Szakmai önéletrajz

SZAMAI ÖNÉLETRAJZ

Dr. Fehér Györgyné dr. Mérey Ildikó, c. egyetemi docens

 

Személyi adatok

Név: Dr. Fehér Györgyné dr. Mérey Ildikó

Születési idő: 1945. május 2.

Születési hely: Mezőtúr

Családi állapot: férjezett: dr. Fehér György villamosmérnök

Gyermekek: F. György matematikus–informatikus; F. Titusz szilárdtest fizikus

Középiskola: Petőfi Sándor Közgazdasági Technikum (Budapest)

Felsőfokú végzettség:

  • Magyar Testnevelési Főiskola, tanári szak (1970)
  • Magyar Testnevelési Egyetem, kézilabda szakedzői szak (1976)

Egyetemi doktori cím testnevelés tudományból: 1981 Magyar Testnevelési Egyetem

 

Sportolói múlt

1962-1971– ig kisebb-nagyobb sérülések okozta megszakításokkal, NB/I-es kézilabda játékos voltam.

Legjobb eredményeim: serdűlő válogatott (1960-1961), utánpótlás válogatott (1962-1963), 2x Magyar Bajnok

(Bp-i Spartacus 1964 és 1965), Európa Kupa III. hely (1965), Világ Mesterek Tornája: I. hely (1989 Koppenhága).

 

Munkahely

1973-1974 VASAS Sportiskola főfoglalkozású edző: serdülőkorú fiúk.

1975-től testnevelő tanár (Kandó Kálmán Műszaki Főiskola, illetve jogutódjai: Budapesti Műszaki Főiskola, Óbudai Egyetem)

1995 docensi kinevezés

2004-2010-ig Testnevelési és Sport Intézet igazgató

 

Tudományos társasági tagságok

1976 óta több olyan tudományos és civil szervezetnek tagja, vagy tisztségviselője, amelyek tevékenységükkel – elsősorban szakmai, erkölcsi támogatásukkal – a testi-lelki és morális egészség megteremtéséhez szükséges humánbiológiai, higiénés és mentálhigiénés ismereteket népszerűsítenek a lakosság körében.

– 1976-85-ig Magyar Kézilabda Szövetség Ifjúsági Bizottságának, módszertani szakvezetője

– 1979-1982-ig a Magyar Biológiai Társaság Ifjúsági Szekciója elnöke

– 1985-től a Magyar Biológiai Társaság Mozgás- és Viselkedésbiológia Szakosztályának titkára

– 1990-től a "Józan Élet" Egészség és Családvédő Országos Szövetség, titkára

– 1994-97-ig a "Józan Élet" Egészség és Családvédő Országos Szövetség, főtitkára

– 1997-től a "Józan Élet" Egészség és Családvédő Országos Szövetség, alelnöke

– 1990-2006-ig a Budapesti Egyetemek Főiskolák Sportszövetségének, alelnöke

– 1990-2006-ig a Budapesti Egyetemek Főiskolák Tudományos Bizottság, vezetője

– 1997-2009-ig az Országos Dohányfüstmentes Egyesület, vezetőségi tagja

– 2005-től az Atilla Magyar – Rázó Kör, oktatói vezetője

– 2014-től a Magyar Biológiai Társaság, főtitkárhelyettes

 

 

 

Szakmai munkámért kapott  kitüntetések, elismerések

– Főigazgatói Dicséret (Kandó Kálmán Műszaki Főiskola: 1981, 1989 és 2000.)

– KKMF publikációs nívódíj (Kandó Kálmán Műszaki Főiskola:1994)

– Az egyetemi –főiskolai sportban végzett kiemelkedő tevékenységért járó elismerés (OTSH: 1995)

– ÉLETMŰDÍJ: „Az ifjúság testnevelésének és egészséges életmódjának kialakításáért végzett több évtizedes kiemelkedő munkásságáért”. (Magyar Egyetemi – Főiskolai Sportszövetség: 2006)

– Magyar Köztársasági Ezüst Érdemkereszt: „Az egészségvédelem és a testkultúra fejlesztése területén végzett eredményes munkáért”. (Magyar Állam: 2007)

