Kezdőlap

Sok szeretettel és tisztelettel köszöntöm. Őszintén örülök, hogy megtalált.

 

  • HÍREK
  • 2014-ben a már hagyományosnak mondható (1997-től) 18. éve, eddig minden esztendőben sikeres döntővel zárt  Mozdulj Magyarország! elnevezésű fizikai fittséget mérői  lakosság számára meghirdetett sportverseny október 11-én Budapesten a Magyar Testnevelési Egyetemen kerül megrendezésre. 
  • A 2014-es versenykiírás  megtalálható a honlapon.
  •  
  • Figyelem! A honlap folyamatos feltöltés alatt van.
  • AZ EGÉSZSÉGSZEMPONTÚ FITTSÉG MEGBÍZHATÓ MÉRÉSRE HAZÁNKBAN KIFEJLESZTETT VILÁGVISZONYLATBAN IS EGYEDÜLÁLLÓ HUNGAROFIT
  • ÉS MINI HUNGAROFIT EGYÉNI KIÉRTÉKELŐ PROGRAM MÁR JÓL MŰKÖDIK.
  • Próbálják ki Önök is.
  • MÉRJÉK MEG MAGUKAT!
  • A csoportos kiértékelő  program még tesztelés alatt van!

HISZEK EGY ISTENBEN, HISZEK EGY HAZÁBAN

HISZEK EGY ISTENI ÖRÖK IGAZSÁGBAN

HISZEK MAGYARORSZÁG FÖLTÁMADÁSÁBAN

„Népem, ha úgy szeretheted önmagad, mint én szerettelek, örökké élsz!” Atilla (Bendegúz fia, a nagy Nimród unokája)

HONLAPOMON AZ ALÁBB FELSOROLT TÉMÁK TALÁLHATÓK

1. AKTUALITÁSOK Cikkek, felhívások, programok, amelyek a közeljövőben lesznek, illetve a közelmúltban megtörténtek.

2. SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ  (Szakmai munkámért kapott kitüntetések, elismerések.)

3. HUNGAROFIT FEGÉSZSÉGSZEMPONTÚ FITTSÉGET KIÉRTÉKELŐ ÉS MINŐSÍTŐ PROGRAM: 7-25 ÉVES LÁNYOK ÉS FIÚK SZÁMÁRA

MINI HUNGAROFIT EGÉSZSÉGSZEMPONTÚ FITTSÉGET KIÉRTÉKELŐ ÉS MINŐSÍTŐ PROGRAM: 4 ÉVES KORTÓL MINDKÉT NEM VALAMENNYI KOROSZTÁLYA SZÁMÁRA

Mozgás – egészség – fittség. A fittség mérés jelentősége és lehetőségei. Könyvismertető: Fittség, egészség tudatosan!

4. LEVELEK, CIKKEK, TANULMÁNYOK, ÉSZREVÉTELEK, JAVASLATOK, KONFERENCIÁKON ELHANGZOTT ELŐDADÁSOK Nemzeti Alaptantervvel kapcsolatos észrevételek, javaslatok a jogalkotók és a döntéshozók felé az iskolai testnevelés és sport egészségjavító/egészségmegőrző hatásának tudatos javításához, és a tantárgyból való előmenetel igazságosabb objektív, értékeléshez.

5. A TANULÓK FIZIKAI ÁLLAPOTÁNAK MÉRÉSÉVEL KAPCSOLATOS TUDNIVALÓK

Mióta, miért, mivel (hogyan), mérjük, fiataljaink fizikai állapotát. A tanulók fizikai állapotának mérését biztosító jogi háttér változása 1995-től napjainkig. Az országos mérési módszerrel szemben támasztott, oktatási tárca által meghatározott kritériumok. Az oktatási tárca által megrendezett/koordinált konferenciák az országosan egységes mérési módszer kiválasztásához 1996-tól. Az oktatási tárca által elrendelt próbamérésekhez 1997-től kiadott és valamennyi oktatási intézményhez megküldött módszertani szakanyagok a mérési módszerek gyakorlati életben történő „megmérettetéséhez”. Az OM Testnevelési Bizottsága által elkészített (EUROFIT) és a hazánkban kifejlesztett HUNGAROFIT mérési módszerek gyakorlati életben történő megmérettetésének végeredménye.

6. SZAKÉRTŐI JAVASLATOK A HUNGAROFIT MÓDSZER ORSZÁGOS EGYSÉGESÍTÉSHEZ

A teljesítmény élettan területén országos és nemzetközi szinten és elismert szakértő által kiadott vélemények a Hungarofit módszer országos egységesítése érdekében.

7. NEMZETI STRATÉGIAI MOZGÁSPROGRAM A KÖZOKTATÁS TERÜLETÉN

Iskolai testnevelésre és sportra épített Nemzeti Cselekvési Mozgásprogram fiataljaink fizikai/egészség állapotának tudatos fejlesztéséhez. Előzmények, helyzetelemzés, cél – feladat – módszer – monitorozás, tárcák közötti kapcsolódási pontok, a program hatékony megvalósításához szükséges alapvető feltételek, a program egyéni és társadalmi szinten mérhető haszna: a közoktatás, az egészségügy és a versenysport területén, várható eredmények.

8. MOZDULJ, MAGYARORSZÁG! FIZIKAI FITTSÉGET MÉRŐ SPORTVETÉLKEDŐ 1997-ben alapított, azóta minden esztendőben sikeres döntővel zárt fizikai fittséget mérő országos sportvetélkedő: alapítás, versenykiírás, védnökök, győztesek 1997-től.

9. LETÖLTHETŐ SZAKANYAGOK 9.1. Mérési és értékelési útmutató 7-25 évesek számára: Hungarofit motorikus próbarendszer. 9.2. Mérési és értékelési útmutató 4 éves kortól: Mini Hungarofit motorikus próbarendszer. 9.3. Mozdulj, Magyarország! Mérési és értékelési útmutató 9.4. Fiataljaink fizikai állapotának változása 1985-től. 9.5. 7-18 évesek országos és megyei szintű összehasonlító adatai.

10. Különféle adatlap minták a fittség mérés során felvett adatok nyilvántartásához