A HETI TANÓRAI TESTNEVELÉSI ÓRÁK SZÁMA NÖVEKEDETT, DE A TANULÓK EGÉSZSÉGKÖZPONTÚ FITTSÉGÉNEK ÉLETTANILAG HATÉKONY, TUDATOS, HARMONIKUS FEJLESZTÉSE ELMARADT! Szerző: Dr. F. Mérey Ildikó, c. egyetemi docens

„A mozgás sok orvosságot pótol, de a mozgást semmilyen orvosság nem pótolhatja”.  (Hippokratesz)

„Nagy szükség van egészséges, erős ifjúságra, az ország jövője múlik rajta!” (Orbán Viktor)

„Versenyképes értékalapú oktatás megvalósítása a cél.” (Balog Zoltán)

 

A HETI TANÓRAI TESTNEVELÉSI ÓRÁK SZÁMA NÖVEKEDETT, DE A TANULÓK EGÉSZSÉGKÖZPONTÚ FITTSÉGÉNEK ÉLETTANILAG HATÉKONY, TUDATOS, HARMONIKUS FEJLESZTÉSE ELMARADT!

Szerző: Dr. F. Mérey Ildikó, c. egyetemi docens

 

A testnevelés szerepe napjainkra visszafordíthatatlanul megváltozott, tantárgyként való felfogása mellett az egészségfejlesztés/egészségnevelés, és a testgyakorlás kereteinek biztosítása kerül mindinkább előtérbe. A tanulók egészségének, egészséges életmódjának fejlesztése érdekében, a teljes körű iskolai egészségfejlesztési elvekkel összhangban, a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény előírja a mindennapi, azaz a heti öt testnevelésórát minden évfolyamban, melynek megvalósítása 2012 szeptemberében megkezdődött. Kormányunk a testnevelési órák számának megemelésével a közoktatás területén hatalmas és konkrét lépést tett annak érdekében, hogy az oktatásban eltöltött évek alatt az intézmények jelentősen hozzájárulhassanak az iskoláskorú fiatalok élettanilag hatékony egészségfejlesztéséhez, egészség- és testkultutális ismereteik bővítéséhez.

Az Emberi Erőforrások Minisztériuma az oktatásfejlesztés stratégiájában a minőségi oktatást helyezi előtérbe.

Egyén (a család), hanem népegészségügyi szempontból is igen lényeges, hogy az iskolai tanórai testnevelés egészségfejlesztő hatása élettanilag olyan hatékony legyen, hogy az oktatásban eltöltött évek alatt még a leggyengébb testi, biológiai, fiziológiai adottságú fiatal is elérje, és megtartsa a könnyű fizikai munka és a hatékony szellemi munkavégzéshez szükséges egészségközpontú fittségi szintet.

A nemzet érdekét szem előtt tartva, a „Törvényhozók”-nak (szakmai módszertani döntéshozóknak) erkölcsi kötelessége, hogy a testnevelés tantárgy oktatásfejlesztés stratégiájában az egészség/terhelhetőség szempontjából leglényegesebb kondicionális képességek (aerob fittség), és a mindennapi tevékenység során leginkább használatos izomsorok fittségének) tervszerű, tudatos, harmonikus, élettanilag hatékony fejlesztését kiemelt feladatnak tekintsék.

Fiataljaink egészség/terhelhetőség szempontú fittségének tudatos, élettanilag hatékony fejlesztése – az iskolaorvosokkal szorosan együttműködve – mindenki számára átlátható, világos, hatásában számszerű hiteles adatokkal is kifejezhető, megvalósításában is folyamatosan monitorozható iskolai testnevelésre és sport területén Nemzeti Cselekvési Mozgásprogram keretén belül valósítható meg.

A programot a tanulók egészségközpontú fittségének országosan egységes – évente két alkalommal, őszi és tavaszi időszakban – történő megbízható mérésére kell építeni.

A program egészségmegőrző élettani hatékonyságát elsősorban a heti tanórai testnevelési órák száma és az egészségközpontú fittség mérésére alkalmazott módszer megbízhatósága befolyásolja.

 

 

ISKOLAI TESTNEVELÉSRE ÉS SPORTRA ÉPÍTETT

NEMZETI CSELEKVÉSI MOZGÁSPROGRAM
FIATALJAINK FIZIKAI ÉS EGÉSZSÉGI ÁLLAPOTÁNAK TUDATOS FEJLESZTÉSÉHEZ

 

1. A PROGRAM CÉLJA

 1. Az oktatás területén

– Az iskolai testnevelés és sport egészségfejlesztő, egészségmegőrző élettani hatásának tudatos növelése.

A tanuló pillanatnyi edzettségi állapotának megfelelő egyére szabott képesség szerinti differenciált terheléssel, az egészség/terhelhetőség szempontjából leglényegesebb kondicionális képességek, tervszerű, harmonikus fejlesztése.