– Huzella Tivadar Díj: „Kiemelkedő humánbiológiai és az orvostudomány területeinek több évtizedes magas szintű műveléséért, kiváló szervező tevékenységéért és széleskörű oktató, ismeretterjesztő munkájáért.” (Magyar Biológiai Társaság: 2010)

– „Főváros Sportjáért” Aranygyűrű Kitüntetés: „A lakosság egészség és testkulturális ismereteinek bővítése, az iskolai testnevelés és sport korszerűsítése, amatőr szintű sportversenyek szervezése és lebonyolítása területén végzett kiemelkedő munkájáért”. (FŐV: 2010)

– MATOLAY ÉLETMŰDÍJ:„Az iskolai testnevelés és diáksport fejlesztése, valamint az Olimpiai Eszme terjesztése érdekében kifejtett kimagasló tevékenységéért.” (Magyar Testnevelő Tanárok Országos Egyesülete: 2013).

– PEDAGÓGUS SZOLGÁLATI EMLÉKÉREM elismerés (EMMI: 2013.)

– Címzetes egyetemi docens cím: „az Óbudai Egyetem érdekében kifejtett kiemelkedő szakmai tevékenységének elismeréseként” (Óbudai Egyetem: 2013).

 

 

Tudományos szakmai tevékenység

– Különböző életkori és teljesítmény szakaszokban az egyén motorikus fejlettségi szintjének vizsgálata.

– Tesztbattériák kifejlesztése az általános fizika teherbíró-képesség (egészségközpontú fittség vizsgálatához szükséges elsőrendű faktorok) műszerek nélküli objektív, megbízható méréséhez, minősítéséhez.

– Tesztbattériák kifejlesztése a sportág speciális motorikus képességek terültén elért teljesítmény objektív, megbízható méréséhez/minősítéséhez.

 

1969-1985-ig a Magyar Kézilabda Szövetség Utánpótlás Bizottság Módszertani vezetőjeként a kézilabdázók kiválasztásával és beválásával kapcsolatos kérdésekre kerestem választ.

 

1976-ban munkahelyemen, a Kandó Kálmán Műszaki Főiskolán elkezdtem a hallgatóim egészségközpontú fittségi szintjét vizsgálni, az életmódjuk és munkavégző képességük függvényében.

 

1983–86-ig az OTSI Kutató Intézetével együttműködve – évente két alkalommal történő laboratóriumi terheléses műszeres vizsgálatokkal alátámasztva – az egészség/terhelhetőség vizsgálatához szükséges elsőrendű faktorok műszerek nélküli megbízható, objektív mérésére, Hungarofit elnevezéssel egészségközpontú fittséget mérő motorikus próbarendszert fejlesztettem ki.

 

1995/96-ban a Hungarofit és a Mini Hungarofit motorikus próbarendszerhez – az egészség/terhelhetőség vizsgálatához szükséges elsőrendű faktorok aerob fittség és izomerő fittség területén elért teljesítmény megbízható, objektív értékeléséhez – testnevelő tanár kollégáim által visszaküldött nagyszámú mérési eredmény alapján korosztályonkénti és nemenkénti pontértékelési rendszert dolgoztam ki, barátaim, férjem és fiaim segítségével.

A motorikus próbákban elért teljesítmény összesített pontértékei alapján az egyén pillanatnyi egészségközpontú fittségi szintje (általános fizikai teherbíró képessége) 1-140 ponthatár között hét Hungarofit fittségi kategóriába sorolható. Az egyes fittségi kategóriák értelmezése során megtudhatjuk, hogy az egészség-központú fittség szintünk eléri-e a mindennapi tevékenységünk hatékony elvégzéséhez szükséges fittségi szintet. A fittségi kategóriák értelmezése során választ kapunk arra, hogy fejlesztő jellegű, vagy szinten tartató edzéstervet kell készíteni, (ill. edzésmunkát végezni) az egészséges létezésünk stabil megtartása érdekében.

Az egyes motorikus próbákban megszerzett pontértékek száma azonnal jelzi, hogy az aerob fittség, vagy az izomerő fittség területén vannak-e hiányosságaink, ha igen akkor hol és milyen mértékű.

