FIATALJAINK EGÉSZSÉGKÖZPONTÚ FITTSÉGSZNTJÉNEK VÁLTOZÁSA 2001/2004 – 2013-IG

A jó szeretet alapján működik,
A rossz hatalom alapján cselekszik.
Az idő igaz, s eldönti mi nem az.

(Petőfi S.)

Az idő igaz, eldöntötte azt, ami nem az!
Ma már nem csak a tanulók fizikai állapotát mérő pedagógusok, hanem a szülők is tudják/látják, a gyermekek pedig érzik, hogy az utóbbi tíz éveben fiataljaink fizikai állapota, szellemi munkavégző képességének hatékonysága folyamatosan romlik/romlott.
Az ezirányú „valós” kutatási eredményekkel alátámasztva 3-4 éve hiába tájékoztatjuk/tájékoztattuk a jogalkotással felruházott politikusokat/hivatalnokokat és velük együtt dolgozó „szakértőket/tanácsadókat” nem tudják, nem akarják, nem merik felülbírálni/elismerni, hogy a Magyar Diáksport Szövetség a 2012-től a kísérletezés színhelyének tekinti az iskolákat.
Az iskolai testnevelés egészségfejlesztő tevékenységének tudatos javításához szükséges, szakmai módszertani fejlesztéseik (fejlesztési törekvéseik) a gyakorlati életben nem, vagy csak alig hasznosíthatók.
2012. (CS. T. előadás Százhalombatta) „Tisztában vagyok(unk) a rendszer előnyeivel és nehézségeivel egyaránt. Mint minden kötelező és központi rendszer, sokak számára ez sem kívánatos vagy szimpatikus. A kötelező fittségi mérések évtizedek óta benne vannak az iskolák a tanárok feladatai között, hiszen szerves részét képezik a testnevelés oktatásának. A NETFIT ennek egységességét és közös felületét teremtette meg a 2014/15. tanévtől. Az MDSZ továbbra is várja a konstruktív javaslatokat akár az informatikai rendszer, akár az applikáció működésével kapcsolatban. Egyébként, ha valaki kíváncsi itt elérheti a portugál mérési rendszert: https://fitescola.dge.mec.pt/HomeTestes.aspx itt pedig a szlovént: https://en.slofit.org/

Ezt csak a Magyar Diáksport Szövetség látja így!!! A 2014/15. tanév óta működő NETFIT, mint országosan egységes egészségközpontú fittségmérés eredményeit és elemzéseit felhasználva rámutatott a megnövekedett tanórák jótékony hatásaira. Emellett a közeljövőben megújuló hazai diák sportstratégiai céljairól és tovább fejlesztési irányairól is beszámolt a Magyar Diáksport Szövetség frissen megjelent kiadványa „A diáksport hazai dimenzióinak fejlesztése 2022-2023” alapján. (A kiadvány ingyenesen letölthető innen: https://shop.mdsz.hu/shop/kiadvanyok/tesim/a-diaksport-hazai-dimenzioinak-fejlesztese-2022-2030-koncepcio/ )

Legfontosabb üzenete szerint önmagában a testnevelésórák számának a növelése is jelentős népegészségügyi tényező, ezért európaszerte érdemes törekedni az óraszámok emelésére. A konferencián olasz, finn, luxemburgi, német, holland és szlovén professzorok, egyetemi oktatók tárgyalták meg a testnevelés és iskolasport COVID-19 járványt követő „újraépítésének” kérdését. A kutatási eredmények összegzését és az irányelveket a konferencia egyik szervezője, a világszerte ismert Prof. Roland Naul ismertette.