– Az oktatásban eltöltött évek alatt, fiataljaink „életesély egyenlőségének” biztosítása.

A gyenge fizikuma miatt egészségileg hátrányos helyzetű fiatalok felzárkóztatása.

– A rendszeres testedzés preventív, rekreációs értékeinek népszerűsítése.

A tanulók egészség- és testkulturális ismereteinek rendszerezése, bővítése.

– Számszerű hiteles adatszolgáltatás, (egyéni, intézményi, és országos szinten) a program hatására – rövid – közép – hosszú távon – bekövetkezett változások irányának és mértékének nyomon-követéséhez.

1.2. Az egészségügy területén

– A tanulók funkcionális állapotára utaló epidemiológiai szempontból számszerűsíthető, hiteles adat-szolgáltatás az egészségügy felé.

1.3. A verseny /élsport területén

– A tehetséges, kiváló testi, biológiai, fiziológiai adottságú, fizikailag jól terhelhető, sportolni vágyó fiatalok mielőbbi felkutatása, versenysport felé irányítása.

 

2.2. CÉL POPULÁCIÓ

7-18 ÉVES KOROSZTÁLY (1+4, illetve 1+6 motorikus próba)

(Megjegyzés: a program kiterjeszthető 3-6 éves korosztályra is 1+3 motorikus próba elvégzésével.)

 

3. FELADAT– MÓDSZER

I. MÉRÉS

A. A tanulók kondicionális állapotának felmérése – az oktatás területén

Mérési módszer:

– Mini Hungarofit (1+4 motorikus próba)

B. Az iskolaegészségügyi munka során elvégzett szűrővizsgálatok- az egészségügy területén

 

I. MINŐSÍTÉS

1 A. KÖZEPES, VAGY ANNÁL JOBB (Hungarofit minősítő kategória elérése esetén.)   

   B. NEGATÍV (Egészségügyi szűrővizsgálati eredmény esetén.)

 

2 A. KIFOGÁSOLHATÓ, VAGY ANNÁL GYENGÉBB (Hungarofit minősítő kategória elérése esetén.)

   B. NEGATÍV (Egészségügyi szűrővizsgálati eredmény esetén.)  

 

3.A. KÖZEPES, VAGY ANNÁL JOBB (Hungarofit minősítő kategória elérése esetén.)

   B. POZITÍV (Egészségügyi szűrővizsgálati eredmény esetén.)

 

4.A. KIFOGÁSOLHATÓ, VAGY ANNÁL GYENGÉBB (Hungarofit minősítő kategória elérése esetén.)

   B. POZITÍV (Egészségügyi szűrővizsgálati eredmény esetén.)

 

A PROGRAM HATÉKONYSÁGA A MÉRÉSI MÓDSZER MEGBÍZHATÓSÁGÁN MÚLIK!

 

Az elért minősítés alapján felzárkóztató, vagy szinten-tartó egyénre szabott mozgásprogram

 

1. A. KÖZEPES VAGY ANNÁL JOBB (Hungarofit minősítő kategória elérése esetén.) ®SZINTENTARTÁS  

    B. NEGATÍV (Egészségügyi szűrővizsgálati eredmény esetén.)®SZINTENTARTÁS

 

2.A. KIFOGÁSOLHATÓ VAGY ANNÁL GYENGÉBB (Hungarofit minősítő kategória elérése esetén.)®FELZÁRKÓZTATÁS

    B. NEGATÍV (Egészségügyi szűrővizsgálati eredmény esetén.)®SZINTENTARTÁS

 

3. A. KÖZEPES VAGY ANNÁL JOBB (Hungarofit minősítő kategória elérése esetén.)®SZINTENTARTÁS

    B. POZITÍV (Egészségügyi szűrővizsgálati eredmény esetén.)®GYÓGYTORNA

 

4.A. KIFOGÁSOLHATÓ VAGY ANNÁL GYENGÉBB (Hungarofit minősítő kategória elérése esetén.)®FELZÁRKÓZTATÁS

    B. POZITÍV (Egészségügyi szűrővizsgálati eredmény esetén.)®GYÓGYTORNA

 

II. MÉRÉS – II. MINŐSÍTÉS

A program hatására bekövetkezett változások mértékének és irányának nyomon-követése

A. A tanulók kondicionális állapotának felmérése – az oktatás területén.

B. Az iskolaegészségügyi munka során elvégzett szűrővizsgálatok- az egészségügy területén.

 

Ez a program (szakmai vezetésemmel, anyagi ellenszolgáltatás nélkül, az oktatási tárca által elrendelt próbamérések során 2001-2004 között epidemiológiai szempontból számszerűen is kifejezhető nagyszámú) közel 2 millió hiteles mérési eredménnyel a gyakorlati életben bebizonyította létjogosultságát az oktatás és az egészségügy területén is.

 (A hatékonyságát a csekély számú heti 1-2 óra tanórai testnevelési óra erősen korlátozta.) 