 

 

A Hungarofit egészségközpontú fittséget minősítő motorikus próbarendszer tulajdonképpen két módszert takar:

  1. Hungarofit 1+6 (1 aerob fittséget mérő+6 izomerő fittséget mérő próba,
  2. Mini Hungarofit 1+4 (1 aerob fittséget mérő+4 izomerő fittséget mérő próba).

Mind a két motorikus próbarendszer a tudományosság legfőbb kritériumainak megfelelve: megbízhatóan, objektíven, egyszerűen, minimális anyagi és idő ráfordítással az egészségközpontú fittség vizsgálatához szükséges elsőrendű faktorokat méri. A Hungarofit és a Mini Hungarofit motorikus próbarendszer, valamint a hozzájuk tartozó értékelési és minősítési rendszer a gyakorlati életben – nagyszámú (2 millió) epidemiológiailag számszerűen is kifejezhető hiteles mérési eredménnyel – már bebizonyították létjogosultságukat.

Mind a két tesztrendszer az egészségközpontú fittség vizsgálatához szükséges elsőrendű faktorokat megbízhatóan, objektíven méri, és minősíti, ezért a kétféle mérési módszer egymással helyettesíthető.

 

A Hungarofit és a Mini Hungarofit egészségközpontú fittséget mérő módszerek 1997-től váltak ismerté.

E mérési módszereket az elmúlt 20 évben nemcsak az oktatás és az egészségügy területén dolgozó szakemberek, hanem az edzők és a sportolni vágyó polgárok is egyre szélesebb körben alkalmazzák.

 

1997-ben az ÁNTSZ-el és több civilszervezettel összefogva szakmai vezetésemmel „Mozdulj, Magyarország” elnevezéssel egészségközpontú fittséget mérő mozgásprogramot hirdettünk meg a lakosság számára.

A program az elmúlt húsz évben egyre népszerűbb nemcsak a fiatalok, hanem a felnőtt lakosság (családok) és az enyhébb fogyatékkal élők körében is.  Részletesen: www.Mozdulj,Magyrország!

 

– 1998-ban a Magyar Egyetemi Főiskolai Sportszövetség felkérésére – a HÖOK és 12 felsőoktatási intézmény szakmai vezetőjével – a szakmai munkabizottság vezetőként jogszabályi formában önthető javaslatot készítettem „Tartalmi és módszertani standard követelmények a hallgatók testnevelési és egészségnevelési intézményi feladatainak ellátásához” címmel.

 

2005-ben javaslatot készítettem a testnevelés tantárgy korszerű egységes szemléletű objektív, szöveges és érdemjegyben kifejezett értékeléséhez.

 

– 2005-ben tantárgyfelelősként elindítottam az Óbudai Egyetem ill., jogelődjén (BMF) a „Korszerű ismeretek az egészséges életvitel kialakításához” című szabadon választható (évközi jeggyel zárt, két kredit pontot érő) tantárgyat.

 

– 1996-ban az iskolaorvosokkal, és több civil szervezettel együttműködve, szakmai vezetésemmel (anyagi ellenszolgáltatás nélkül) az oktatási tárca (MKM, OM) főként erkölcsi elvi engedélyével elkezdtük megteremteni (a szakmai és jogi hátterét) annak az iskolai testnevelésre és sportra épített Nemzeti Cselevési Mozgásprogramnak az elindításához szükséges alapvető feltételeket, amelynek főcélja testnevelésünk korszerűsítésével egészségfejlesztő, egészségmegőrző élettani hatásának tudatos javítása.

 

Az iskolai testnevelés és sport korszerűsítése, egészségmegőrző/egészségfejlesztő hatásának tudatos javítása érdekében tett törekvéseink első lépcsőjeként 1995-ben kezdeményezésünkre meghozott törvény szerint: „A Közoktatási törvény 41. §-ának 5. Bekezdése értelmében a nevelési oktatási intézményeknek gondoskodnia kell ..,az általános iskolában, középiskolában és szakiskolában évente két alkalommal a tanulók fizikai állapotának méréséről”.

A törvény meghozatala után 1996-ban az oktatási tárca elkezdte az országosan egységes mérési módszer kiválasztását. A szakma olyan mérési módszer egységesítését javasolta, amely megfelel a tudományosság legfőbb kritériumainak. A mérési módszer kiválasztása érdekében aktív közreműködésemmel (az MKM, később az OM) több szakmai módszertani konferenciát szervezett, de a csak elméleti síkon történő egyeztetés során a végső döntés meghozatala mindig elmaradt.