Köztudott, hogy Balog Zoltán miniszter úr és Lázár János államtitkár úr támogatásával a Kormány 2012. október 26-án hozott 1469/2012. (X. 26.) Korm. határozata alapján a Magyar Diáksport Szövetség, mint kedvezményezett a TÁMOP 3.1.13. kiemelt projekt keretében megalkotja a testnevelés új stratégiáját, illetve megvizsgálva a nemzetközi és hazai jó gyakorlatokat kialakítja a köznevelési törvény 80.§ (1) bekezdésében foglalt törvényi kötelezettségének megfelelő egységes diagnosztikus mérési-értékelési rendszert.

Megjegyzés

A Magyar Diáksport Szövetség (szakmai vezetői nem rendelkeztek elég ismerettel és tapasztalattal ahhoz, hogy kidolgozzák) a testnevelés új stratégiáját (és nem is készítették el).

A MDSZ nem tájékoztatta Balog Zoltán miniszter úrat és Lázár János állatikár urat arról, hogy a tanulók fizikai állapotának évente két alkalommal történő mérését 1993-tól törvény írta elő. Az 1993. évi LXXIX. Közoktatási törvény 41. §-ának 5. bekezdése, értelmében: „A nevelési oktatási intézményeknek gondoskodnia kell, „az általános iskolában, középiskolában és szakiskolában évente két alkalommal a tanulók fizikai állapotának méréséről”.

A 243/2003. (XII.17.) Kormányrendelet értelmében a közoktatásról szóló törvény 41.§-ának (5) bekezdéséből kimaradtak a tanulók fizikai állapotának mérésére vonatkozó rendelkezések. A törvényi szöveg módosítása azonban nem jelenti azt, hogy a jövőben az iskoláknak nem kell elvégezniük ezt a feladatot.

20/2012 (VIII.31) EMMI Rendelet értelmében a tanulók fizikai állapotának és edzettségének vizsgálata:
81. § (1) Az iskola a pedagógiai programjában meghatározott mérési időszakban és mérési módszer alkalmazásával tanévenként, valamennyi évfolyamára kiterjedően, a nappali oktatás munkarendje szerint felkészülő tanulók részvételével megszervezi a tanulók fizikai állapotának és edzettségének mérését, vizsgálatát. A mérés, vizsgálat lefolytatható egyszeri alkalommal és megszervezhető legfeljebb két hónapig terjedő időszakra is. A tanulók fizikai állapotának és edzettségének mérését, vizsgálatát az iskola testnevelés tantárgyat tanító pedagógusa végzi. Az (1) bekezdés szerint lefolytatott mérés vizsgálat eredményeit a vizsgálatot végző pedagógus a mérésben érintett tanulónként, osztályonként és évfolyamonként rögzíti, az eredményeket a testnevelés tantárgyat tanító pedagógusokkal közösen elemzik és meghatározza a tanuló fizikai fejlődése szempontjából szükséges intézkedéseket. Az iskolai tanév helyi rendjében kell rögzíteni a tanulók fizikai állapotát felmérő vizsgálat időpontját.

Szerintem az addigi hazai jó gyakorlatról csak az MDSZ nem tudott, annak ellenére, hogy B.G.-t személyesen tájékoztattam még az előtt mielőtt a „szakértőit” kiválasztotta.

Az oktatási tárca a törvény meghozatala után 1997 és 2001. között az országos mérési módszer kiválasztását a mérésket elvégző pedagógusokra bízta.

Az általa elrendelt ”próbamérésekhez” szükséges szakanyagok elkészítésére és az intézményekhez történő elküldéséhez több mint 20 millió forintot fizetett ki.

Az oktatási tárca közoktatási államtitkár elismerte, hogy a mérésket elvégző pedagógusok 85 %-a országos szinten a Hungarofit, vagy Mini Hungarofit motorikus próbarendszerrel mérte a tanulók fizikai állapotát, de ennek ellenére, az ígéretét nem tartotta be, mert nem találta elég demokratikusnak egyetlen mérési módszer egységesítését.

(Mind a két módszer az egészség/terhelhetőség szempontjából leglényegesebb faktorokat megbízhatóan méri.)

