlesztett és több mint 20 éven át gondozott mozgásprogramokat személyesen mutathassam be, az e területen meghozott döntéseik előtt.
Előzmény
Balog Zoltán miniszter úr és Lázár János államtitkár úr támogatásával a Kormány 2012. október 26-án hozott, 1469/2012. (X.26.) Korm. határozata alapján a Magyar Diáksport Szövetség, mit kedvezményezett a TÁMOP 3.1.13. kiemelt projekt keretében megalkotja a testnevelés új stratégiáját, illetve megvizsgálva a nemzetközi és hazai jó gyakorlatokat, kialakítja a köznevelési törvény 80.§ (1) bekezdésében foglalt törvényi kötelezettségnek megfelelő egységes diagnosztikus mérési – értékelési rendszert.
Testnevelő Kollégáimmal, több mint 20 évig örömmel tettük a dolgunkat, jó volt testnevelőnek lenni, annak ellenére, hogy sem erkölcsileg, sem anyagilag nem becsületek meg bennünket. Úgy éreztük, jó úton haladunk ahhoz, hogy tudatos egészségfejlesztő „minőségi” testnevelés oktatással, nagymértékben hozzájáruljunk, fiataljaink (egészségközpontú fittség szintjének) fizikai állapotának tudatos fejlesztéséhez, egészségi állapotuk javításához. A testnevelők tiszta lelkű emberek még ma is lelkesen végzik a dolgukat, ha tudják, hogy értékes munkát végeznek nem csak a felnövekvő nemzedék, hanem az egész nemzet számára.
Kedves Kollégák!
Gondolom, hogy az elmúlt két évben a gyermekek és ti is személyesen megtapasztaltátok, hogy az MDSZ „hozzá nem értő” szakértői, a NETFIT bevezetésével, olyan mérési módszert kényszerítettek ránk, amely nem méri, az egészségközpontú fittség vizsgálatához szükséges elsőrendű faktorokat, így a tanulók funkcionális állapotára utaló a mérési eredmények nem tükrözik a valóságot és nem mutatnak szoros összefüggést (egyéni és társadalmi szinten) a tanulók egészségi állapotára utaló szűrővizsgálatok eredményeivel. Az évente egy alkalommal történő mérés gyakorlati életben történő hasznossága csekély, ezért a pedagógusoknak fölösleges munkát, a tanulóknak fölösleges zaklatást jelent.
A fals mérési eredményekkel félrevezetjük a gyermeket, a szülőket, a törvényhozó/jogalkotó Politikusokat, és az egész nemzetet.
Ha ez a továbbiakban is így marad a nemzet által ránk bízott nemes feladatot nem tudjuk élettanilag hatékonyan elvégezni, munkánk csekély értéke miatt, erkölcsi megbecsülésünk tovább romlik.