Végül az oktatási tárca még 1997-ben úgy döntött, hogy a tanulók fizikai állapotának országosan egységes mérésre alkalmazott mérési módszer kiválasztását a méréseket elvégző pedagógusokra bízza.

1997-ben az oktatási a három legismertebb mérési módszer (Arday-Farmosi; Eurofit, Hungarofit) közzé tételével „a mérési módszerek gyakorlati életben történő megmérettetésére”, un. próbaméréseket rendelt el, és azt az ígéretet tette, hogy azt a mérési módszert egységesítik országosan, amellyel a legtöbb mérési eredményt küldik vissza a méréseket elvégző pedagógusok a központi adatfeldolgozásra. A mérési módszerek megmérettetéséhez szükséges módszertani szakanyagokra az oktatási tárca közel 20 millió forintot fizetet ki az adófizető Polgárok pénzéből!

A próbamérések végeredménye közismert, a méréseket elvégző pedagógusok több mint (80 %-a) a Hungarofit, vagy annak egyszerűsített változatát a teljesen eszközmentes Mini Hungarofit egészségközpontú fittség mérésére kifejlesztett „gyermekbarát” motorikus próbarendszert alkalmazta. Az oktatási tárca az ígéretét nem tartotta be, a győztes Hungarofit motorikus próbarendszer országos szintű egységesítése, egységes szemléletben történő elvégzéséhez szükséges jogi és szakmai feltételeket nem biztosította.

 

Megjegyzés  

 

2001-ben Jelentés az Iskolaegészségügyi munkáról c. adatlapra felkerült a tanulók egészségi állapotára utaló kötelezően előírt egészségügyi szűrővizsgálati eredmények mellé, „Intézményi összesített adatlapon” korosztályonkénti és nemenkénti bontásban a tanulók funkcionális állapotára (egészségközpontú fittség szintjére) utaló – oktatás területén mért adatokkal.

2001-2004 között az oktatási tárca által elrendelt próbamérések során oktatás területéről, a méréseket elvégző pedagógusok az egészségügyieknek több 700000 tanuló fizika (funkcionális) állapotára utaló Hungarofit hiteles mérési eredmény adtak át.

 

Így lehetővé vált, hogy a KSH együtt dolgozza fel, a vészesen mozgásszegény életmóddal összefüggésben hozható (egyre fiatalabb életkorban megjelenő) betegség-fajták gyakoriságát, a tanulók funkcionális állapotára (egészségközpontú fittség szintjére) utaló adatsorral.

 

A központi adatfeldolgozásra visszaküldött megbízható vizsgálati eredmények kiértékelése után – valós adatokra épített – konkrét módszertani javaslatokat (mozgásprogramokat) készítettem az iskolai testnevelés korszerűsítéshez, egészségmegőrző/egészségfejlesztő élettani hatásának tudatos javításához.

 

A szakmai vezetésemmel 10 év alatt kifejlesztett, 20 évig gondozott és országos szinten működésbe hozott iskolai testnevelésre és sportra épített Nemzeti Cselevési Mozgásprogram, epidemiológiai szempontból nagyszámú (2 millió) számszerűen is kifejezhető hiteles adatokkal bizonyíthatóan 2001-2004-ig (külön anyagi forrás nélkül) az oktatás és az egészségügy területén a gyakorlati életben már bebizonyította létjogosultságát.

 

A Hungarofit és Mini Hungarofit egészségközpontú fittséget mérő megbízható, objektív motorikus próbarendszerek (ma is kizárólagos szellemi tulajdonomat képezik) mérési módszereket anyagi ellenszolgáltatás nélkül – módszertani szakanyagként tettem közkinccsé elsősorban a szakma és a felnövekvő nemzedék számára – az iskolai testnevelésre és sport épített Nemzeti Cselekvési Mozgásprogram egészségmegőrző/egészségfejlesztő élettani hatásának tudatos javítása érdekében.

