MÉRD MAGAD! HUNGAROFIT EGÉSZSÉGKÖZPONTÚ FITTSÉGET MÉRŐ MOTORIKUS PRÓBARENDSZERREL

Mottó: „Hiteles tervet, csak hiteles adatok alapján lehet készíteni!”

EGÉSZSÉG & FITTSÉG
A rendszeres testedzés (sportolás) hatására edzettek, fittek leszünk. Fittségen olyan testi-lelki állapotot értünk, amely magába foglalja az egészséges létezés és a jó közérzet stabil megtartását. A fittség azt is jeleneti, hogy a testünket a mindennapi tevékenységünk maradéktalan elvégzéséhez szükséges munkára kész állapotban tartjuk. A fitt egyén életminősége jobb, mert fizikai és szellemi tevékenysége hatékony és tartós, testi-lelki egészsége kiegyensúlyozott és szilárd. A fittségi vizsgálatok célja nem a betegségek felismerése, hanem a pillanatnyi fittségi szint megbízható, objektív mérése, minősítése, a terhelhetőséget hátráltató, vagy korlátozó tényezők, okok feltárása.
A fittségi szint mérése diagnosztizáló eszköz, kiindulópont az edzéscélnak megfelelő egyénre szabott edzésterv elkészítéséhez, az elvégzett edzésmunka határa bekövetkezett változások irányának és mértékének nyomon-követéséhez. Sokféleképpen lehetünk fittek: lehetünk erősek, mint a súlyemelők, hajlékonyak, mint a tornászok, vagy ügyesek, mint a labdajátékosok, de a fittségnek ezen a formái nem feltétlenül függnek össze az egészséggel.
A nemzetközi szakirodalom két nagy fittségi dimenziót különböztet meg:
– egészségközpontú fittség,
– készségközpontú vagy teljesítményközpontú fittség.
Egészségközpontú fittség
Az egészségközpontú fittség mérés célja: az egészség/terhelhetőség vizsgálatához szükséges elsőrendű összetevők területén elért teljesítmény (aerob fittség és általános testi erő-erőállóképesség fittség) megbízható, (epidemiológiai szempontból számszerűen is kifejezhető), objektív mérése és minősítése, az egyén „pillanatnyi” funkcionális állapotának, általános fizikai teherbíró-képességének megállapítása.
Az egészségközpontú fittség mérés gyakorlati haszna: az egészség/terhelhetőség szempontjából leglényegesebb kondicionális képességek területen mutatkozó estleges hiányosságok feltárása. a „pillanatnyi” egészségközpontú fittség szintnek megfelelő, egyénre szabott egészségmegőrző/egészségfejlesztő „mozgásgyógyszer” összeállítása.
Egészségközpontú fittség összetevői:
– testösszetétel (minősít,
– izomerő, erő-állóképesség fittség,
– aerob állóképesség (epidemiológiai szempontból számszerűen is kifejezhető) megbízható, objektív mérése és minősítése,
– hajlékonyság (minősítése).
Az egészségközpontú fittség méréssel megismerhetjük az egyén és ezen keresztül az egész társadalom, vagy egy bizonyos társadalmi réteg funkcionális állapotát. Az eddigi kutatási eredményeink során az egészségközpontú fittségi szint, és az abban bekövetkezett változások egyéni és társadalmi szinten szoros összefüggést mutatnak a vészesen mozgásszegény életmóddal összefüggésbe hozható betegségfajtákkal, (elhízás, magas- vérnyomás, különféle mozgásszervi megbetegedés).
2. Készségközpontú vagy teljesítményközpontú fittség méréséhez, a motorikus próbák között a prioritást inkább a koordinációs képességek (ügyesség), és az adott sportág versenyszerű űzéséhez szükséges kondicionális képességek (pl. gyorsaság, erő) területén elért teljesítményt kell megbízhatóan és objektíven mérni.
A készségközpontú (teljesítményközpontú) fittség összetevői:
– agilitás (gyors irányváltoztatás képessége),
– erő,
– egyensúly,
– koordináció,
– gyorsaság.
A készségközpontú (teljesítményközpontú) fittség mérés során nyert mérési eredmények gyakorlati haszna a versenysport területén a nem csak a sportági kiválasztás, hanem az utánpótlást jelentő sportolók tudatos felkészítése során is nélkülözhetetlen támpontot jelentenek, az edzőnek, a versenyzőnek és a szülőknek egyaránt.

EGYÉNI KIÉRTÉKELŐ (www.hungarofit.hu) Az értékelő program jól működik. Ön is próbálja ki!
Ha Ön meg akarja tudni, hogy az egészségközpontú fittség szintje eléri-e a mindennapi tevékenységéhez szükséges fittség szintet, akkor akkor az EGYÉNI KIÉRTÉKELŐ alkalmazásával azonnal megtudhatja.
FIGYELEM! A PROGRAM HASZNÁLATÁHOZ VEGYE FIGYELEMBEN AZ ALÁBBI MÉRÉSI ÚTMUTATÓT.

Írja be a nemét és az életkorát válassza ki az Ön által alkalmazni kívánt mérési módszert

– Hungarofit egészségközpontú fittséget minősítő motorikus próbarendszer alkalmazása esetén 1 (a menüben szereplő, szabadon választott) aerob fittséget mérő) és 6 különféle izomsorok/izomcsoportok fittségét mérő motorikus próbában elért teljesítményhez tartozó pontértékek alapján történik a fittségi szint Hungarofit minősítése. (Hiányosan felvett adatok alapján az egyén fittség szintje nem minősíthető!!!)
E MÉRÉSI MÓDSZERHEZ 7-25 ÉVES KORÚAK SZÁMÁRA VAN KOROSZTÁLYONKÉNTI ÉS NEMENKÉNTI PONTÉRTÉKELÉSI RENDSZER,

– Mini Hungarofit egészségközpontú fittséget minősítő motorikus próbarendszer alkalmazása esetén 1 (a menüben szereplő,+ tetszőlegesen választott) aerob fittséget és 4 különféle izomsor/izomcsoport fittségét mérő motorikus próbában elért teljesítmény pontértékei alapján történik a fittségi szint Hungarofit minősítése. (Hiányosan felvett adatok alapján az egyén fittség szintje nem minősíthető!!!)
E MÉRÉSI MÓDSZERHEZ KOROSZTÁLYONKÉNTI ÉS NEMENKÉNTI PONTÉRTÉKELÉSI RENDSZER TARTOZIK 4 ÉVES KORTÓL KORHATÁR NÉLKÜL

A Hungarofit és a Mini Hungarofit PRÓBARENDSZER AZ EGÉSZSÉGKÖZPONTÚ FITTSÉG VIZSGÁLATÁHOZ SZÜKSÉGES ELSŐRENDŰ FAKTOROKAT MÉRI: AEROB FITTSÉGET ÉS (A MINDENNAPI TEVÉKENYSÉG SORÁN LEGINKÁBB IGÉNYBEN VETT IZOMSOROK) IZOMERŐ FITTSÉGET, EZÉRT A KÉT MÉRÉSI MÓDSZER EGYMÁSSAL HELYETTESÍTHETŐ.