Mozdulj, Magyarország! 2014 versenykiírás

MOZDULJ, MAGYARORSZÁG!

KI A LEGFITTEBB? TALPRA MAGYAR!

ALAPÍTVA: 1997 Alapító, szakmai vezető: dr. F. Mérey Ildikó

  • A verseny célja
  • A legfittebb csapatok és egyének megtalálása.
  • A lakosság számára folyamatos fittség mérési és versengési lehetőség biztosítása.
  • A rendszeres mozgás/testedzés egészségfejlesztő/egészségmegőrző értékeinek, tudatosítása.
  • Az önálló edzéstervezéshez szükséges élettani, egészségtani és edzéselméleti ismeretek népszerűsítése.

Megcélzott réteg: életkortól és nemtől függetlenül valamennyi versengeni vágyó  Polgár! NEVEZÉSI FELTÉTELEK A verseny kategóriái

  • I.    Családi kategória: (1 csapat = 3 fő) Rokoni kapcsolatban álló csapattagok: például gyermek, szülő, nagyszülő, testvérek, stb.
  • II. Nyílt kategória: (1 csapat =3 fő) Szabadon összeállított csapat: barátok, sporttársak, iskolatársak, stb.

A csapatok mindkét kategóriában, életkorra és nemre való tekintet nélkül állíthatók össze! Útmutató a program lebonyolításához (A vizsgálat során felvett paraméterek időrendje.) 1. Személyi adatok felvétele 2. Alkalmassági orvosi vizsgálat bemutatása Ha ez nincs, akkor minden versenyző az aláírásával igazolja, hogy saját felelősségére vesz részt a versenyen. 3. Néhány, az életviteli szokásokat jellemző adat felvétele 4. Fittség mérés „MINI HUNGAROFIT” módszerrel Megjegyzés: a „Mini Hungarofit” és a Hungarofit egészségszempontú fizikai fittséget mérő és minősítő motorikus próbarendszer több mint 15 éve igen népszerű fiataljaink körében. Az Oktatási Minisztérium által elrendelt próbamérések során az iskolák 80-85 %-ában   a méréseket elvégző pedagógusok e mérési módszert – önként választva  – alkalmazzák a tanulóik fizikai állapotának mérésére. Az Oktatási Minisztérium által elrendelt próbamérések során 1998 óta e módszerrel mérve hazánkban közel 2 millió hiteles mérési eredményt dolgoztuk fel, és értékeltük ki. 7 év alattiak számára 4. 1. Az optimális testtömeg, illetve az attól való eltérés mértékének meghatározása 4. 2. A mindennapi tevékenység során leginkább igénybe vett izomsorok erejének , erő-állóképességnek (izomerő fittség) mérése (3 motorikus próbában elért teljesítmény értékelése esetén) – Helyből távolugrás – Hanyattfekvésből felülés térdérintéssel folyamatosan, kifáradásig. (Komfortérzésen belül, a maximális  időtartam: 3 perc.) – Hason-fekvésből törzsemelés- és leengedés folyamatosan, kifáradásig. (Komfortérzésen belül, a maximális  időtartam: 3 perc.) 4. 3. Az aerob állóképesség mérése: Ki tud többet futni/kocogni. (Maximális időtartam: 12 perc síkfutás/kocogás.) 7 éves kortól 4. 1. Az optimális testtömeg, illetve az attól való eltérés mértékének meghatározása 4. 2. A mindennapi tevékenység során leginkább igénybe vett izomsorok erejének, erő-állóképességnek mérése (4 motorikus próbában elért teljesítmény értékelése esetén) – Helyből távolugrás – Hanyattfekvésből felülés térdérintéssel folyamatosan, kifáradásig. (Komfortérzésen belül, a maximális  időtartam: 4 perc.) – Fekvőtámaszban karhajlítás- és nyújtás folyamatosan, kifáradásig. (Komfortérzésen belül, a maximális  időtartam: 3 perc.) – Hason-fekvésből törzsemelés- és leengedés folyamatosan, kifáradásig. (Komfortérzésen belül, a maximális  időtartam: 4 perc.) 4. 3. Az aerob állóképesség mérése: Cooper-teszt,(12 perc folyamatos futás/kocogás). 3. A vizsgálat eredményének értelmezését, személyre szóló életviteli tanácsadással egészítjük ki.   A verseny lebonyolításához szükséges eszközök, felszerelések Kimért, ismert hosszúságú, síkfutásra alkalmas terület (pálya, járda,  stb.) stopper, mérőszalag, filcszőnyeg.Adatlap, mérési és értékelési útmatató. Csapatnevezési lap. A versenysorozat lebonyolításának rendszere Helyi fittség mérő vetélkedők – országos döntő A verseny az egész ország területéről csatlakozhatnak azok a csapatok, amelyek a versenykiírás követelményeinek eleget tesznek. Az országos döntőre azoknak a csapatoknak a jelentkezését várjuk, amelyeknek valamennyi tagja minimálisan 100 pontot ért el. Az országos döntő várható időpontja: 2014. szeptember 27 (szombat). Helyszín: Budapest Az országos döntő  részletes programja és az országos döntőre meghívott csapatok neve a honlapon lesz megtalálható. http://www.hungarofit.hu Az országos döntőre pontosan kitöltött (e-célra elkészített) „Csapatnevezési adatlap”-on lehet benevezni e-mail: feherne.ildiko@kgk.uni-obuda.hu A megadott határidőn belül megérkezett nevezési lapok alapján a versenybizottság kategóriánként kiválasztja a legjobb eredményt elért csapatokat. Az országos döntőre harminc 3 fős csapat (90 fő) kap meghívást. Nevezési díj nincs! Az országos döntőn, minden résztvevő pólót/pólókat, emléklapot és egyéb apró ajándékot kap. Az egyes kategóriák győztesei értékes tárgyjutalmat kapnak. A győztesek jutalmazásán kívül egyéb külön jutalmak kiadását is tervezzük (pl.: a legkisebb legfittebb, a korcsoportos legfittebb, a legjobb szervező, abszolút legfittebb nő és férfi stb.) A verseny értékelési rendszere Figyelem!  Ha az egyes motorikus próbákban elért teljesítmény pontértékelése során, az alappontokból több versenyző azonos pontszámot (pl. maximális 140 pontot) ér el, akkor a „Legfittebb” címet az nyeri el, aki a maximális pontszám elérésén túl a legtöbb plusz pontot szerezi meg. Alappontok száma összesen: 140 pont 7 éves kor alatt: az izomerő területén 63 pont (3×21 pont) + aerob állóképesség területén (77 pont) 7-25 éves korig: az izomerő területén 63 pont (1×21 pont és 3×14) + aerob állóképesség területén (77 pont) 26-éves kortól: az izomerő területén 63 pont (1×18 pont és 3×15) + aerob állóképesség területén (77 pont)