(Kiegészítés: a program egészségmegőrző/egészségfejlesztő élettani hatékonysága elsősorban a mérési módszer megbízhatóságától, és a heti tanórai testnevelési órák számától függ!) 

 

A méréseket elvégző pedagógusok visszajelzése szerint – az ősszel és tavasszal elvégzendő méréseket – a gyermekek szerették és várták. Érdekelte őket nem csak a saját, hanem a társaik teljesítményében bekövetkezett változások is. Tudták, hogy a Jó, Kiváló és Extra Hungarofit minősítő kategóriát csak a rendszeresen sportolók tudják elérni.

 

Megjegyzés: 2015-től a közoktatás területén törvény írja elő, hogy fiataljaink fizikai állapotát a Magyar Diák Sportszövetség szakmai vezetői által „összeállított”, NETFIT mérési módszerrel kötelező mérni. (Évente egyszer: januártól – májusig tartó időszak alatt.)

 

 

 

Publikációim (a teljesség igénye nélkül)

Eddigi vizsgálódásaimról, tapasztalataimról, kutatási eredményeimről hazai és nemzetközi kongresszusokon, konferenciákon, tudományos tanácskozásokon 1979-től rendszeresen adok számot előadások, és cikkek formájában.
E témában megjelent könyveim jegyzeteim száma 10-15, publikációim száma több mint száz.

Jelentősebb szakmai módszertani szakanyagok, könyvek:

1990. Se többet, se kevesebbet c. könyv Kiadó: MEDICOR, 30000 pl.

1992. Vitaindító gondolatok az új nemzeti alaptanterv elkészítéséhez, a testnevelő tanári munka megújításához. (Cikk) Testnevelés Próbaszám, 1992. 29-30. o.

1992. Miért van szüksége a testnevelésnek a képességek, (képesség együttesek) objektív, mérésére, értékelésére? (Cikk) MKM Testnevelési és Sport Önálló Osztályának melléklete, 1992. IX. 12-15.o.

1993. A megmérettetés elengedhetetlen a minőséghez követelmény kell! (Cikk) Fejlesztő pedagógia, 1993./1-2. 36-42 o.

1993. Módszer az általános fizikai teherbíró-képesség műszerek nélküli méréséhez (Előadás és cikk) II.

Országos Sporttudományos Kongresszus, 1993. VIII. 30-IX. 1.

1996. Mozgás és egészség c. könyv. Útmutató Kiadó és Szolgáltató KFT, 1996. Bp. „Hungarofit”

Egyszerű vizsgálati módszer és értékelési rendszer 7-19 éves korúak számára (1997) MKM kiadvány a tanulók általános fizikai teherbíró-képességének méréséhez 5-45. o.

1997. „MÉRTES” Alternatív Nemzeti Tanterv 1-12 évfolyam számára www.OKI.hu

1998. Katona fiatalok számára „Edzéselméleti és Élettani ismeretek az önálló, tudatos testedzéshez”

MH KÖKKI Kiadvány (1998).

1998. Az Iskolaegészségügy Gyakorlati Kézikönyve Szerkesztette: Aszmann Anna Testnevelés az iskolában c. fejezet.

1998. Ajánlás a fizikai fittség mérésére 7-25 éves korú labdarúgóknak Kispad c. szakmai folyóirat 98/1-

2 14-26 o. Kiadó: a NEXUS KIADÓ.

1998. A fittség mérés jelentősége az egészséges életmódra nevelésben HUNGAROFIT

Tréning program iskolaorvosok, védőnők és pedagógusok számára, Országos Csecsemő- és Gyermekegészségügyi Intézet (Előadás, cikk, VIDEO).

1998. Feldolgozásra alkalmas próbák a tanulók fizikai állapotának méréséhez (Társszerző) Oktatási Minisztérium

1998. MOZGÁS–EGÉSZSÉG–FITTSÉG, MOZGÁS–JÁTÉK–SPORT– TERHELHETŐSÉG

Mozgásbiológiai Konferencia Bp. 1998. szept. 25-26. (Előadás, Előadás kivonat)

1998. Feldolgozásra alkalmas próbák a tanulók fizikai állapotának méréséhez (Társszerző) Oktatási Minisztérium l998. Második kiadás.