 

 

ISKOLAI TESTNEVELÉSRE ÉS SPORTRA ÉPÍTETT

NEMZETI CSELEKVÉSI MOZGÁSPROGRAM

TÁRCÁK KÖZÖTTI KAPCSOLÓSÁSI PONTOK

 

A PROGRAM GONDOZÓJA: EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA

A programban közvetlenül résztvevő tárcák: oktatásért felelős államtitkárság, egészségügyért felelős államtitkárság, sportért felelős államtitkárság.

 

Sportért felelős államtitkárság

A sportolni vágyó tehetséges, kiváló testi, biológiai, fiziológiai adottságú, fizikailag sportág speciálisan is jól terhelhető fiatalok mielőbbi feltérképezése (kiválasztása), versenysport felé irányítása, azzal a céllal, hogy mielőbb szakszerű irányítással elkezdhessék, az élsportolói pályára való felkészülést.

ô

Oktatásért felelős államtitkárság

1. Mérés (őszi időszakban)

Egységes minőségellenőrzés

– Az egészség/terhelhetőség szempontjából leglényegesebb kondicionális képességek mérésére alkalmazott motorikus próbákban elért teljesítmény tanár-diák mérése, értékelése, minősítése.

– A tanuló általános fizikai teherbíró-képességének minősítése, a Hungarofit minősítő kategóriák értelmezése.

– Az egészség/terhelhetőség szempontjából leglényegesebb kondicionális képességek területén mutatkozó esetleges hiányosságok feltárása.

Felzárkóztatás ®Szinten-tartás: egyénre szabott képesség szerinti differenciált terheléssel.

Szinten tartó program: Közepes, Jó, Kiváló és Extra Hungarofit minősítés esetén

Fejlesztő program: Igen gyenge, Gyenge és Kifogásolható Hungarofit minősítés esetén

Egységes minőségbiztosítás

– A gyenge fizikuma miatt kiszűrt egészségileg hátrányos helyzetű fiatalok (térítésmentes intézményen belüli) felzárkóztatása.

2. Mérés (tavaszi időszakban)

Egységes minőségellenőrzés

Mérés«Visszacsatolás

– Az egészség/terhelhetőség szempontjából leglényegesebb kondicionális képességek mérésére alkalmazott motorikus próbákban elért teljesítmény mérése, pontértékelése.

– A tanuló általános fizikai teherbíró-képességének minősítése.

– A program hatására bekövetkezett változások irányának és mértékének nyomon-követése.

ô

Egészségügyért felelős államtitkárság

Minden tanévben az oktatás területéről – Hungarofit minősítő kategóriák szerint korosztályonkénti és nemenkénti bontásban – Intézményi Összesített Adatlapon legkésőbb május 31.-ig, át kell adni az iskola/háziorvosnak, vagy a védőnőnek a tanulók funkcionális állapotára utaló adatokat, aki/akik átvezetik az Iskolaegészség-ügyi jelentőlapon található (e célra visszatett) táblázatba.

 

 

 

 

A MOZGÁSPROGRAM HATÁSÁRA VÁRHATÓ VÁLTOZÁSOK

 

 1.  Javul a felnőtt korú lakosság halálozási mutatója (1-2 évvel meghosszabbodna a születéskor várható élettartam).

 

 1. Megnő az egészségesen leélt életévek száma, javul a felnőtt lakosság életminősége.

 

 

 1. Csökkennek a lakosság egészségi állapotában megnyilvánuló egyenlőtlenségek.

 

 1. Esély teremtődik a hátrányos helyzetű társadalmi rétegek egészségügyi felzárkóztatására.

 

 1. Számszerűen is kimutathatóan növekszik a tanuló ifjúság fizikai, szellemi terhelhetősége egyéni és társadalmi szinten.

 

 1. Az oktatásban eltöltött évek alatt a gyenge fizikuma miatt egészségileg hátrányos helyzetű tanulók a felzárkóztatásával, valamennyi fiatal tanulmányainak befejezésekor azonos életeséllyel lép ki a nagybetűs életbe.

 

 1. Folyamatosan csökken a vészesen mozgásszegény életmóddal összefüggésben hozható, egyre fiatalabb korban jelentkező – felnőtt lakosságra is jellemző – mozgásszervi, szív- és érrendszeri megbetegedésekre utaló elváltozások száma.

 

 1. Az egészséges életmód társadalmi szintű mintává válik, és eszerint megváltozik a lakosság értékrendszere és mindennapi életvezetése.

 

 1. A tanulók és az aktív lakosság körében csökken a betegség miatt kiesett munkanapok száma és a betegségek gyógyítására fordított kiadás.

 

 1.  A gyógyításból felszabaduló pénzforrások visszaforgatásával nagymértékben javul a rendszeres testedzés tárgyi feltételei. 

Ágazatok közötti együttműködéssel, hatékonyabb prímér prevenció.(Önfenntartó rendszer kialakítása.)