Mikor tudhatjuk meg, hogy kinek/kiknek az érdeke múlja fel a nemzet érdekét! A testnevelést tanító pedagógusok tudják, hogy egészségfelesztő munkájuk hatékonyságát számszerűen is kifejezhető hiteles datokkal kell és lehet bizonyítani, de azt nem tudják, hogy mért kényszerítik őket olyan felesleges (sok időt elrabló) feladatok elvégzésére, melyek nem a közérdeket szolgálják.

Fittségi
kategóriák
megnevezése
A FELMÉRÉSEK IDŐPONTJA
2001 tavasz 2002 tavasz 2003 tavasz 2004 tavasz 2012/13 tanév
Fiú
N=
65455
Lány
N=
56833
Fiú
N=
213581
Lány
N=
199399
Fiú
N=
157412
Lány
N=
150650
Fiú
N=
141324
Lány
N=
134432
Fiú
N=
73376
Lány
N=
70045
Igen gyenge 6.50% 3.30% 7.04% 6.66% 6.12% 6.13% 6.04% 5.69% 13.40% 9.20%
Gyenge 14.80% 12.30% 14.58% 16.13% 13.67% 15.02% 13.23% 14.53% 20.40% 20.30%
Kifogásolható 21.70% 24.90% 21.75% 24.34% 21.11% 23.39% 20.70% 23.20% 22.20% 25.40%
Közepes 24.90% 28.70% 25.56% 26.74% 25.84% 27.07% 26.04% 27.75% 19.80% 22,00%
20.40% 21.10% 20.52% 18.83% 22.14% 20.30% 22.09% 20.75% 14.80% 14.70%
Kiváló 9.50% 8.20% 8.59% 6.18% 8.94% 6.78% 9.64% 6.85% 7.50% 6.90%
Extra 2.30% 1.60% 1.96% 1.13% 2.19% 1.31% 2.27% 2.27% 1.80% 1.50%
Felzárkóztatásra szorul 43.00% 40.50% 43.37% 47.13% 40.90% 44.54% 39.07% 43.42% 56.00% 54.90%
Hungarofit egészségközpontú fittségi kategóriák szerinti %-os megoszlása

Igen gyenge / Gyenge / Kifogásolható kategóriák:
Gyenge fizikumok miatt kiszűrt, egészségileg hátrányos helyzetű fiatalok, akik felzárkóztatásra szorulnak.

Közepes kategória:
A „KÖZEPES”  HUNGAROFIT KATEGÓRIÁT megszerző fiatalok elérték a könnyű fizikai munka (mindennapi tevékenységük) és a hatékony szellemi munkavégzéshez (tanulás) szükséges egészségközpontú fittség szintet.

Jó / Kiváló / Extra kategóriák:
A ”Jó” Hungarofit fittségi kategóriát azok a fiatalok érik el, akik amatőrszinten sportolnak/versenyeznek heti 4-6 órát.
A Kiváló és Extra Hungarofit fittégi kategóriát azok az élsportoló fiatalok érik el, akik kedvező (testi, biológia) adottságokat örököltek és hetente minimum 10 órát szakértő irányításával eddzenek/versenyeznek, nagyobb egészségkárosodás és formaingadozás nélkül.

Fiataljaink fizikai állapotának romló tendenciája több évtizede (1985-től) számszerűen is kifejezhet hiteles Hungarofit adatokkal bizonyítható.

A NETFIT és a mindennapi testnevelés bevezetése nem enyhítette, nem oldotta meg, nem enyhítette a problémánkat ma már minden érinett (a gyermek, a tanár, is szülők) megbizonyosodott arról, hogy ez a folyamat az utóbb években felgyorsult.

A KSH által feldolgozott hiteles Hungarofit adatokkal bizonyítható, hogy 2001-2004 közözött – az oktatási tárca által elrendelt próbamérések során – már egyszer sikerült megállítani fiatalajaink fizikai állapotának romló tendenciáját.