1998. A hangsúly a megelőzésen van Kiegészítő nyílt levél a miniszterelnökhöz Magyar Nemzet X. 8.

1999. Mérési és értékelési útmutató: A tanulók általános fizikai teherbíró-képességének méréséhez. (OM harmadik bővített kiadvány.)

1999 . Se többet, se kevesebbet Mérd magad: Hungarofit Útmutató Kiadó és Szolgáltató KFT, Bp. (3000 pl.)

2000. Új kihívások a gyermek labdarúgásban 64-86. o. (ISM): „A fittség mérés jentősége a fiatalkorú labdarúgóknál”

2000. ÚTMUTATÓ A TANULÓK FIZIKAI ÉS MORTORIKUS KÉPESSÉGEINEK MÉRÉSÉHEZ (OM)

2000. Se többet, se kevesebbet Mérd magad: Hungarofit Útmutató Kiadó és Szolgáltató KFT, Bp. második bővített kiadás.

2001. 7 -19 éves tanulók fizikai állapotának felmérésére szolgáló próbarendszer OK kiadvány 5000 pl.

2002. Összefoglaló tanulmány: 7-18 éves fiatalok 2001 tavaszán elvégzett felmérési eredmények elemzése.(OM)

2003. Útmutató a motorikus képességek méréséhez. Kézilabdázók számára (Magyar Kézilabda Szövetség)

2003. Mérd magad! Hungarofit és Mini Hungarofit: Mérési és értékelés útmutató 17-25 év közötti fiatalok számára (Magyar Egyetemi Főiskolai Sportszövetség)

2004. Nemzeti Mozgásprogram Fiataljaink fizikai állapotának tervszerű, tudatos, harmonikus fejlesztéséhez. Kiadó: „Józan Élet” Egészség és Családvédő Országos Szövetség

2004. szeptember „Sulinet” OM Összehasonlító adatok 7-19 éves fiatalok fizikai állapotának elemzéséhez

2004. OKI november 11. Az osztályzás kérdésével kapcsolatos állásfoglalások kifejtése OKI OrszágosTestnevelési stratégiai munkaértekezlet.

2005. május 5000 pl. CD Fittségi mérési módszerek szöveges értékeléssel. A CD-t az Oktatási Minisztérium az ország valamennyi oktatási intézmény számára megküldte.

2006. Fittség, Egészség tudatosan 3000 pl. (A szponzorok visszalépése miatt magán kiadás lett.)

2007. Ajánlás a testnevelés tantárgy korszerűsítéséhez.2007/1. Magyar Sporttudományi Szemle 46-49. o.

2007. december 6. Győr Felsőoktatási konferencia: Testnevelés és Sport a Budapesti Műszaki Főiskolán

2007. Magyar Sporttudományi Szemle 2007/1. Ajánlás a testnevelés tantárgy korszerűsítéséhez I.

2008. „Lépj, az egészségedért!” Korszerű ismeretek az egészséges életvitel kialakításához (BMF jegyzet. 226 oldal)

2008. „Öntsünk végre tiszta vizet a pohárba” Tudomány, Neveléstudomány a gyakorlatért 37.Mozgásbiológiai Konferencia (Szarvas, 2007. november 15-16.)

Kiadó: Tessedik Sámuel Főiskola Pedagógiai Főiskolai Kar

2008 Magyar Sporttudományi Társaság Kongresszus „Peking 2008” Eurofit & Hungarofit Öntsünk végre „tiszta vizet” a pohárba! (Sportorvosi Szemle 2008.)

2008. Sporttudomány, neveléstudomány a gyakorlatért (83-91.o) Kiadó: Tessedik Sámuel Főiskola Pedagógiai Főiskolai Kar

2008. Az oktatásban eltöltött évek alatt adjunk, azonos életesélyt valamennyi fiatalnak 38. Mozgásbiológiai Konferencia (11. 15-16. Jászberény)

2008. Az ifjúság fittségi állapotáról statisztikák tükrében HÖOK Országos Konferencia (Győr)

2009. Konferencia és kiállítás szervezés: Egy nap az egészségedért! (BMF Bécsi út 96/b.)

2010. A Nemzet és a Szakma védelmének érdekében: ne hagyjuk megtéveszteni a Döntéshozókat! Előadás 40. Mozgásbiológiai Konferencia (Budapest)

2010. NEMZETI CSELEKVÉSI MOZGÁSPROGRAM (MSTT Sport Innovációs Szakbizottság, Budapest Magyar Sport Háza szept. 16.)

2010. ORSZÁGOS SZAKMAI-MÓDSZERTANI KONFERENCIA AZ ISKOLAI TESTNEVELÉS ÉS SPORT MEGÚJÍTÁSÁRA (TF 2010. OKT.16. )

2011. Lépj, az egészségedért! Korszerű ismeretek az egészséges életvitel kialakításához III. bővített kiadás Fehérné Mérey Ildikó Óbudai Egyetem KGK 4016 oldalszám: 297

2012. Sporttal meg kell gyógyítani, a magyar nemzetet!  IX. Országos Sporttudományi Kongresszus Szeged, 2012. május 24-26. Poszter előadás Magyar Sporttudományi Szemle cikk

2013. A nép egészsége legyen a legfőbb törvény! Magyar Sporttudományi Szemle 14. évfolyam 54. szám 2013/2. 26. o. X. Országos Sporttudományi Kongresszus 2013. május 31.

2014. Fittséget mérő motorikus tesztrendszerek dimenzióinak összehasonlítása. 44. Mozgásbiológia Konferencia Budapest, Magyar Testnevelési Egyetem 2014. 11. 20-21. Előadás, cikk

2016.  Mióta, miért, mikor és mivel mérjük fiataljaink egészségközpontú fittség szintjét? Magyar Edző 2016/01.  72-75. o.

2016. Prímér prevenció a közoktatás területén Magyar Sportorvos Társaság 50 Éves Jubileumi Kongresszusa, Előadás

 

Az iskolai testnevelés és sport megújítása, korszerűsítése érdekében szervezett országos szakmai módszertani konferenciák

1998. december 9. Kerekasztal beszélgetés: „Testnevelés a prevenció szolgáltában” címmel.

Téma: Az egészség szempontjából leglényegesebb kondicionális képességek területén elért teljesítmény: Minőség-ellenőrzése a testnevelésben.

2000. március 10. Szakmai egyeztető tanácskozás

„Módszerek a tanulók fizikai állapotának országosan egységes minőségellenőrzéséhez”

Téma:

– A preventív szemléletű iskolai testnevelés a népegészségügy szolgálatában

– A testnevelés egészségmegőrző hatásának minőségellenőrzése

– Javaslatok a tervszerű, tudatos minőségfejlesztéshez

2001. május 23. HONNAN–HOGYAN–HOVÁ? CÍMMEL Szakmai módszertani konferencia

A közoktatás területén elindított Nemzeti Mozgásprogram bemutatása

2005. OKI március 9. Javaslatok a tantárgy korszerűsítésével kapcsolatban OKI Országos Testnevelési-stratégiai munkaértekezlet. Vitaindító előadás. (Budapest BMF Kiscelli u.)

2006. október 5. „Azonos életesély minden fiatalnak!”SZAKMAI KEREKASZTAL KONFERENCIA (Helyszín: Pallasz Páholy1055 Budapest, Alkotmány u. 15.)

 

 

A sportversenyek szervezése, lebonyolítása

– 1990-2004-ig a Budapesti Területi Egyetemi – Főiskolai Sportszövetség alelnökeként, 15 sportágban az Universitas Sportversenyek elindítása, szervezése, és gondozása.

– 1997-től (18 éve) a „Mozdulj, Magyarország” elnevezésű országos fizikai fittséget mérő sportvetélkedő szakmai vezetése.

– 2003-ban I. Országos Fittség mérő Sportvetélkedő a fogyatékkal élők számára.

– 2004-ben 35. országos Műszaki Főiskolai Sportnapok szervezése

– 2006. jan. 16.-20. a Fővárosi ÁNTSZ és III. kerületi Egészségvédelmi Főosztályával közös interaktív dohányzás-prevenciós kiállítás szerveztünk „Életjáték-játékélet” címmel.

– 2007-2009. között BMF Egészség és Sport Nap megrendezése

– 2010-2014-ig Óbudai Egyetemi Egészség és Sportnap: „Egészséged jövője rajtad is múlik”.